GENÇLER İÇİN ANLAMLI ADIM

Bilişimin eğitim sistemine entegrasyonuyla gençlerinteknoloji üretmesini sağlamak ve istihdam fırsatlarını artırmak üzere, TürkiyeBilişim Vakfı (TBV) ve Microsoft Türkiye, “Gençleri geleceğe hazırlamak içinyetenek açığını kapatmak” konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyateknoloji, eğitim ve akademi alanında 40’a yakın uzman katılarak özel sektör veSTK iş birliği ile Türkiye’de eğitimin geleceği ve istihdam için atılabilecekpotansiyel adımlar ele alındı.  Tüm dünyada 3 – 7 Aralık tarihleri arası kutlananBilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası kapsamında Microsoft Türkiye ve TürkiyeBilişim Vakfı iş birliğiyle, teknoloji, eğitim ve akademi alanında uzmanlarİstanbul’da 4 Aralık’ta bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Türkiye’deeğitimin geleceği, gençlerin dijital ekonomiye ayak uydurabilmesi ve teknolojiüreten bir nesil olması için atılacak adımlar, bilgi ve yetenek eksikliğininnasıl kapatılması için neler yapılabileceği ve gençler için istihdamın nasılartırılabileceği gibi konularda fikir alışverişi yapıldı. Bilişim ile eğitimibir araya getirecek potansiyel iş ortaklıklarının da ele alındığı toplantıdakonuşulan konuların ve önerilerin bir rapor haline getirilip yayınlanmasıplanlanıyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yaptığıaçılış konuşmasında: “Microsoft Türkiye olarak 25 yıldır Türkiye’nindijital, ekonomik ve sosyal geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandanşirketleri ve kurumları, bir yandan da bireyleri yarının dünyasınahazırlıyoruz.

 Teknolojiyle desteklenen ve şekillenen eğitimsektörünün, ülkeler için geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bunun yanındadeğişen istihdam dinamiklerine de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun sağlanmasıiçin eğitim en önemli konumuz. Bizim yakın dönem hedeflerimizden birini eğitimiyapay zekâ ile birleştirmek oluşturuyor.

Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda, yapay zekâçözümlerinin 2030 yılında ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasını %14artıracağını gördük. Bu artış Çin’de 7 trilyon, Kuzey Avrupa’da ise 1,8 trilyondolar olarak gerçekleşecek. Biz de yapay zekâda lider iş ortağı olarakmüşterilerimiz, kamu kurumları ve STK’larla ortak çalışmalar sürdürüyoruz veistihdama, sektörlerin dönüşümüne uzun soluklu katkılar sunuyoruz. Birçokalanda iş birliklerine imza atarken bugüne kadar 410’dan fazla STK'ya 170milyon dolar karşılığı bağışta bulunduk.

 Bunun yanı sıra 80 binden fazla çocuğa kodlama,programlama ve dijital-okuryazarlık eğitimi sağladık. Daha çok iş birliğineimza atmayı ve gençlerimize teknolojik yetenekler kazandırarak iş dünyasınınihtiyaçlarına uygun istihdam fırsatlarının daha çok genç tarafındanyakalamasını hedefliyoruz. Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiylegerçekleştirdiğimiz toplantının, gençlerimizin çağdaş yetenekler kazanması veiş hayatına daha kolay atılması açısından yeni ufuklar açacağına inanıyoruz”dedi. 

Türkiye Bilişim Vakfı Faruk Eczacıbaşı ise MicrosoftTürkiye’ye işbirliği için teşekkür ederken, “Türkiye Bilişim Vakfı olarakamacımız, gelişen teknolojiyi en verimli ve doğru yerdekullanmak.  Yeni teknolojiler hayatımızı değiştirirken bunları güçlüaltyapılar üzerine inşa etmemiz gerekiyor.

Sağlık, hukuk ve ekonomi gibi alanların oluşturduğu bualtyapıların en önemlisi ise eğitim. Gelecek kuşakların sorumluluğunuomuzlarımıza yükleyen eğitim konusunu, uzun vadeli ve özenle planlanmış birşekilde ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün burada gerçekleştirdiğimizçalışma aslında toplumsal bir görev niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

 

YORUM EKLE

banner15