DUAYA EN ÇOK MUHTAÇ OLDUĞUMUZ ANLAR..

Daha  önceki  bir yazım da söylemiştim;  Dua  bizim baştacımızdır, sığınağımızdır. Ama öyle  zamanlar  olur ki ciğerimiz  yanar, içimiz daralır,çaresiz kalırız  işte  o zaman öyle  candan bir  dua yaparız ki ;  Karşımızda  bizi işiten  ve  bize imdat  eden  birinin olduğunu   yakinen hissederiz. Tamda  işteo zat bizi  yaratan  ve her ihtiyacımıza  cevap veren  zat-ı  Zülcelaldir. O zaman  bir rahatlık ve güven  hissederiz. Duabizi  gücü  sonsuz olan  Rabbimize  bağlayan kopmaz  bir  bağdır. “ Hablülveriddir”. İnanan  insan dua sız yaşayamaz. Kur’an aynı  zamanda  bir dua  kitabıdır. Örnek  verelim. Hemen  hemen  çoğumuzun bildiği  ve  hergün  yapmamız gereken  bir dua. Şöyle ki “  Peygamberler, kendisine Rabbindenindirilen   Kur’ an’ı  tasdik edip ona  iman etti. Mü’minlerde  onunla beraber iman ettiler. Onlarınhepsi  Allah’a ,meleklerine , kitaplarınave  Peygamberlerine  iman etti. Onlar  “ Biz Allah’ın  Peygamberlerinden  hiç birini ayırmayız;  Birine inandığımız gibi hepsine inanırız “diyerek iman  ettiler. Ve  dediler ki : İşittik ve emrine  uyduk. Affını ve mağfiretini dileriz,ey  Rabbimiz varılacak yer senin  huzurundur.Allah’ım  kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıylamükellef tutma.  Herkesin kazandığı  hayır kendi lehine, işlediği günahta kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz !  Unutur veya hataya  düşer de bir kusur işlersek  bizi onula  hesaba çekme. Ey  Rabbimiz ! bizdenevvelkilere  yüklediğin gibi bize de ağırvazifeler ve musibetler verme. Ey Rabbimiz! Bize  güç yetiremiyeceğimiz   şeyi de yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla, bize merhamet et. Bizim dostumuz ve  yardımcımız sensin. Kafir  güruhuna karşı sen  bize yardım et.” Bakara  suresi.Allah’ım!Kur’an  hürmetine  ve kendisine  Kur’an indirilen  Peygamber (sav)  hürmetine  kalplerimizi Kur’an nuru  ile nurlandır. Her hastalığımız için Kur’an-ı   bize  şifa akıl. Hayatta  ve ölümden sonra da onu bizedost eyle. Dünyada  bize  arkadaş, Kabirde dost, kıyametteşefaatçi,  sırat  köprüsünde nur, cehennem ateşine karşı örtü ve perde, cennete giderken yoldaş  ve bütün hayırlı  işlereulaşmada  rehber ve önder eyle. Fazlınkeremin ve cömertliğin  ihsanınakavuşmamızı  nasip eyle.Ey  bütün ikram sahiplerinden daha ve  merhametlilerin  en merhametlisi   kendisine Kur’an-ı  Kerim indirdiğin  ve kendisini alemlere  rahmet olarakgönderdiğin  Peygamber  (ASV) onun al ve ashabına  ve habibininrazı olacağı ve  bizden razıolacağın  ona  salat ve selam eyle.  Hamd  salat  ve övgü ,  şükür ve minnet  Alemlerin Rabbi olan  Allah’a mahsustur.  Rabbim  bize vermiş   olduğun  sağlık, sıhhat ve  nimetlerine  sonsuz şükürler olsun.   Kaint’ın   sahip  ve  yaratıcısına    emanet olun.

                                                                                              Ahmet  OĞUZ

YORUM EKLE

banner15