DUAYA EN ÇOK MUHTAÇ OLDUĞUMUZ ANLAR..

 Dua  bizim  baş tacımızdır, sığınağımızdır. Ama  öyle  zamanlar  olur ki  ciğerimiz  yanar, içimiz daralır, çaresiz kalırız  işte  o zaman  öyle  candan bir  dua  yaparız ki ;  Karşımızda  bizi  işiten  ve  bize  imdat  eden  birinin  olduğunu   yakinen hissederiz. Tam da  işte o zat  bizi  yaratan  ve her ihtiyacımıza  cevap  veren  zat-ı  Zülcelaldir. O zaman  bir  rahatlık ve güven  hissederiz. Dua bizi  gücü  sonsuz  olan  Rabbimize  bağlayan  kopmaz  bir  bağdır. “ Hablül  veriddir”. İnanan  insan  dua sız yaşayamaz. Kur’an  aynı  zamanda  bir  dua  kitabıdır. Örnek  verelim.  Hemen  hemen  çoğumuzun bildiği  ve  her gün  yapmamız gereken  bir dua. Şöyle ki “  Peygamberler, kendisine Rabbinden indirilen   Kur’ an’ı  tasdik edip ona  iman etti. Mü’minler de  onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi  Allah’a ,meleklerine , kitaplarına ve  Peygamberlerine  iman etti. Onlar  “ biz Allah’ın  Peygamberlerinden  hiç birini ayırmayız;  Birine  inandığımız gibi hepsine inanırız “ diyerek iman  ettiler. Ve  dediler ki :  İşittik ve emrine  uyduk. Affını ve mağfiretini dileriz,  ey  Rabbimiz  varılacak yer senin  huzurundur. Allah’ım  kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutma.  Herkesin kazandığı  hayır kendi  lehine, işlediği günahta kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz !  Unutur veya hataya  düşer de bir  kusur işlersek  bizi onula  hesaba  çekme. Ey  Rabbimiz ! bizden evvelkilere  yüklediğin gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler verme. Ey Rabbimiz!  Bize  güç yetiremiyeceğimiz   şeyi de  yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi  bağışla, bize merhamet et. Bizim dostumuz ve  yardımcımız sensin. Kafir  güruhuna karşı sen  bize  yardım et.” Bakara  suresi.  Allah’ım !   Kur’an  hürmetine  ve  kendisine  Kur’an indirilen  Peygamber  (asv)  hürmetine  kalplerimizi  Kur’an nuru  ile  nurlandır. Her hastalığımız için  Kur’an-ı   bize  şifa akıl.  Hayatta  ve ölümden sonra da onu bize dost eyle. Dünyada  bize  arkadaş, Kabirde dost, kıyamette şefaatçi,  sırat  köprüsünde  nur, cehennem ateşine karşı örtü ve perde, cennete giderken yoldaş  ve  bütün hayırlı  işlere ulaşmada  rehber ve önder eyle. Fazlın keremin ve cömertliğin  ihsanına kavuşmamızı  nasip eyle.  Ey  bütün ikram sahiplerinden daha ve  merhametlilerin  en merhametlisi   kendisine  Kur’an-ı  Kerim indirdiğin  ve  kendisini alemlere  rahmet olarak gönderdiğin  Peygamber  (ASV)  onun al ve ashabına  ve habibinin razı olacağı ve  bizden razı olacağın  ona  salat ve selam eyle.  Hamd   salat  ve övgü ,  şükür ve minnet  Alemlerin Rabbi olan  Allah’a  mahsustur.  Rabbim  bize  vermiş   olduğun  sağlık,  sıhhat ve  nimetlerine  sonsuz  şükürler olsun. Dua  nın  makbul  ve  daha  etkili  olduğu  zaman  dilimleri de  vardır.  Misal ;  Cuma  gün  ve  geceleri  (  gündüzün  saat-i  icabe)  Bayram günleri, Kandil  günleri,  Özellikle   kadir  gecesi,  darda   ve  zor  durumda  kaldığımız  zamanlar,Ramazan  gün  ve  geceleri   duanın  daha  etkili  olduğu   zamanlardır.  Rabbül   Alemin   Kerim   Kitabında “  duanız olmasa   sizin  ne  kıymetiniz  var “ diye  buyurmaktadır.  Kıldığımız  namaz da   aslında  bir  duadır.  Yüce  yaratıcı   bizleri  duası   bol  olan  kullarından   eylesin.  Kainatın    sahip   ve  yaratıcısına    emanet  olun.

                                                                                              Ahmet  OĞUZ

YORUM EKLE

banner15