TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE KADAR MİLLİ?

Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Türkiye’nin dünyada lider bir ülke olmasının yolunun milli bir eğitim sisteminden geçtiğini; ancak gerek hükümetin gerekse Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle milli bir eğitim sisteminin oturtulamadığını söyledi.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE KADAR MİLLİ?

FETÖ EĞİTİMSİSTEMİNDEKİ BOŞLUKLARLA BÜYÜDÜ!

Geçtiğimiz süre zarfında çözüm süreci adıyla ortaya atılangarabetin Doğu’da ve Güneydoğu’da eğitim sistemini millilikten uzaklaştırdığınıaktaran Yenipınar, Amerikancı Siyonist sapık FETÖ’nün eğitim sisteminikullanarak milletin köküne damla damla zehir döktüğünü ifade etti. Hükümetinhem çözüm süreci, hem de 15 Temmuz kalkışması neticesinde, millî ve manevîkonularda eğitim sisteminde uygulanacak stratejik politikalar üretipuygulamadığını kaydeden Başkan Ziya Yenipınar, “Mukaddes İslam dinini kabulederek Müslümanlıkla şereflenen Türk milleti; Ahmet Yesevi'den, Mevlana'dan,Yunus Emre'den, Hacı Bayramı Veli’den beslenmiş Anadolu İslam anlayışı ile tümdünyanın barışa, huzura ve adalete kavuşması için seferber olmuştur. Ancak Şiave Selefi anlayışıyla Türk ve Müslüman coğrafyasında ve dünyada barış, huzur veadaleti baltalayan ayrılıkçı sözde İslamcılar türemiştir. Bu da yetmezmiş gibiılımlı İslam söylemleriyle çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizinköklerine sinsice damla damla adeta zehir dökerek zehirleyen Amerikancı,siyonist, sapık, sözde İslamcı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel DevletYapılanması ile 15 Temmuz'da aziz vatanımızı bölünmenin eşiğine getiren birtalihsiz süreç yaşanmıştır” dedi.

 TEOG HİÇ KİMSEYE SORULMADAN KALDIRILDI

Bu yıl yapılacak TEOG sınavının soru tipleri ile ilgiliMillî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bilgilendirmeler yapıldığı sıralardabir anda sınavın kaldırıldığını hatırlatan Yenipınar, şöyle konuştu: “Maalesefdevletimiz için stratejik ehemmiyete sahip MEB'de bu denli radikaldeğişiklikler yapılırken; öğretmenlere, öğrencilere, velilere, akademisyenlere,bürokratlara, siyasetçilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına velhasılkonunun taraflarına hiçbir şey sormadan, taraflarla istişare etmeden bir kararalınmıştır. Alınan bu kararla hükümetin millî eğitim politikasının içinde uzunvadeli planlamasının olmadığını iddia etmek için daha fazla söz söylemeye gerekvar mıdır? Millî Eğitim Bakanlığının vizyonunda yerini bulan hayata hazırsağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmesi gereken mevcut eğitim sisteminin,sınavlardaki matematik sorularının tamamını cevaplandıran ancak ekmeğinfiyatından bihaber, ekonomik ve bilinçli alışveriş yapamayan bireyler mezunediyor. Geçen seneki yapılan TEOG Sınavına bakacak olursak; merkezi bir sınavda17 bin kişi soruların tamamını doğru cevaplayıp, 76 bin kişi tek yanlışyapıyorsa, siz soru seçiminde hata yapıyorsunuz, gerçek bir değerlendirmeyapmıyorsunuzdur.”

+++++++

Sürekli değiştirilenbir eğitim sisteminden en çok öğrenciler ve ailelerin zarar gördüğünü belirtenTürk Eğitim Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Türkiye’ninkalkınmasında ve dünya devleri arasında yer almasının yolunun tutarlı bir millieğitim sisteminden geçtiğini söyledi.

 Yenipınar, “Türkiye'nindünya lideri olmasının yolu eğitim sisteminin gerçekten millî olmasından geçer.Şanlı tarihimizde bu necip millet dünyaya kalkınmayı, huzuru ve adaleti tesisedip, mazlumların boyunlarını yerden kaldırıp, yüzünü güldürebilmiştir. Tümbunlar doğru, tutarlı ve millî olan eğitim sistemleri ile yetiştirilmiş ilim vedevlet adamlarımız sayesinde olmuştur ki Türk-İslam medeniyeti hizmetleridünyaya örnek olmuştur. Şayet Türkiye dünyaya lider olacaksa ki olmalıdır,bunun yolu eğitim sisteminin gerçekten millî olmasından geçer. Ayrıcaişsizlikten, yoksulluktan kurtulmanın ve kalkınmanın yolu da tutarlı ve millîolan eğitim politikalarından geçmektedir” dedi.

Çözüm süreci ile beraber yürütülen yanlış politikalara dadikkat çeken Başkan Ziya Yenipınar, şöyle konuştu: “Özellikle Doğu ve GüneydoğuAnadolu bölgelerimizde devletimizin zafiyete uğratıldığını üzülerek müşahedeettik. Okullarımızda İstiklal Marşımızın söylenemediği, göndere şanlıbayrağımızın çekilemediği, millî değerlerimizin anlatılamadığı dönemlerde terörörgütü mensuplarının şehirlerin göbeğindeki hain eylemleri de hafızalarımızamıh gibi saplanmış durumdadır. Gerek çözüm sürecinde ve gerekse de 15 Temmuz’dagörülmüştür ki; Türklüğe, İslam'a, devletimize ve milletimize karşı girişilenhain saldırılara İslam’dan ve Türklüğümüzden aldığımız ezan, bayrak, vatan vemillet sevgisi ile beraber İlahi Kelimetullah inancı yegâne kalkanımız olmuşturki bu inanç Türk Millî Eğitim Sisteminin esasını teşkil etmelidir.”

AÇIK UÇLU SORULARİNTİHARDIR

TEOG sınavını kaldırmak için tek kelimenin yettiğinibelirten Yenipınar, TEOG’un yerine getirilecek açık uçlu soruların bulunduğubir sistemin hem öğrenciler hem de eğitim sistemi için intihar olduğunukaydetti. Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Yenipınar, TEOG’un yerine getirileceksisteme ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yetkililerden aldığımız son bilgilerdoğrultusunda sınavsız bir öğrenci yerleştirmesinin mümkün olmadığıanlaşılmaktadır. Kesin olmamakla birlikte Ortaokul öğrencilerinin 5-6-7 ve 8. Sınıfbaşarı ortalaması alınarak; ayrıca açık uçlu sorulardan oluşan bir merkezisistem sınavından bahsedilmektedir. Buradaki ‘açık uçlu’ sorulardan kasıt ‘klasik’bir sınavdır. Altyapısı olmadan atılacak böylesi bir adım intihardır,cinayettir. Sebebi ise şu an 8.sınıfa gelmiş bir öğrencinin, İlkokul 1.sınıftanitibaren test (çoktan seçmeli) tekniğine göre eğitim almış olmasıdır. Klasiksorulara cevap vermeye, kendini ifade etme becerilerinin ön plana çıkarıldığıbir sistemden öncelikli olarak faydalanmamışlardır. Eğer İlkokula yenibaşladığından itibaren bu yönde eğitim almış olsalar herhangi bir itiraz daolmayabilirdi. Ancak maalesef ki durum böyle. veliler kara Kara düşünüyor.Altyapısı olmadan atılacak böyle bir adım maalesef kardan çok zarar getirecekbe bunun sıkıntısını birkaç neslin geleceğiyle oynanacağı için devletimiz ve milletimizçekecektir.”

Yıllardır görev yaptığı kurumlarda, okullarda eğitimsisteminin içinde bulunduğu durumu, memurların ve öğretmenlerin yaşadığısıkıntıları onlarla beraberce görüp yaşadıklarını ve bildiklerini ifade edenYenipınar, “Türk Eğitim-Sen’e mensup arkadaşlarımızın uğradığı haksızlıklar veyapılan yıldırma politikalarına rağmen devletimize ve milletimize bağlı hizmetedevam ederek verdikleri hizmet ve mücadeleleri takdirle karşılıyorum ve üyearkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. (HABER-FOTO: KENAN ONARAN)

 

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2017, 09:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15