Gafillere Bir Tenbih ve Uyarı

Ey dünyaya dalıp, ahiretini unutan gafil insanlar. Durumunuz aynen şuna benziyor: Avcıyı görüyor uçamıyor kafasını kuma sokuyor. Sanıyor ki avcı onu görmüyor. Halbuki koca gövdesi dışarda. Avcı onu görüyor ve gereğini yapıyor. İşte dünyaya dalıp bu hayatı tatlı bulup ahiretini unutanlar. Aynen deve kuşu gibi dünya bataklığına dalıp kafasını zevk ve eğlence bataklığına sokanlar: sanıyor ki ölüm gelip kendini bulamayacak. Halbuki kurtuluş yok , sığınacak limanda yok ,ecelden kurtuluş zaten yok. Halık-ı Rahim kur’an-ı mucizül beyan da şöyle buyuruyor: ( Vemel hayatid dünya lehvün ve laibün) yani dünya hayatı ahirete kıyasla ancak bir 0yun ve eğlenceden ibarettir. Ama ibretle bakıldığı zaman Allah’ı tanıtan ayetlerle dolu bir kitap şeklin de dir.Ne mutlu bu ayetleri görüp okuya bilenlere.Fakat gerçekte gözü olup ta doğruyu görmeyenler,kulağı olup gerçeklere kulak asmayanlar, dili olup gerçekleri konuşmayanlar. Kur’an-ın tabiri ile: onların gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, dilleri var doğruyu söylemezler onlar tıpkı hayvan gibidirler hatta daha da aşağıdırlar, diye tarif edilmektedir. Kimse dememeli yalnız ben miyim namaz kılmayan, sadece ben miyim zevk ve eğlenceye dalan gibi tutarlı olmayan bahaneler insanı teselli etmez.Bu gibi yalancı teselliler kabir kapısına kadardır daha öteye gidemez. Mal-mülk yerinde kalır dostun akraban kabir kapısına kadar gelir ötesi son durak. Nasıl gidersen öylece gider sin yolculuk devam eder.İnsan kendini başı boş bırakılıp da çayırda otlamak için gelmemiştir. Dünyaya dikkatle bakan hiçbir şeyin başı boş olmadığını görür.Nasıl olurda dünyada Allah’ın aziz bir misafiri ve yer yüzünün halifesi olarak yaratılan insan başı boş bırakılıp kalkmamak üzere kabre girip saklana bilir.Öyle olması hiç mümkün olmayacaktır.Öyle bir gün gelecek ki , mahkeme-i küpra da her kes iğneden ipliğe tek tek hesabını verecek.Yoksa zalim izzetin de mazlum zilletin de kalıp hesap vermese ilahi adalete münafi ve zıt olur. Kimse demesin: Dünya değişmiş,Asır başkalaşmış,her kes dünyaya dalmış,geçim sıkıntısı ile meşgul dür.Unutmayalım:ölüm değişmiyor,hatta hız kazanıyor,dünya da gün de ortalama yüz bin cenaze buna imza atıp tasdik ediyor.Ahiret yolculuğu hız la devam ediyor.Buna bir çere bulan varsa amenna,yoksa ki zaten yok. O zaman daha yaşarken elimizi şakaklarımıza koyup iyi düşünmek lazım son pişmanlık fayda vermeye bilir.Allah ‘ın Rahmeti üzerinize olsun.
YORUM EKLE

banner15