DÖRT KIYMETLİ BÜYÜKLER

Hz.Ebubekir (r.a.), ilk Müslümanlardan olup Hulefa-i Raşidin’in birincisidir. Adı Ebu Bekr Abdullah bin Ebu Kuhafe Osman’dır. Fil Vak’asından üç yıl kadar sonra Mekke’de dünyaya geldi. Annesi Ümmü’l- Hayr Selma bin Sahr, Mekke döneminde; babası Ebu Kuhafe, Mekke fethinden hemen sonra Müslüman oldu. Cahiliye döneminde Abdü’l-Kabe (Kabe’nin kulu) olan adının Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber Efendimiz  (sav) tarafından Abdullah (Allah’ın kulu) olarak değiştirilmiştir.

       Birçok lakabı vardır lakin onun en meşhur lakabı Sıddık ‘tır. Bu lakap kendisine Miraç olayını hiç tereddüt etmeden kabul ettiği için bizzat Peygamberimiz tarafından verilmiş ve onunla şöhret bulmuştur.

       Mekke’de ilk dönemde onun vasıtasıyla birçok kişi Müslüman olmuştur. Ticaretle uğraşan Ebû Bekir Mekke döneminde Kureyşli müşriklerin işkencelerine maruz kalan birçok Müslümanı büyük bedeller ödeyerek hürriyetlerine kavuşturmuştur. Hicrette Hz. Peygambere arkadaşlık etti.  Birlikte Medine’ye hicret ettiler. Hz. Peygamber Efendimizin kumandanlığını yaptığı bütün savaşlara katıldı,  Hudeybiye ve Veda Haccında bulundu.

       Hz. Ebû Bekir, sağlığında annesi, babası  ve bütün çocukları iman eden tek sahabi oldu. Tebuk Savaşında Resûlullah’ ın sancağını taşıdı. İslâm ordusunun bu savaşa hazırlanması için bütün servetini feda etti.

        Resûlallah ‘ın (sav) vefatından sonra halifeliğe seçilerek İslâm tarihinin ilk halifesi oldu.  Hz. Ebû Bekir, halifeliği sırasında Müslümanların gücünü tek bir merkezde birleştirdi, birçok fetihler gerçekleştirdi ve Kur ‘an-ı Kerîm’i tek mushaf hâlinde bir araya getirdi. 

      İki yıl kadar bu makamda kaldı ve hicri 13 (634) yılında 63 yaşında iken Medine’de vefat etti  ve Hz. Peygamber Efendimizin yanına defnedildi.

YORUM EKLE

banner15