DOĞAL UYARILAR VE MAZLUMLARIN DURUMU

Dünyada    meydana    gelen    doğal   olaylar    elbette   kendi  kendine   olmuyor.  Onu   tetikleyen   bir  sebep    ve   sonuç   var.  İnsan     sanıyor ki ,   bunlar   kendi  kendine    veya    bazı sebeplere    bağlı  olarak   oluyor.   Bilmiyor  ki   o  sebepleri   de    o   olayları  da  harekete     getiren    geride  bir  gizli    güç var,  bir  türlü   bunu  aklademiyor,  veya    inadından     kabullenemiyorlar.  Dünyada   kendi    kendine   olan  veyahut     tesadüfi    olan   bir   olay  yoktur. Dünyada    tesadüf  diye bir  şey  yok.  Tevafuk    vardır.    Uygunluk   var, bir  birini    destekleyen    olaylar   vardır.   Toprak    olmasa , yağmurun    bir  değeri olmaz.    Yağmur   olmasa ,  toprağın    bir  anlamı   olmaz.   Yağmur    yerdekilerin   o garip    ve   aciz halini    gürünce ,   merhametinden     ağlar,  göz  yaşları  ile   toprağı  sular.  Toprak  da   ona bin    teşekkürle   gülerek   bayram  eder.  Toprak   ana,   denmesinin    bir sebebi  de     budur.  Kucağında   binlerce    canlıyı  besler.  Yer  yüzü   gül  gülistanlık   olur.  Böyle  olmasına rağmen,   Kainat    bazen   yerdeki   insanların   asiliklerinden   veya  yaptığı    zulümlerden    dolayı   onları    uyarıp    yola gelmeleri  için    yaratıcının emri    ile  cezalandırır.   Arada  bazen   masumlar,  suçu  olmayanlarda    bundan    nasibini   alır.   Ama;      önemli  bir  fark    var,  o  da ;   Zalimin  canı,  malı,  neticede  her  şeyi,  meccanen,  boşu boşuna   kendine hiç  bir  faydası  olmadan   heba en   gider. Ama  inanan    bir  mazlumun   kendisi şehit,  malı  mülkü nesi  varsa   sadaka hükmüne   geçer.   Gerçekte ,  zalimin  ve  küfürle   ölenin  cezası,  ebedi alemde,  ebedi    cehennemdir. Ama,   Rabbül   alemin, zaman  zaman,  dünyada da  ibret  olarak   gösterir   ki,  aklı selim  olanlar  bunu  görüp   kendine   çeki düzen  versinler.  İşte dünyanın   baş  belası  olan   abd.  Başına gelenlerden   hiçte   ibret  alacağa   benzemiyor.  Zennetmesin ki,  bu yangınlar,  tayfunlar, tusunamiler,  kendi  kendine oluyor,  Rabbim;  onları   zulmünden   dolayı   cezalandırıp    uyarıyor ama; İbret    alacak   vijdan  ve   anlayacak    kalp  kalmamış.   Tüm insanlara   da     bir uyarı     veriyor.   Eğer  sizlerde  zalim  olursanız  sizin  de  başınıza  aynı  şeyler    gelebilir  diyor.  Bakıyoruz ,  yeryüzünün   çeşitli    yerlerinde,  genelde, fakir  ve  masum  insanlar hep  sıkıntı   çekiyor. Zalimler   ve  küfür  ehli   görünüşte    rahat bir  hayat    yaşıyor.   Genel  olarak  fakirler  ve garipler   sıkıntı  çeki yor.   Tarihe baktığımız  zaman   dünyada  en  çok    sıkıntıyı   Peygamberler   ve   Allah   dostları     dır.  Dünyanın fani    hayatına  bedel  ahirette   ebedi    olarak   cennetin   yıldızları    ve sultanları    olmuşlardır. “Dünya  kafirlerin   cenneti, müminlerin   ise  zindanıdır”. Onlar   ölümünden  sonra   ebedi   olarak cehennem  odunu  olacaklardır.    İmanlı olmak  şartı  ile  burada  çekilen    sıkıntılar  orada   ebedi     cenneti kazanmalarına    sebep   olacaktır.   Kafirler  de  orada   ebedi  olarak  cehennemin   yakıtları    olacaklardır. “  Cennet  ucuz   değil,   cehennemde  lüzumsuz  değildir.”  Ey  masumlar !   üzülmeyin,  müsterih olun ,  ümit var   olun, sizler,  o  zalimleri  o  küfür   ehlini   ebedi olarak    cehennemde   olduklarını    gördükçe      sevinçle onları   seyredeceksiniz.  Kainat   Halıkının   zalimler  için hazırladığı   ebedi  olarak  kalacakları  zindanını,  hapsane-i  küprasını   gördükçe   onlardan   tam  intikamınızı    alacaksınız.  Bu fani   ve  kısacık   bir  dünya  hayatına bedel   ebedi  hayatta   sizler   sultan,  onlar  cehennem  yakıtı  olacaklardır.  Çükü ; Allah    kitab-ı   keriminde;    “Cehennemin  yakıtı    insanlar   ve   taşlardır” buyurmaktadır.   İşte   masumlar   onlardan   ebedi  olarak     intikamlarını    tam   alacaklardır.  “ Yaşasın    kafirler   için    cehennem”… Ne  mutlu   Allah’a    teslim  olup  sabırla  o  yolda   yürüyen    yolculara.   Kainatın  sahip    ve  yaratıcısına   emanet   olun.

YORUM EKLE

banner15