Fortinet nesnelerin interneti

FortiNAC,nesnelerin interneti cihazlarına görünürlük ve kontrol, tehditlere otomatikmüdahale, çoklu sağlayıcı ortamlarında geniş ölçekli erişim kontrolü sağlıyor.

 

  Kapsamlı,entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet®(NASDAQ: FTNT), nesnelerin interneti güvenliği için ağ segmentasyonu veotomatik müdahale sağlayan yeni ağ erişim kontrolü ürün grubu FortiNAC’iduyurdu.

Endüstriyelve medikal nesnelerin interneti dahil olmak üzere, güvenli olmayan, ara yüzsüznesnelerin interneti cihazlarındaki olağanüstü artış ağların güvenliğinisağlamak için yeni araçların kullanılmasını gerektiriyor.

  Fortinet’inyeni FortiNAC ürün grubu, nesnelerin interneti ortamlarının güvenliğinisağlamak için ağ erişim kontrolü ve gelişmiş görünürlük, kontrol ve otomatikmüdahale yetenekleri sunuyor.

FortiNAC,ağdaki tüm cihazların ayrıntılı profillerini çıkarıyor, granüler ağsegmentasyonu ile cihaz durumu ve davranışındaki değişikliklere otomatik olarakmüdahale sağlıyor.

FortiNACürün grubu hakkında görüş bildiren Fortinet Bölge Teknoloji Direktörü MelihKırkgöz şunları söyledi: “Dijital dönüşüm, ağa erişen ve güvenli olmayanpek çok nesnelerin interneti cihazını ve güvenlik ihlal riski artışını daberaberinde getiriyor. FortiNAC, ağdaki tüm cihazların tanımlanmasını vesegmentasyonunu mümkün kılarak, yalnızca yetki verilmiş unsurlara cihaz erişimisağlıyor. Bu işlevsellik çoklu sağlayıcı ortamlarında ve sayısız cihazdaçalışan bir çözümde sağlanıyor. FortiNAC, aynı zamanda nesnelerin internetikurulumları için Fortinet Güvenlik Dokusu’nu güçlendiriyor ve tüm saldırıyüzeyinde kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümleri sunuyor.Nesnelerin interneti dünyasında, FortiNAC ‘ağınızda hangi cihazlar yer alıyor?’sorusuna cevap veriyor ve korunma sağlıyor.”

 

Güvenliolmayan nesnelerin interneti cihazları kurumlarda zafiyet yaratıyor

Kurumlar,daha gelişmiş operasyonel verimlilik elde etmek için dijital dönüşümübenimsedikçe nesnelerin interneti cihazlarının kullanımı da çok büyük orandaartıyor. Gartner’a göre, “Nesnelerin interneti uç noktaları yıllık bileşikbüyüme oranı ile, 2016’dan 2021’e yüzde 32 büyüyerek 25,1 milyar ünitedenoluşan bir kurulum sistemine ulaşacak.”[1] Nesnelerininterneti, kurumsal ve “kendi cihazını kendin getir” uygulaması da dahil olmak üzere,sadece kablolu ve kablosuz ağ erişimi arayan cihaz sayısı bile saldırıyüzeyinin artarak büyümesine ve iç tedarik, yönetim ve uyum maliyetlerininkatlanarak artmasına yol açıyor. Bağlantı ve güvenli erişim sorumluluğu, ağtabanlı bir meseleden güvenlik tabanlı bir meseleye dönüşüyor ve kurumlar içinbir güçlük yaratıyor. Siber suçluların ağın güvenliğini sağlamaya yönelik tümçabasını boşa çıkarması için tek bir açık bağlantı noktası, yalnızca bir taneele geçirilmiş ya da bilinmeyen cihaz, kontrol altına alınmamış tek bir tehdityeterli olurken, güvenlik yöneticilerinin de her an her cihazın güvenliğinisağlaması gerekiyor.

FortiNACgüvenli olmayan cihazların eriştiği ağların güvenliğini sağlıyor

Fortinet’inyeni network erişim kontrol aracı FortiNAC, kurumlara uç nokta, kullanıcı,güvenilen ve güvenilmeyen cihaz ve uygulamalara yönelik tam bir görünürlüksunarken, ağa erişen güvenli olmayan cihazlarla ilişkilendirilen güvenlikrisklerini azaltıyor. Görünürlüğün sağlanmasının ardından FortiNAC, ister kabloluister kablosuz bağlantılı olsun, kimlik doğrulaması yapılmış veyayetkilendirilmiş ve bağlantıya kim tarafından, ne türde, ne zaman, nasıl izinverildiğini belirleyen bağlam/ortam esaslı güvenlik politikasına tabi olan tümcihazların güvenliğini sağlayacak dinamik kontrolleri gerçekleştiriyor.

Böyleceyalnızca doğru kişi ve cihazların doğru uygulamalara, altyapıya ve varlıklaraerişmesi garanti altına alınıyor. Ek olarak, FortiNAC şirket politikalarınıncihaz yamalama ve gömülü yazılım versiyonuna yönelmesini teşvikediyor.  Ayrıca FortiNAC, saptanmış tehditlere otomatik müdahalesunmak için güçlü ağ orkestrasyon yeteneklerini de içeriyor ve manuel birsüreçle kontrol altına alınması günler, hatta haftalar sürebilecek bir tehdidisaniyeler içinde kontrol altına alabiliyor.

Ağlar,bağlanan ve bağlantısını kesen yeni cihazlarla sürekli bir değişim halinde;bağlantı arayan herhangi bir cihazın erişimini kontrol ederek ağ kontrolüsağlamak ağın bütünün güvenliğinde kilit rol oynuyor. Bilinmeyen hiçbir cihazınkurumsal altyapıya erişemediği, izin verilen cihazların, politika ve görevleregöre otomatik olarak ayrıştırıldığı, profilleri ihlal etmeye başlayanbağlantılı cihazların ise derhal ağdan izole edildiği bu yaklaşım kapsamlı birgüvenlik duruşunun temelini oluşturuyor. Üstelik, FortiNAC ağ erişim kontrolüçözümü uygun maliyetli ve son derece ölçeklenebilir olması, sayısız cihazdagörünürlük ve koruma sağlayabilmesi ve çok bölgeli kurulumlarda her konumdakurulum ihtiyacını ortadan kaldırması ile öne çıkıyor.

NACve nesnelerin interneti güvenliği çözümleri Fortinet Güvenlik Dokusu’nugüçlendiriyor

FortiNACile birlikte Fortinet, kullanım alanlarına Fabric-Ready İş Ortağı Program’ınadahil olmayan ağ araçlarını, üçüncü parti güvenlik duvarlarını, anahtarları,kablosuz erişim noktaları ve uç noktaları da dahil ederek, Güvenlik Dokusunkapsamını çoklu sağlayıcı ortamlarına dek genişletiyor. Siber tehditlerinrisklerini ve etkisini azaltmak ve karmaşık ağlar için geniş kapsamlıgörünürlük ve güvenlik sağlamak için FortiNAC, FortiGate Gelecek Nesil GüvenlikDuvarı, FortiSwitch, FortiWLC Kablosuz Ağ Kontrolcüler, FortiSIEM ve FortiAPile de entegre olarak çalışıyor.

 

YORUM EKLE

banner15