CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI


                Cumhuriyet dönemi, millileşmeakımının devamı olarak, hızlı bir gelişme göstermiştir. Dil devrimi Türkçeyi veTürk edebiyatını gerçek macerasına sokmuş; milliyetçi, halkçı, devrimci, modernsanat ve edebiyat görüşleri benimsenmişti.

Cumhuriyet dönemi, sürüp gelen dil tartışmalarını bilimselbir sonuca bağlamış, Türk edebiyatı, Batı taklitçiliğinden kurtulmuş, yeni biratılımla kendi kişiliğini bulmuştur.

Halk ve aydın arasındaki uçurum kapatılmaya çalışılmıştır.Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusundagelişmesini başarıyla sürdürmüştür.

Genelözellikleri:

Ø  Yazı diliyle konuşma dili arasındakifarklılıklar ortadan kalmış ve dilde sadeleşme çalışmaları aralıksız devametmiştir.

Ø  Toplumcu bir karakter kazanmıştır vegerçekçi bir anlayış güdülmüştür.

Ø  Aruz ölçüsünün yerine hece ölçüsü ileserbest ölçü yer almıştır.

Ø  Şiir, roman, öykü, tiyatro gibitürler gelişmiş, bu türlerde başarılı ürünler verilmiştir.

Ø  Uluslararası düzeyde şair, romancı veeleştirmenler yetişmiştir.

Ø  Birçok akım gelişmiştir.

BEŞ HECECİLER

ü  Anadolu’yu ve bildik insan tipinişiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik,işledikleri başlıca konulardır.

ü  Hecenin bu beş şairi, Milliedebiyattan etkilenmişler ve aruz ölçüsüyle başladıkları şiirlerinde heceyikullanmaya başlamışlar, bunda da oldukça başarılı olmuşlardır.

ü  Hecenin klasik ölçülerini bırakarak11’li, 12’li ve 14’lü kalıplarını denemişlerdir.

ü  Şiirde sade ve özentisiz olmayı vesüsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.

ü  Hece vezni ile serbest müstezatyazmayı da denemişlerdir.

ü  Dörtlük esasına bağlı kalmayıp yenibiçimler denemişlerdir.

ü  Gerçekçi olmayı amaçladıkları haldesavaşın da etkisiyle duygusal ve yüzeysel bir memleket edebiyatı yapmaktan ötegidememişlerdir.

ü  Temsilcileri:

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

·        Duyguve düşünceyi bir arada yürüten romantik ve realist konu ve hayatları işleyenşiirleriyle ün yapmıştır.

·        Çamdevirenve Dili Ozan takma adlarıyla mizah şiirleri yazmıştır.

·        Sanatşiiri memleketçi şiirimizin bildirgesi niteliğindedir.

·        Dilisade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır.

·        Eserleri:Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Tatlı Sert, Elimle Seçtiklerim, AkıncıTürküleri, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden,Gönülden Gönüle; Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı; YıldızYağmuru.

 

 

ENİS BEHİÇ KORYÜREK

·        Türkdenizciliğini destanlaştıran şair olarak bilinir ve Eski Korsan Hikayeleri adlımanzumesiyle tanınır.

·        Heceile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber, daha sonraKurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyenheyecan yüklü epik şiirler yazmıştır.

·        Eserleri:Miras, Varidat-ı Süleyman ve Güneş’in Ölümü.

HALİT FAHRİ OZANSOY

·        Şiirearuzla başlamıştır ve Aruza Veda adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyeyönelmiştir.

·        Şiirlerindedaha çok egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk veölüm temalarına rastlar.

·        Eserleri:Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Sulara Dalan Gözler, Hep Onun İçin, SonsuzGecelerin Ötesinde; Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları; Baykuş, İlkŞair, Sönen Kandiller, Hayalet, İki Yanda, Bir Dolaptır Dönüyor; EdebiyatçılarGeçiyor, Eski İstanbul Ramazanları, Darülbedayi Devrinin Eski Günleri.

ORHAN SEYFİ ORHON

·        Serbestmüstezat şeklinde yazdığı Fırtına ve Kar adlı uzun şiiriyle tanınır.

·        Heceölçüsüyle ve günlük dille yazdığı Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı eser güzelbir manzum masaldır. 

·        Bazışiirlerinde Halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır.

·        Eserleri:Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu, Kervan; Çocuk ve Adam; Fiskeler, GençlereAçık Mektup ve Hicivler. 

YUSUF ZİYA ORTAÇ

·        Akbabaadlı mizah dergisini Çimdik imzasıyla çıkarmıştır.

·        Şairliğindendaha çok gazetecilik ve eleştiri, gülmece türlerinde başarılı olmuştur.

·        Eserleri:Akından Akına, Cenk Ufukları, Aşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Servi Gölgesi, KuşCıvıltıları, Bir Rüzgar Esti; Göç, Üç Katlı Ev, Kürkçü Dükkanı, Şeker Osman;Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan; Binnaz, Nikahta Keramet,Kördüğüm, Latife, Name; İsmet İnönü ve Göz Ucuyla Avrupa; Portreler ve BizimYokuş.

 

YORUM EKLE

banner15