Geleceğin mesleği kodlama

Dijitalleşme her geçen gün önemini hissettiriyor. Genç kuşaklardakodlama eğitim olmazsa olmazlardan biri durumunda artık. Toplumsal değişim vegelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye VodafoneVakfı,dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle HabitatDerneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın desteğiile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesikapsamında Sivas’ın köy ve kasabalarında kodlama eğitimleridüzenledi. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi’nin yereldesteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları7-14 arasında değişen yaklaşık 250 Sivaslı çocuğa teknolojinindili kodlama öğretildi. Sivaslı çocuklar, programlama hakkında fikirsahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

 

Tüketendeğil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone VakfıBaşkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

 

“YarınıKodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğinteknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizinilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerinolduğunu gözlemledik. ‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyençocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzunprogramlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız busonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yenidönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimineulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdekiçocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yolaçıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitimtırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz.”

 

HabitatDerneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti:

 

“HabitatDerneği olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınmaalanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışanbir sivil toplum kuruluşuyuz. Yarını Kodlayanlar ile bilişim odaklıdönüşümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz.

 

Kodlamabilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğugibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyükengel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için bizde projemizkapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlarda aldıkları eğitimi çocuklaraulaştırıyorlar. Şimdi yola çıkan Yarını Kodlayanlar Kodlama Eğitim Tırımız ilebirlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerineulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.”

 

20bin çocuğa daha ulaşılacak

 

“YarınıKodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasındadeğişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren “YarınıKodlayanlar” projesi kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlamaeğitimi verilecek. Böylece Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam60ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

 

Eğitimtırı 7 ayda 2.500 çocuğa ulaşacak

 

TürkiyeVodafone Vakfı’nın Habitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini ülkenindört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı,yaklaşık 7 ayda 6 bin km’nin üzerinde yol kat ederek 12ilde 2.500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerininyanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’ndaçocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik Scratcheğitimleri veriliyor.

 

MIT’ninprogramı kullanılıyor

 

“YarınıKodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetimindeprogramlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibikonularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanınen iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute ofTechnology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratchkullanılıyor.

 

Geleceğinmeslekleri kodlamaya dayanacak

 

Dijitaldünyanın lisanı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarınıgeliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijitalekonomi konulu son raporuna göre 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen meslekleresahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık,duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüyagerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bumeslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerintemelinde ise kodlama olacak.

 

YORUM EKLE

banner15