EYLÜL: BİR SONBAHAR AYI

Gün geçti, hafta geçti; ömrümden birgün daha geçti

Kimilerine umut kimilerine hüzün oldu

Nihayet beklenen Eylül: “Bir SonbaharAyı” geldi

Bu ayda bütün zıtlıklar niçinbirbirini buldu

 

İçimde ayrı bir kıpırdama; aşklar,neşeler var

Acaba beni böylesine havalar mımahvetti

Aklım almaz, gözlerim görmez oldu;acep ne iştir

Gördüğüm her güzelde varsın; sahinerelerdesin

 

Bazen bir okyanus bir denizoluveriyor gözlerin

Volkan gibi dudakların yakıveriyoretrafı

Döndürüveriyor başımı beyaz incidişlerin

Saçların fırtına gibi yıkıveriyoretrafı

 

Gün geçti, hafta geçti; ömrümden birgün daha geçti

Kimilerine umut kimilerine hüzün oldu

Nihayet beklenen Eylül: “Bir SonbaharAyı” geldi

Bu ayda bütün tezatlar nedenbirbirini buldu

 

Dökülüyor sararan yapraklar bir birağaçlardan

Yeniden yeşerecekler mi bu güzelimyapraklar

Görebilecek miyim bu sonbaharımıtekrardan

Yağan yağmurla mis gibi koku yayan şutopraklar

 

Bazan bir yaren bazan da bir yabancıgibisin sen

Şu benliğimi benden alıp götürüvereney hazan

Bu gönlümü benden çalan ne efsunlubir şeysin sen

Hiç bitmesin aşk iksiriylekaynayıveren kazan

Hiç okumadım böylesine etkileyen birkitap

Gönlüme düştü deli ateş; dinsin artıkbu azap

Kesin, bu aşkın elinden düştümyataklara bitap

Yok mudur bunun bir ilacı, söyleseneey tabip

 

YORUM EKLE

banner15