GELİŞMELERİN PERDE ARKASI

Kahramanmaraş’ta ilk önce Hayrettin Güngör BüyükşehirBelediye Başkan adayı olarak açıklandı. İki ay gibi bir süre geçti. Bu süreiçerisinde birçok senaryo tartışılır hale geldi. Belediye Başkanlarının birçoğudeğişeceği konusunda hep kamuoyunda gelip gitmeler yaşandı. Nihayet Ak Partigenel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik adayları açıklayarak sonnoktayı koydu.

Siyaset ayrı sanat; Rahmetli Süleyman Demirel’in dediği“Türkiye’de 24 saat çok uzun bir zamandır. Ne olacağı belli olmaz. Öncedenkestirilemez” şeklinde konuşurdu!

Bu söylemin yeri geldiğinde ne kadar doğru söylendiğinikabul ediyoruz. Birçok ilçe başkanları yeniden aday yapılması yerinde oldu.Çünkü yerini koruyanların hepsi de başarılı bir belediye başkanlığısergilediler. Bu başarılı başkanların tekrar aday olarak gösterilmesi yerindebir karardı... Bunca emekleri hiçe sayılmamış olurdu. Büyükşehir BelediyeBaşkanı Fatih Mehmet Erkoç konulmadı. Ama iyi bir performans sergilemişti...
Hakkını inkâr edemeyiz. Kahramanmaraş’ı yeniden inşa etti.

12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ilçesini dahayaşanabilir hale getirdi. EXPO 2023 projesi küçümsenmeyecek çok başarılı birproje. Bu projenin %60’ı gerçekleştirilmiş durumda. Yani inşasının bitmesine azkaldı. Bu proje Mahçiçek ’in son dakika golü oldu. Bu dünya projesi hanesineartı olarak geçti. Bu proje gerçekleştirildiğinde hem ülke hem de ilimizkazançlı çıkacaktır. Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay da virane birilçeyi teslim almıştı. Ancak çok başarılı projeleri hayata geçirdi. 7 KuyularKayak Merkezi onun ilçe sınırlarında yer almakta. Yeteri kadar tanınmadı. Yavaşyavaş yabancıların gelmeye başladığına tanık oluyoruz. Doğa parkı ve kentseldönüşüm projeleride bundan sonra devam edecektir.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş daha önce BeyoğluBeldesine çeki düzen verdi.  AncakTürkoğlu ilçesine bu zamana kadar birçok başkan geldi geçti.  Bu ilçeye bir şey kazandırmadılar. Okumuş ’unbir dönem belediye başkanlığı içerisinde Türkoğlu Metropol olarak hayat buldu.İkinci dönemde daha da geliştireceği malum. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Göksun Belediye BaşkanıHüseyin Coşkun Aydın olağanüstü gayretleriyle ilçelerini ve mahallelerini modernhale getirdiler.

Bu başkanların tekrar aday olarak seçilmesi hiç de kolayolmadı. Yapılan birçok araştırma şirketlerinin sonuçları değerlendirildi.Örneğin; bildiğimiz kadarıyla, Osman Okumuş, yapılan kamuoyu yoklamasında hemtanınırlık hem de sevilme noktasından yüksek oy aldığı için seçildi. Okumuş ’unseçmende bir karşılığı var. Konulması iyi oldu. Konmasaydı, Ak PartiTürkoğlu’nu riske atmış olurdu.

Büyükşehir ve ilçeleriyle bir takım olarak düşündüğümüzdediğer oyuncularında mutlak surette takıma uyması lazım. Eğer bir oyuncu takımauyum sağalmadığı takdirde takımın başarılı olması mümkün değildir. Bu görüşemutlaka genel merkez ve karar vericiler dikkate almışlardır. Çünkü ilçelerinseçilmesi uzun sürdü.

Diğer taraftan: Kahramanmaraş Büyükşehir olmasıyla beş yıliçerisinde büyük yatırımları hayata geçirdi. Ama Belediyecilikte ne yatırımbiter ne de hizmet biter. 21 yy. Sosyal belediyecilikte hep ilaveler oluyor.Belediyeler sosyal belediyecilik noktasında tüm yükümlülükleri üstlendiler.Haksızda değiller. İnsanlar belediye hizmetlerinden memnunsa eğer… Oyunu daaynı partiye atıyor. Zor ama katma değeri o kadar yüksektir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde belki önümüzdeki süreçte,yerinde yönetim sistemi gelebilir.Geldiği takdirde, bürokrasiye teslim olmazorunluğu da tortadankalkar. Yatırımlar daha kolay hale gelebilir.

YORUM EKLE

banner15