EMİR ADABIN ÜSTÜNDEDİR

  Zamanında  bir padişahın üç vezirivarmış.  Padişah bu vezirlerden birineçok itimat eder,onu çok severmiş. Diğer iki vezir bunu fark etmişler.Nedendir,niye bize padişahımız itimat etmez ?  Bize sevgisi azdır , diye ikivezir kendi aralarında konuşmuşlar. Sonra demişler ki biz bu durumu padişaha soralım. Sebebi  nedir öğrenelim  derler. 

     Padişahtan randevu isterler .Padişah bu ikiveziri huzura kabul eder.  Dertlerinianlatırlar padişaha.

      Padişah pekider. Bunun sebebini sonra size anlatayım. Şimdi çıkabilirsiniz der.  Birsüre sonra Padişah üç vezirini de makama çağırtır.

    Güvenmediğibirinci vezire  der ki :  Karşı dolapta altın işlemeli  bir bardak var.Onu bana getir , der. Bardağı getiren vezire , bu bardağı yere at,  der. Vezir , olur mu padişahım. Bu  bardak çok kıymetli bir bardak. Yazık olur.Dünyada bir benzeri olmayan bir bardak. Padişah ikna olmuş görünür. Bardağıvezirin elinden alır. Buyur yerine geç, der. İkinci güvenmediği vezire verirbardağı. Ona da aynı  sözü söyler . Bubardağı yere at,kırılsın , der. İkinci vezirde birinci vezir gibi bardağı övücü hikayeler  anlatır. Olmaz sultanım  böylesi kıymetli ve tarihi bir bardakkırılması doğru olmaz , der.

     Padişah pekider elinden bardağı alır ve üçüncü sevdiği,güvendiği veziri çağırır. Bardağıüçüncü vezire uzatır ve der ki bu bardağı yere at. Vezir hiç tereddüt  etmeden ve düşünmeden  bardağı yere atar. Bardak parça parça olur.Diğer iki vezir buna sevinir. Sevdiği vezir padişahın  bardağını kırdı. Diye düşünerek içten içemutlu olurlar.

  Padişah bardağıkıran vezire sorar : Neden  kırdınbardağı?  Vezir derki : " Padişahımbardak sizin sözünüzden kıymetli değil. Siz emrettiniz bende yere attım.   Emir adabın üzerindedir." der. Busözler üzerine padişah diğer iki vezire döner derki : " İşte  ben bu vezirime bunun için itimat ediyor vegüveniyorum. Bir şey söylediğim zaman hiç tereddüt etmeden yerinegetiriyor." Diyerek vezirlere  unutamayacaklarıbir ders verir.

YORUM EKLE

banner15