FASIKLIK VE FASIKLARIN VASIFLARI

Kur’ anı    muciz’ül   bayanda   Cenab-ı   Hak  fasıkların   özelliklerini  sayarken, onların  sapkınlıklarını şöyle   ifade  etmektedir. Yüce  Allah   kitab-ı    keriminde   bazı  örnekler    vererek   insanları   hidayete  davet  eder. Örneğin :  Sivri  sineğin  özelliğinden   bahseder.  Bal  arısının  bal  yapma   ve  balın  şifasından  örnek  verir.  Der ki ; “ zehirli   bir  böceğin  eliyle   sizlere    şifalı   balı   veren   Allah; Sizlere   ne  kadar  merhamet  etiğini  ve  zehirli  bir  arıdan   balı  nasıl   verdiğini  akletmemizi,  düşünmemizi   öğütler”. Nahl,suresi.  İbret  almamızı   ve  üzerinde   düşünmemizi  tenbih  eder. Nasıl    zehirli  bir böceğin  eli  ile  şifalı  balı  veren  kudreti  düşünüp   ibret    almassınız ?  Hala   bunun  nasıl  olduğu  konusunda   düşünmeyecekmisiniz  gibi  bize   tenbihat ta   bulunur.  Harika  bir  örnek  daha   verir. “ Elsiz  bir  böceğin  dokuması  ile  size   ipeği   ikram  eden  yaratıcıyı   nasıl  düşünmezsiniz  gibi  bizleri  bu  konuda   bir  nevi  tefekküre    davet  eder”. Ankebut  suresi  .   Sonrada  der ki ,  Bu  misalleri   ancak   fasıklar   kabul  etmez. Bunu  yanında   bir  çok  insanda   bunu  üzerinde   düşünerek   hidayete   erer   buyurur.  O  zaman  bu  inkarcı  ve  fasık  olarak   nitelendirilen  insan  gurubu   kimlerdir. “  Onlar  Allah’a   sağlam  söz  verdikleri  halde   ahitlerini   bozarlar.” Bk, suresi . Demek  ki  önceden  inandık  diye  söz  verip,  sonradan   sözünden   geri  dönenler. “  Allah’ la   irtibat   kurulması  gereken  yolları da   keserler.” Bizi  Allah’a   bağlayan   ve  emir  buyurduğu   kurallar  nelerdir.  Başta  namaz ,  Oruç,  haç .  Birde   topluma  yararlı  işler gibi. Dini  ve  mali  ibadetler. Başka  önemli  temel   bir  hususta   bizi   Allah’a   bağlayan   en  önemli   bir  ipte  Kur’an  dır. İşte  fasık ;  bizi   Allah’a   rabteden,  bağlayan   bu  gibi   ipleri  koparmaya   çalışanlardır. Bu  konu  da  çok  söylenecek   söz  var  ama   şimdilik  kısa  keselim .  Diğer  bir  husus ; “  Arzda ,  yer  yüzünde   fesat   çıkarırlar.” Bkr,suresi.  Demek ki   fasıklar,  yer  yüzünde  fesat, bozgunculuk   yaparlar. Bu  ümmetin   arasını   açmaya, bölmeye, bir  birine   düşürmeye   çalışan  kim  varsa  işte  fasık  odur  ve  ona  hamilik  edendir. Bu  ümmet   deyince   sadece   Türkiye  yi   kastetmiyorum. Bütün  arzı , yer  yüzünü.  İslam  alemi  aynı  zamanda   bir  ümmettir. “ Ümmeten   vahide”  İslam  tek  bir ümmettir. Bunların  arasını   bozmaya,  bölüp  parçalamaya   çalışan   kim  varsa;  fasık   onlardır. Hele   birde ;  Müslüman   görünüp  te   İslam’ a   düşmanlık   eden   yok mu ; işte  en  tehlikelisi  de   odur. Müslüman  görünümlü   fasıklar. Verdiği  sözden   dönenler, dönekler. Bunlar  arzda   fesat   çıkarırlar. Türkiye  de   değil,  arzda, tüm  yeryüzünde    fesat   çıkarırlar.  Yani;  dünyanın   her yerinde  bunlar  fesatçılardır. Bunlar  dünyanın   ve  insanlığın   huzurunu   bozarlar. Müslüman görünümlü   bozguncular. Birde  bunları   kullanan zalimler vardır. Rabbim   insanlığı   bu  gibi   fesatçılardan   ve  bozgunculardan    korusun. Kainat’ın     sahip  ve  yaratıcısına   emanet  olun.

Ahmet  OĞUZ


YORUM EKLE

banner15