GELECEĞİN MESLEĞİ

Geleceğinmeslekleri arasında gösterilen ‘Kodlama’ eğitimiyaygınlaşıyor.  Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiylefaaliyet gösterenTürkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazırnesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğive Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nındesteği ile hayatageçirdiği“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Sinop’un köyve kasabalarında kodlama eğitimleri düzenledi. Sinop Belediyesi’nin yereldesteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları7-14 arasında değişen yaklaşık200 Sinoplu çocuğateknolojinin dilikodlama öğretildi. Sinoplu çocuklar, programlama hakkında fikirsahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

 

Tüketendeğil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone VakfıYönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel,şunları söyledi:

 

“‘YarınıKodlayanlar’ projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğinteknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz.Projemizin ilk yıl sonuçlarınagöre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik.‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Biryazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizigeliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsateşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken,sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmaküzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkünolduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy,kasaba kasaba dolaşıyoruz.”

 

HabitatDerneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunlarıkaydetti: 

 

“HabitatDerneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınmaalanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışanbir sivil toplum kuruluşuyuz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile bilişim odaklıdönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmekartık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibiTürkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel,bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemizkapsamında gençleri eğitiyoruz, onlar da aldıkları eğitimi çocuklaraulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’mız ile birlikte ülkemizindezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklaraulaşmayı hedefliyoruz.” 

 

20bin çocuğa daha ulaşılacak

 

“YarınıKodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasındadeğişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren “YarınıKodlayanlar” projesi kapsamında20 bin çocuğa daha kodlamaeğitimi verilecek. Böylece, Nisan 2019 sonuna kadar tümTürkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama iletanışmış olacak.

 

Eğitimtırı 7 ayda 2.500 çocuğa ulaşacak

 

TürkiyeVodafone Vakfı’nın Habitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini ülkenindört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı,yaklaşık 7 ayda 6 bin km’nin üzerinde yol kat ederek 12ilde 2.500 çocuğaulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanısıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’ndaçocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’ersaatlikScratch eğitimleri veriliyor.

 

MIT’ninprogramı kullanılıyor

 

“YarınıKodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetimindeprogramlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibikonularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanınen iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute ofTechnology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratchkullanılıyor.

 

Geleceğinmeslekleri kodlamaya dayanacak

 

Dijitaldünyanın lisanı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarınıgeliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijitalekonomi konulu son raporuna göre 3 çocuktan 2’si bugünbilinmeyen mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği,holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygu tasarımcılığı, bilgimadenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi mesleklerortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler 20 yıl içindeşirketlerdekiyerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde ise kodlama olacak.

 

YORUM EKLE

banner15