DENİZLİ DE MİLLİ MÜCADELE HAREKETİ

        15 MAYIS1919 tarihi , Denizli ilimizde  MilliMücadelenin  başladığı tarihtir. Anadolutopraklarının işgali ile bütün ülkede bu işgalden kurtulma çabalarıbaşlamıştır. Denizli ilimizde milli mücadele ve bağımsızlık için bir hareketegirmiştir.

   Zamanın Denizlimüftüsü Ahmet Hulusi Hoca  bu husustakaygısız kalmamış. O da yedi düvelin karşısına mertçe çıkmıştır. Yaptığı birtoplantıda " İşgal edilen memleket halkının silaha sarılması dini birgörevdir." diye  meşhur fetvasınıvermiştir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi 1861-1931 tarihleri arasında yaşamış birOsmanlı müftüsüdür. Denizlinin düşman işgalinde olduğu gibi Türk MilliMücadelesine de önemli katkısı olmuştur.

     15 Mayıs 1919da Denizli de düzenlenen mitingde meşhur fetvası okunarak Denizlilere önderliketmiştir.

   Denizli de milliMücadeleyi başlatan fetva şöyledir :

    "MUHTEREMDENİZLİLER  !...

     Bugün sabahınerken saatlerinde İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.Bu tecavüzekarşı hareketsiz kalmak din ve devlete ihanettir.Vatana karşı  irtikap edilecek cürümlerin  Allah ve tarih önünde affı imkansız günahtır.Cihattam manasıyla teşekkül etmiş dini fariza olarak tam  karşımızdadır.

   Hemşerilerim,karşımıza çıkarılan dünkü tebaamız  Yunan'a biz mağlup olmadık. Onlar ötekidüşmanlarımızın vasıtasıdır.

   Yunan'ın birTürk beldesini ellerine geçirmesinin ne manaya geldiğini, İzmir de şu birkaçsaat içinde irtikap edilen cinayetler gösteriyor.

  Silahımızolmayabilir,topsuz-tüfeksiz  sapantaşları ile de düşmanın karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı ,vatansevgisi,haysiyet şuurumuz ile ,kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda  zaferi kazanacağız. Bu uğurda canını verenlerşehit ,kalanlar gazidir.

    Bu mutlakolarak cihad-ı mukaddestir.

    Sizlere,vatanımızı düşmana teslim etmenin çare olduğunu söyleyenler  ; düşman esareti altında olanlardır. Onlarirade ve kararlarına sahip değillerdir. Bu vaziyette olanların emri ve fetvasıaklen ve şeran caiz ,makbul ve muteber değildir.

    Meşru olanmünhasıran  vatan müdafaası  ve istiklal uğruna cihattır. Korkmayınız!..Meyus olmayınız !..

   Bu Livay-ihamdin altında toplanınız ve mücadeleye hazırlanınız.

  Müftünüz olarakcihad-ı mukaddes fetvasını ilan tebliğ ediyorum!.."

  İstiklal uğrunaverilen canlar ,milletin kalbinde ilelebet yaşayacaktır. Maraşlının RıvanHocası  ne ise ,Denizlinin de Müftü AhmetHulusi Efendisi odur.

    Denizlinin veülkemizin  düşman işgalinden  kurtuluşunda önderlik eden tümkahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum . Allah hepsine rahmeteylesin.Tüm şehitlerimize  veGazilerimize Allahtan rahmet diliyorum.

YORUM EKLE

banner15