DİN EĞİTİMİ VE KURAN-I ANLAMAK

    Kahramanmaraş Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti "Kuran-ı Kerim okumave anlama seferberliği " atlı bir proje başlattığını öğrendim.

     Konuyu cemiyetbaşkanı Muhammet Şahin anlattı. Ben de projeyi beğendim. Projenin ; Kahramanmaraş Valiliği,İl müftülüğü, İmamHatip Lisesinden  bir kişi,sivil toplumkuruluşlarından bir kişi, Medya dan bir kişi, KSÜ İlahiyat Fakültesinden birkişi , Emniyet müdürlüğünden bir kişi,Adliyeden bir kişi,GarnizonKomutanlığından bir kişinin yer aldığı bir komisyon tarafından yürütüleceğiniifade etti.

     Din eğitimindeönemli bir boşluk var. Hem pedagojik olarak din eğitiminden zayıfız. Hem de kavram açısından zayıfız. 

    Kur'an/Yusuf/2suresinde " Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an  olarak indirdik " buyurur Cenab-ı Allah.

   Böyle olmasınarağmen biz Türkçe konuşan Türkler Kur'anı anlamıyoruz. Bu kitabımızın anlaşılması için ya Kuran öğretenkurumlar Arapçayı da  beraberindeöğretmeli. Yada Kuranı okumasını öğrenenlere ,ayrıca en azından meal okutarakkısmen de olsa anlaması  sağlanmalıdır.

   Binlerceinsanımız Kur'anı hıfzediyor.  Elbettebunda bir sakınca yoktur. Ama Kur'anı  ezber yapanlar genelolarak anlamını bilmiyor.

   Daha öncekiyazılarımda ifade etmiştim. Kur'an Kurslarının adı "Kur'an okuma ve anlamaKursları" şeklinde değiştirilmeli.

   Kur'an Arapçakonuşan bir toplumun içine indirilmiştir. Onlarında anlamaları için Cenab-ıAllah özellikle "anlayabilesiniz" diye işaret ediyor.

    Başka dilkonuşan Müslüman milletler  ya Arapçayıöğrenecek,yada Kur'anı kendi diline çevirip anlama  yoluna gidecek.

     Eğer  Kahramanmaraş Gazeteciler ve YazarlarCemiyeti  Kur'anı anlamak yolunda birseferberlik yapıyorsa  kutlarım.  Buna biz Müslümanların çok ihtiyacı var.Yaklaşık 150 yıldan beri okuduğu kitabı anlamayan bir toplum olarak yaşıyoruz.

   Kur'anı sadecebağıra bağıra okuyoruz. İnsanlığa sunduğu mesajdan bihaberiz. Tüm ilahiyat Fakülteleri,İmamHatipler,Kuran Kursları ,başta Diyanet işleri başkanlığı  olmak kaydı ile Kur'anı anlama seferberliğibaşlatmalı.

    Eğer bunuyapmazlarsa bu adı geçen Kurumlarda çalışanlar büyük vebal altındaolacaklardır. Allah'a hesap veremezler diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an yüzündenpara alıyorlar. Bu milletin paralarını çocuklarına yediriyorlar. İflaholmazlar.

    "Şehrimizde Kur'an öğrenmeyen ve anlamayan kalmasın" başlığında çıkış yapanKahramanmaraş Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Muhammet   ŞAHİN beyi tebrik ediyorum.

    Evet bunoktadan alarak ülkemiz çocuklarına  uyguladığımız Din Eğitimi ve Öğretim metodu yeniden düzenlenmeli. Okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirmeliyiz.

    Okuduğunuanlamayanlar,başkalarının söylediklerine göre yaşar.

  

YORUM EKLE

banner15