DÖNEMİN DİĞER SANATÇILARI

Süleyman Nazif

* Namık Kemal geleneğine bağlı kalmış gür sesli bir şairdir.

* İstanbul’un işgali üzerine yazdığı KARA BİR GÜN adlı makalesiyletanınır.

Safveti Ziya

* Dönemin sosyete yaşamını ele alan SALON KÖŞELERİNDE adlı romanıylabilinir.

Hüseyin Suat Yalçın

* Gave-i Zalim takma ismiyle siyasi ve sosyal hicivler yazmıştır.

* Şiirlerini GAVE DESTANI adlı eserde toplar.

Faik Ali Ozansoy

* İkinci Hamit olarak anılır ve şiirlerini FANİ TESELLİLER adlıkitapta toplar.

* Ayrıca LALE DEVRİ, NEDİM ve PAYİTAHTIN KAPISINDA adlı oyunlarıvardır.

Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Siret Özsever, Celal Sahir Erozan budönemin diğer sanatçılarıdır.

FECR-İ ATİ (1909 – 1912)

Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak doğdu. İkinciMeşrutiyet’le beraber birlikte dönemin genç edebiyatçıları “Fecr-i Ati EncümeniEdebisi” adıyla bir topluluk kurdular ve kendilerine yer veren Servet-i Fünundergisinde bir bildirge yayımlayarak kendilerini topluma tanıttılar. BildirgeyiAHMET HAŞİM, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, ŞAHABETTİN SÜLEYMAN, ALİ CANİP YÖNTEM,FAİK ALİ OZANSOY, MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, REFİK HALİTKARAY imzalamıştır.

Özellikleri:

> Edebiyatımızda ilk edebi bildirgeyi yayımlayan akım olmuştur.

> Sanat ve edebiyatın duyguların eğitimine yardımcı olduğunuileri sürerek, ulusun gelişmesini ilke edindiklerini bildirmişlerdir.

> Amaçları Türk edebiyatını Batı’ya, Batı edebiyatını daDoğu’ya tanıtmaktı.

> Sanat sanat için anlayışını rehber alırlar.

> Sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunurlar.

> Karşı çıktıkları halde Servet-i Fünun edebiyatının geleneğinisürdürmüşlerdir.

> Sembolizm akımının etkisi görülür.

> Konularında aşk ve doğayı romantik bir anlayışla ele alır.

> Tek temsilcisi Ahmet Haşim olmuştur, diğerleri Milliedebiyata geçmişlerdir.

AHMET HAŞİM

* Şiirlerinin hepsini aruzla yazmıştır ve heceyi “köylü vezni”diyerek küçümsemiştir.

* Sembolizmin etkisi görülür.

* Şiiri anlaşılmak için değil duyulmak için olduğuna inanır.

* Ses ve musiki anlamdan önce gelir.

* Dış dünya gözlemlerini kendi prizmasından geçiren şair, şiirdekapalılığı esas alır, şiirin sözle musiki arasında sözden ziyade musikiye yakınolduğunu söylemiştir.

* Sonbahar, akşam kızıllığı, şafak, mehtap ve karamsarlık şiirintemel öğesidir.

* Düz yazılarında dili oldukça sadedir.

* Eserleri: Göl Saatleri, Piyale; Bize Göre, Gurabahane-iLaklakan; Frankfurt Seyahatnamesi.

 

YORUM EKLE

banner15