DOĞAL UYARILAR VE MAZLUMLARIN DURUMU

Dünyada    meydana    gelen    doğal   olaylar    elbette   kendi  kendine   olmuyor.  Onu   tetikleyen   bir  sebep    ve   sonuç   var.  İnsan     sanıyor ki ,   bunlar   kendi  kendine    veya    bazı sebeplere    bağlı  olarak   oluyor.   Bilmiyor  ki   o  sebepleri   de    o   olayları  da  harekete     getiren    geride  bir  gizli    güç var, insan bunu  bir türlü   akledemiyor,  veya    inadından     kabullenemiyorlar.  Dünya da   kendi    kendine   olan  veyahut     tesadüfi    olan   bir   olay  yoktur. Dünya da    tesadüf  diye bir  şey  yok.  Tevafuk    vardır.    Uygunluk   var, bir  birini    destekleyen    olaylar   vardır.   Toprak    olmasa , yağmurun    bir  değeri olmaz.    Yağmur   olmasa ,  toprağın    bir  anlamı   olmaz.   Yağmur    yerdekilerin   o  garip    ve  aciz  halini    görünce ,  merhametinden     ağlar,   göz yaşları  ile    toprağı sular.  Toprak  ta   ona bin    teşekkürle   gülerek   selam  durur.  Toprak   ana,   denmesinin    bir sebebi  de     budur.  Kucağın da   binlerce    canlıyı  besler.  Yer yüzü    gül gülistanlık   olur.   Böyle olmasına  rağmen,   Kainat   bazen   yerdeki    insanların  asiliklerinden   veya   yaptığı   zulümlerden    dolayı    onları   uyarıp    yola  gelmeleri için    yaratıcının  emri   ile  cezalandırır.   Arada  bazı suçsuz   masumlar,  suçu  olmayanlarda    bundan    nasibini   alır.   Ama;      önemli  bir  fark    var,  o  da ;   Zalimin  canı,  malı,  neticede  her  şeyi,  meccanen,  boşu boşuna   kendine hiç  bir  faydası  olmadan   heba en   gider. Ama;    inanan   bir  mazlumun   kendisi şehit,  malı  mülkü nesi  varsa   sadaka hükmüne   geçer.   Gerçekte ,  zalimin  ve  küfürle   ölenin  cezası,  ebedi alemde,  ebedi    cehennemdir. Ama,   Rabbül   alemin, zaman  zaman,  dünyada da  ibret  olarak   gösterir   ki,  aklı selim  olanlar  bunu  görüp   kendine   çeki düzen  versinler.  İşte dünyanın   baş  belası  olan   abd  bunca başına  gelen  doğal afetlerden    hiçte   ibret  alacağa   benzemiyor.  Zennetmesin ki,  bu yangınlar,  tayfunlar, tusunamiler,  kendi  kendine oluyor,  Rabbim;  onları   zulmünden   dolayı   cezalandırıp    uyarıyor ama; İbret    alacak   vijdan  ve   anlayacak    kalp  kalmamış.   Tüm insanlara   da     bir uyarı     veriyor.   Eğer  sizlerde  zalim  olursanız  sizin  de  başınıza  aynı  şeyler    gelebilir  diyor.  Bakıyoruz ,  yeryüzünün   çeşitli    yerlerinde,  genelde, fakir  ve  masum  insanlar hep  sıkıntı   çekiyor. Zalimler   ve  küfür  ehli   görünüşte    rahat bir  hayat    yaşıyor.   Genel  olarak  fakirler  ve garipler   sıkıntı  çeki yor.   Tarihe baktığımız  zaman   dünyada  en  çok   sıkıntıyı çeken    Peygamberler   ve  Allah    dostlarıdır.  Dünyanın fani    hayatına  bedel  ahirette   ebedi    olarak   cennetin   yıldızları    ve sultanları    olmuşlardır. “Dünya  kafirlerin   cenneti, müminlerin   ise  zindanıdır”. Onlar   ölümünden  sonra   ebedi   olarak cehennem  odunu  olacaklardır.    İmanlı olmak  şartı  ile  burada  çekilen    sıkıntılar  orada   ebedi     cenneti kazanmalarına    sebep   olacaktır.   Kafirler  de  orada   ebedi  olarak  cehennemin   yakıtları    olacaklardır. “  Cennet  ucuz   değil,   cehennemde  lüzumsuz  değildir.”  Ey  masumlar !   üzülmeyin,  müsterih olun ,  ümit var   olun, sizler,  o  zalimleri  o  küfür   ehlini   ebedi olarak    cehennemde  olduklarını    gördükçe      sevinçle onları   seyredeceksiniz.  Kainat   Halıkının   zalimler  için hazırladığı   ebedi  olarak  kalacakları  zindanını,  hapsane-i  küprasını   gördükçe   onlardan   tam  intikamınızı    alacaksınız.  Bu fani   ve  kısacık   bir  dünya  hayatına bedel   ebedi  hayatta  sizler    sultan,  onlar cehennem   yakıtı  olacaklardır. Çükü ; Allah    kitab-ı    keriminde;    “Cehennemin yakıtı     insanlar   ve  taşlardır”  buyurmaktadır.   İşte  masumlar    onlardan   ebedi olarak      intikamlarını    tam  alacaklardır.  “ Yaşasın     kafirler  için    cehennem”… Ne  mutlu   Allah’a    teslim  olup  sabırla  o  yolda   yürüyen    yolculara.   Kainatın  sahip    ve  yaratıcısına   emanet   olun.


YORUM EKLE

banner15