DÖRT KIYMETLİ BÜYÜKLER 3

        Hz. Osman (r.a.), Sıddıklar alemdarı Hz. Ebubekir’den hakkın müşahhas timsali Hz. Ömer’den sonra sıra haya timsali Hz. Osman’a geldi.  Hz. Osman, meşhur Fil Vaka’sından 6 sene önce yani hicretten 47 yıl önce dünya gelmiştir.

       Asıl adı Osman b. Affan b. Ebi’l – As b. Ümeyye  b. Abdi Şems b. Abdi Menaf olan Hz. Osman’ın annesinin adı Erva b. Kureyz’dir. Kureyş’in en asil ailesine mensup olan Hz. Osman, Hz.  Peygamber (sav) ile ninesi Beyda-i Ümmü’l – Hakim, Efendimizin halasıydı.

        Hz. Osman, güzel yüzlü, gür sakallı, sık saçlı, orta boylu ve geniş omuzluydu. Fıtraten gayet nazik bir şahsiyetti. Ticaretle uğraşıp herkesin güvenini kazanan biriydi. Hz. Osman kendisine “Zinnureyn” lakabını kazandıran Efendimizin iki kızı ile evlilik yapmasındandır. Bunlardan birincisi Rukiyye idi. Rukiyye annemiz cahiliye döneminde Peygamberimizin amcası Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile evlenmişti lakin Müslümanlığın ortaya çıkmasından dolayı Utbe babasının zorlamasıyla Rukiyye’yi boşadı.  Bundan dolayıdır ki Hz. Osman ona talip oldu. Resul-i Ekrem  (sav) de bu mübarek kerimesini ona verdi.

         Hz. Rukiyye’nin hicretin ikinci senesinde Bedir Harbi sırasında vefatından sonra Efendimizin diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Hicretin dokuzuncu senesinde de Ümmü Gülsüm vefat etti.  Allah Resulü buna müteakip bir rivayette “Şayet bir kızım daha olsa idi, onu da sana nikahlardım.”  Buyurmuştur .

         Hz. Osman halife olmayı hiçbir zaman düşünmemiştir fakat Efendimizin işaret etmesiyle Hz. Ebubekir’in seçilmesi. Hz. Ebubekir’in Hz. Ömer’i açıktan halife seçmesi. Hz. Ömer’in vefatından sonra da aynı düşünce ve yöntemle Hz. Osman halife seçilir.

         Hz . Osman halifeliği sırasında Taberistan, Horasan, Toharistan gibi çeşitli yerlerin fethi ve düzeni sağlanmıştır. Hz.Ebubekir döneminde toplanan Kur’an-ı Kerîm. Hz. Osman döneminde çoğaltılarak yayılmıştır. İslâmın yayılıp bütün dünyaya yayılmasına vesile olmuştur.

        İslâmiyetin yayılmasına, iç ve dış meselelerde etkin ve tesirli çözümler bularak ilerlemesi din düşmanları tarafından takibe alınarak Hz. Osman’ın evinin muhasara altına alınarak şehit edilmesiyle sonuçlanmıştır.

YORUM EKLE

banner15