EĞİTİMDE DEĞİŞİMLER -2


Dünkü yazımda eğitimde değişimlere giriş yapmıştım, tabi bu değişimin hemen olmayacağı 2023 hedeflerimiz arasında olduğunu,    müfredat “yeniden” değiştirileceğini, tüm sınavların içeriği, soru tipi ve yapısı yeniden düzenleneceğini, ilkokullarda not sistemi kaldırılacağını,  edeceğimi ifade ; çocukların her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” kurulacağını, bunu göre her öğrencinin bir başarı puanı olacağını belirttikten  sonra öğrencilerin e-portfolyoları oluşturulacak ve üst öğrenime geçiş ile kariyer gelişimlerinde katılım sağladıkları bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler dikkate alınacak bir yapı kurgulanacağını vurgulamıştım. Yazımın sonunda ise yarın gelişmeler hakkında bilgiler aktarmaya devam edeceğini yazmıştım. 

Bugün üstün zekalı çocuklara yönelik düzenlemeler ile başlayalım.  Basında yer alan habere göre:  “Özel yetenekli bireylerin eğitimine dair mevzuat hazırlanacak. ‘Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulacak.

 Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde öğretmen eğitimi planlanacak. 5 yaş ve ilkokul düzeyinde farklı ve farklılaştırılmış program modellerine fırsat tanınacak. DERİNLİK KAZANIMI 

5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak.(Benim görüşüm 3 yaş olmalı ve bu yaştan itibaren çocuklara davranış kazanımlı bir proğram uygulanmalı.) 3-5 yaş grubunun eğitime katılımını artıracak toplum temelli hizmet sunum modelleri çeşitlendirilerek, esnek zamanlı farklı eğitime erişim modelleri geliştirilecek. Lise son üniversiteye uyum yılı: Liselerde ders çeşitliliği ve haftalık zorunlu ders saatleri azaltılacak. 

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık amacıyla okul dışı kurumlara yönelmesi nedeniyle 12. sınıf yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. (Dershane ihtiyacı kalkacak)Bu kapsamda öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanacak. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun seçmeli ders yapısı oluşturulacak ve alanlar arası geçiş imkânları oluşturulacak. Öğrencilerin alanda derinleşmesini sağlayacak proje uygulama çalışmaları düzenlenecek. Ortaöğretime geçişte öğrenci tercihleri ile kontenjan dağılımları uyumlu hale getirilecek. Akademik fen liseleri: Fen ve sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat, fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması temin edilecek.Haftalık dersler bilimsel araştırma ve uygulamalarla iyileştirilecek. Araştırma ve uygulama projeleri desteklenecek, fen liselerinin teknolojiyle iç içe olması sağlanacak ve bu okullara öğrenci seçimindeki sınav yaklaşımı yeniden düzenlenecek.


İMAM HATİPLERDE DEĞİŞİM 

Sağlıklı bir din perspektifi sunmak için imam hatip okullarında eğitim görmekte olan çocuklar her yönden geliştirilecek. İmam hatip okullarının programlarının ders saati azaltılacak. Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak. Mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacak. Din Öğretimi Danışma Kurulu oluşturulacak. Özel okullaşma artırılacak.(Bu yurt genelinde bizim savunduğumuz eğitimde özelleşme oranının artmasını sağlayacak.  

Son olarak bazı bilgiler daha aktarıp, konuyu bağlayalım. “Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacak. Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecek. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranları artırılacak. Sözleşmeli öğretmen süresi kısalacak. Bu da önemli, bu konuda da bilgi verelim: “Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacak. Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve oranın azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek…”

Bekliyoruz, kalın sağlıcakla. 


YORUM EKLE

banner15