GARİP AKIMI (I. YENİ)

ü  Garipçiler 1941 yılında Orhan VeliKanık’ın yazdığı Garip adlı şiir kitabının ön sözünde sanat anlatışlarınıortaya koymuşlardır. 

ü  Fransız sürrealizminin bu akımınortaya çıkmasında etkisi vardır.

ü  Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşıçıkarak; şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları şiirden atmışlardır.

ü  Süslü ve sanatlı dile karşı çıkıp;günlük sıradan bir dili kullanmayı tercih etmişlerdir.

ü  İşlenmedik konulara ele alıp, sokağıve gerçek yaşamı şiire aktarmışlardır.

ü  İşledikleri konular günlük hayattansıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki bazıgaripliklerdir. 

ü  Halk deyişlerinden yararlanmışlar,toplumsal yergiye yer vermişlerdir.

ü  Edebiyatımızda ilk olarak serbestşiiri savunmuşlardır.

ü  Temsilcileri: 

ORHAN VELİ KANIK

·        1941’dearkadaşlarıyla yayımladıkları “Garip” adlı şiir kitabı ve yazdığı ön söz,şiirimizde eski değerleri yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasınısağlamıştır.

·        Nüktelibir realizm ve alaycı bir lirizmle edebiyatsız bir edebiyat savunmuştur.

·        Moliere,Gogol ve Sartre’dan çeviriler yapmış; deneme, makale, hikaye türünde eservermiştir.

·        NasrettinHoca fıkralarını şiirleştirerek kitaplaştırmış, La Fontaine’den Fabl çevirileriyapmıştır.

·        Eserleri:Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı, Destan Gibi; Sanat ve Edebiyatımız,Bindiğimiz Dal.

MELİH CEVDET ANDAY

·        Şiirlerindetoplumsal gerçekçiliği işler.

·        Yalınbir dili vardır. Düz yazılarında ise yoğun bir düşünce, şiirsel esprili, özlübir dil vardır.

·        Fıkra,makale, gezi, roman, tiyatro, şiir ve çevirileri vardır.

·        Eserleri:Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafname, Yan Yana; İngiliz Edebiyatından Denemeler;Mikado’nun Çöpleri, Komedya, İçerdekiler, Gizli Emir.

OKTAY RIFAT HOROZCU

·        Başlangıçta,yeni bir hava içinde, güçlü aşk şiirleri yazmıştır.

·        Garipakımından sonra toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimi vesöyleyişlerinden masal ve tekerlemelerden faydalanarak başarılı taşlamalar,sosyal şiirler yazmıştır.

·        Eserleri:Perçemli Sokak, Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Güzelleme,Karga ile Tilki, Aşk Merdiveni, Denize Doğru Konuşma, Dilsiz ve Çıplak, KocaBir Yaz; Bir Kadının Penceresinden, Danaburnu, Bay Lear; Çil Horoz, DirlikDüzenlik. 

 

 

YORUM EKLE

banner15