cümle anlamı-2

f)-Önyargı (Peşin Hüküm): Gelecekte nasıl gerçekleşeceği bilinmeyen durum veyaolay hakkında önceden benimsenmiş olumsuz düşünceler içeren yargılardır.

Örnek: Göreceksiniz bu iş hafta sonunakadar da bitmeyecek.

             Okuru göz ardı eden bu sanatçınınkalıcı olması mümkün değildir.

             Biliyorum, çok fazla seyircitoplamayacak bu oyun, ama salt o rahatlığı yaşamak adına görülmeye değer.

g)-İhtimal (Olasılık): Bir eylemin ya da durumun gerçekleşipgerçekleşmeyeceğinin belli olmamasına denir.

Not: İhtimalanlamı taşıyan cümlelerde “KESİNLİK” anlamıyoktur.

Örnek: Bu geziye belki Ahmet de gelir.

            Ahmet bugün gelmeyebilir.

            Bu kitapları galiba buradabulamayacağız.

ğ)-Varsayım: Olmamış bir şeyi geçici olarak olmuş saymaya denir.

 “TUT Kİ, DİYELİM Kİ, FARZET Kİ, KABULEDELİM, SAY” gibi anahtar kelimeler kullanılır.

Örnek: Tut ki baban izin vermedi.

             Bir an derse geç kaldığınıdüşünelim.

            Diyelim ki bu olay gerçek değildir.

            Aylardan temmuz olduğunu kabuledelim.

            Varsayalım ki o bir katil. 

h)-Tahmin: Bir olay, durum veya eylemin nasıl gerçekleşeceğikonusunda öne sürülen düşüncelerdir. Fikir yürütmek, sezgide bulunmaktır.

Örnek: Bu çocuk bizim oralardan olmalı.

             Uçak şu saatlerde Kıbrıs’avarmıştır.

            Nasıl bir mutluluk içindebulunduğunu gözlerinden okuyorum.

ı)-Öneri (Tavsiye): Herhangi bir konuda bir kişiye yol gösterme, tavsiyedebulunma, salık vermedir.

Örnek: Okurun ilgisini çekmek için okurkitlesinin isteklerine kulak vermelisin.

             Kitabın sonuna şiirlerin sezgiseldünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi yararlı olabilirdi.

             Erdem bir fazilettir sakın ondanvazgeçme.

Not:Öneri ile tasarıyı karıştırmamak gerekir. Öneri başkalarına yapılır; tasarı ise öznenin kendisiyle ilgilidir.

Örnek: Bir resimsergisi düzenlemeyi düşünüyoruz.

            Tasarı, ileriye yönelik birplandır.

 

i)-Hayıflanma: Kişinin kendisinden dert yanması olayıdır.

Örnek: Nasıl geçti habersiz o güzeliyıllarım.

j)-Yakınma: Hoşa gitmeyen, memnun olunmayan bir durumdan dolayıüzüntü duymaya ve bu durumdan dolayı üzüntü duymaya ve bu durumdan şikayetçiolmaya denir.

Örnek: Belediye bu sokakları ve parklarıhiç temiz tutmuyor.

             İzmir’e kadar gelmiş de bizeuğramadan gitmiş.

             Eşyalarımı aldığı gibi gerigetirmesini de bilse…

k)-Sitem: Birine kırıldığını öfkelenmeden belirtmek, serzeniştebulunmaktır.

Örnek: Sen ne zaman benim sözümüdinledin ki…

             Hangi dağda kurt öldü de sen biziaradın.

l)-Alçakgönüllülük: Kişinin kendi değerini olduğundan aşağı göstermesi,sahip olduğu üstünlükleri ön plana çıkarmamasıdır.

Örnek: Bu zorlu uğraşta, kendimi hiçbirzaman şair olarak görmedim.

 

YORUM EKLE

banner15