SANKO ÜNİVERSİTESİ'NDE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Türkiye’nin, önlenebilir bir hastalık olan şişmanlığın tedavisi için her geçen yıl daha fazla para ve emek harcadığını söyledi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ'NDE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU

Prof. Dr. Budak, SANKO Üniversitesi tarafından, SaniKonukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen Bariatrik CerrahiDiyetisyenliği Kursunda, “Şişmanlık Epidemiyolojisi ve Tedavi Yöntemleri”konusunda sunum yaptı.

Ülkemizde her geçen yıl hızla artan bir hastalık olan şişmanlığıntedavi maliyetinin de her yıl arttığını belirten Prof. Dr. Budak, şöyle devametti:

“Türkiye’de her 3 yetişkinden biri şişman. Vücutta sağlıkiçin risk oluşturacak düzeyde aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanan şişmanlıkkadınlarda, erkeklerden çok daha yaygın. Şişmanlık, vücuda besinlerle alınanenerji miktarının, vücutta harcanan enerji miktarından fazla olması vehareketsiz yaşam tarzından kaynaklanmaktadır.

Yeterli ve dengeli beslenme ile hareketli yaşam tarzı şişmanlığınoluşmasını önleyebilir. Şişmanlığın tedavisinde anahtar rolü, diyetisyenkontrolünde gerçekleştirilen diyettedavisi oynar. Ancak ağır derecede şişmanlığın tedavisinde, ‘bariatrikcerrah’ uygulamaları etkilidir ve ülkemizde başarılı olarakgerçekleştirilmektedir.”

 

YRD.DOÇ. DR. BAŞAR AKSOY

SANKOÜniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Başar Aksoy ise “Obezite ve Metabolik Cerrahi Nedir? Kimlere Uygulanır?”konularına değindi.

SaniKonukoğlu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlusu da olan Yrd.Doç. Dr. Aksoy, “Obezite, günümüzde yaygın hale gelen global bir sağlıkproblemi. Kozmetik ve sosyal hayatı etkileyen bir sorun olmaktan öte, Tip 2diyabet (DM), hipertansiyon, dislipidemi (kandakidoğal kan yağlarının olması gerekenden fazla miktarda bulunması),koroner arter hastalıkları, eklem rahatsızlıkları ve uyku apne sendromu gibi ekhastalıklara da neden olarak hem yaşam süresini anlamlı derecede kısaltır, hemde tedavi maliyetlerini artırır” dedi.

Kansere bağlı ölümlerin ve kanser insidansında (birhastalığın belli zaman aralığında eklenen yeni olgu sayısı) artışının da obeziteyeparalel olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Erkeklerde kolon kanseri,kadınlarda meme kanseri görülme oranları obez bireylerde anlamlı derecedefazladır. Vücut ağırlığında yüzde 10 kadar bir azalma bile obeziteyle ilişkilirisk faktörlerinde çok önemli oranda azalma sağlamaktadır” diye konuştu.

İstatistiksel verilere göre obezite tedavisi uygulanan vekilo veren kişilerin yüzde 95’inden fazlasının yeniden kilo aldığına vurguyapan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Morbid obez hastaların yaşam tarzı değişiklikleriyle(tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve davranış terapileri ile) tedavi edilmeyeçalışılması hem hastanın sağlık sorunlarının çözümü, hem de maliyeti açısındandüşündürücüdür. Bu nedenle bariatrik cerrahi uygulamaları bu hasta grubu içinçok daha etkin sonuçlar verebilmektedir” ifadelerini kullandı.

 

PROF.DR. HALİL COŞKUN

SANKOÜniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Halil Coşkun da obezitede ve metabolik cerrahinin sonuçları ile ilgili sunumgerçekleştirdi.

“Diyetile kilo vermede başarılı olan hastalardan yalnızca yüzde 5-10’u birkaç yılboyunca kilolarını korudukları düşünüldüğünde obezite cerrahisi uzun dönemdeson derece etkili bir yöntemdir” diyen Prof. Dr. Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Obezite cerrahisinin,kilonun çok daha düşük seviyelere düşürülmesinde, uzun vadede kilo kaybınınsürdürülmesinde ve obezite ile ilişkili yandaş hastalıkların iyileşmesi için deiyi sonuçların alındığı etkili bir tedavi seçeneği olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Coşkun, şu bilgileri verdi:

“Obezite cerrahisikabul edilebilir maliyet etkinliği ile birlikte obezitenin tıbbi tedavisindendaha etkilidir. Bugünkü verilerle en fazla kilo kaybettiren ve kaybedilenkilonun uzun vade de korunmasını sağlayan obezite tedavi yöntemi, obezitecerrahisi prosedürleridir.”

 

ARŞ.GÖR. DİYETİSTEN SAADET ÖZEN

“BariatrikCerrahide Diyetisyenin Rolü” konusuna değinen SANKO Üniversitesi SağlıkBilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi DiyetisyenSaadet Özen, bariatrik cerrahi öncesi hastanın, multidisipliner (birçok branşınyer aldığı) bir ekip tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Buekibin; hasta ve hastalıkla beraber gelen diğer sağlık sorunları ile birlikteobezite cerrahı, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, endokrinolog,uyku bozuklukları uzmanı, kardiyolog, gastroenterolog, anestezist veradyologdan oluştuğuna dikkati çeken Özen, konuşmasında özetle şu görüşleripaylaştı:  “Ameliyat başarısı, hastanınameliyat öncesi ve sonrası uygulayacağı diyete uyumu ile ilgilidir. Ekipçalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü diyetisyenler operasyonunbaşarısına ciddi katkı sağlar. Bariatrik cerrahi ekibindeki diyetisyen hastanınşişmanlama nedenlerini irdelemeli, Beden Kütle İndeksini saptamalı, daha öncekikilo verme öyküsü dinlemeli, vücut ağırlığı ölçümlerini ve beslenme durumununklinik değerlendirmesini yapmalı. Hastanın ameliyat öncesi kilo kayıpları vebeslenmesini planlamalı, operasyon sonrası uzun bir dönem beslenme danışmanlığıvererek, beslenme planı yapmalı, kan şekeri kontrolünü sağlamalı, takip etmelive kişinin normal beslenme düzenine geçene kadar geçireceği tüm aşamalardayardımcı olarak şikâyetlerine uygun çözümler önermelidir.”

 

DİYETİSYEN NİDA YILDIZ

Bariatriklab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’ndenDiyetisyen Nida Yıldız ise “Ameliyat Öncesi Beslenme İlkeleri” konulu bir sunumyaptı.

Yıldız, obez hastalarda laparoskopik cerrahinin, viseralyağ (göbek yağı), karın duvarının kalınlığı, intraabdominal (karın içi) obeziteve hepatomegali (karaciğer büyümesi) nedeniyle zorlayıcı” olduğunu anımsattı. Kalınlaşmışkarın duvarlarının, laparoskopi sırasında cerrahi hareketleri sınırlayabileceğinihatırlatan Yıldız, sunumunda şu bilgilere yer verdi:

“Bariatrik cerrahi öncesi kilo kaybı, viseral yağdüzeylerini ve karaciğer boyutunu etkili bir şekilde azaltır, bu da cerrah içindaha fazla erişim sağlar ve açık prosedüre dönüşme olasılığını azaltır. Ameliyatöncesi kilo kaybı olumlu sonuçlar verir. Hipertansiyon, hiperlipidemi (kanyağlarındaki yükseklik), insülin direnci, hiperglisemi, uyku apnesi gibiobezitenin komorbiditeleri üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Bu yararlıetkiler genellikle kilo kaybının derecesine bağlıdır. Ameliyat öncesi hastanınbaşlangıç ağırlığının yüzde 5-10'u kadar kilo kaybı önemli fayda sağlayacaktır.”

 

UZMAN DİYETİSYEN NAZLI ACAR

Bariatriklab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’ndenUzman Diyetisyen Nazlı Acar ise “Ameliyat Sonra Beslenme İlkeleri” konulusunumunda, obezitenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlıksorunu haline geldiğine dikkat çekti.

“Obezitenin tedavi yöntemlerinden biri olan bariatrikcerrahi, ağırlık kaybı ve kronik hastalıkların iyileştirilmesi bakımından enetkili yollardan biridir” diyen Acar, şunları kaydetti:

 

“Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ilkeleri, kişilerinbeslenme alışkanlıklarını değiştirebilmesi için son derece önemlidir. SleeveGastrektomi ve Gastrik Bypass sonrası beslenme prosedürleri genel hatları ileaynıdır. Ancak hastaların ameliyat sonrası besin toleransları kişiden kişiyefarklılık gösterebilir. İlk 2 hafta hastalar sıvı diyet ile beslenmelidir. Busıvılar protein ve karbonhidrat içermelidir. Protein takviyesi önerilirkenkişilerin hidrasyonları (sıvı desteği) göz önünde bulundurulmalıdır.”

Etkinlik, Nida Yıldız’ın Bariatrik Cerrahi SonrasıGebelik Vaka Sunumu ve Nazlı Acar’ın Bariatrik Cerrahi Sonrası Vegan HastaTakibi Vaka sunumunun ardından soru- cevapla sona erdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ayşen Bayram, genç bir üniversite olmalarına rağmen birçok organizasyongerçekleştirdiklerine işaret ederek, kursu düzenlemekten duydukları memnuniyetidile getirdi.

Prof. Dr. Bayram, bu tür organizasyonların bilgileringüncellenmesi ve paylaşımı için çok önemli olduğunu belirterek, kursundüzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik BölümüÖğretim Görevlisi Nezihe Otay Lüle’nin sunduğu kursa, Gaziantep’in yanı sırafarklı illerden çok sayıda diyetisyen ve üniversitelerin beslenme ve diyetetikbölümü öğrencileri katıldı. (HABER MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2017, 08:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15