GENÇLERLE BİR HASBİHAL

Allah Rasul’ü buyurdu ki : “ Gençlerin en hayırlısı o dur kiihtiyarlar gibi ölümü düşünüp , ahiretine ciddi çalışarak gençlik heves ve arzularına kapılmayıp,gaflette boğulmayandır. İhtiyarların en kötüsü o dur ki : gaflet, zevk veeğlencede , hevesatta gençlere benzemek isteyip , çocukcasına nefsin istek vearzularına kapılıp onlara tabi olandır.” Ne mutlu o gençlere ki :  zamanın fitne ve fesadına aldırmadan Rabbinekulluk vazifesini yapanlara. Cenab-ı  hakonlara kütülüklere karşı sabır ve dayanma gücü ihsan eylesin. Zamanımızdamenfi, kötü ceryanlar etrafımızı sarmış durumda, tahribat vasıtaları da artmışdurumda. Bu şer odaklarına karşı inşallah takva kuvveti ile dayanmak ve onlarımağlup etmek mümkün olacaktır. Bu zor zamanda yapılan az bir salih amel  inşallah çok hükmünde olacaktır. Bir haramınterki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünneti işlemiş gibi sevab kazandırır.Böyle tehlikeli bir zamanda , binler günahın insana hücumu zamanın da bir günahtankaçınmak , bir çok vacib sevabını  insanakazandıra bilir. Özellikle takva ( Allahtan sakınma) ile günahlardan kaçınmatavrı yüzlerce salih amel işlemiş gibi sevap kazandırır. Niyet halis oluncaakıbette hayır olur.

Gençlere benzemek sureti ile hayatını telef eden birisişöyle şekvada bulunmuş:” Keşke gençliğim bir gün bana dönebilse ihtiyarlıkbenim başıma neler getirdiğini ona şekva edebilsem”, diye yakınmış. Eğergençliğini ibadete, hayır hasenata , salih amellere sarf etmiş olsaydı ahyerine , çok şükür oh diyecekti. Gençlik insana en büyük bir nimettir,gençlikte yapılan ibadet daha makbuldür. Ne mıtlu gençliğinin kıymetini biliponu heba etmeyenlere. Yazıklar olsun onu harap edip boş yere harcayanlara.

Asrın Alimi  Bidiüzzaman gençlere:” Ey bu vatan gençleri  Avrupayı,( firenkleri) taklid etmeyin. Ziraaramızda ki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı ( geçiş  köprüsünü) sağlayamazsınız , ya sizde onlarailtihak eder, yahut düşer boğulursunuz”, diyerek Avrupa yı taklid etmeninkesinlikle zararlı olacağını ifade etmiştir.Devamın da : “Sizdeki gençlik kat’iyyen gidecek. Eğer siz Meşru dairede kalmasanız; o gençlik zayi olup başınızahem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok belalar ve elemlergetirecek. Eğer islam terbiyesi ile , o gençlik nimetine karşı bir şükürolarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen bakıkalacak. Ve ebedi bir gençlik kazanılmasına sebep olacak”. Demektedir. Müjdelerolsun gençliğinin kıymetini bilenlere.

Kainat’ın  sahip   ve yaratıcısına   emanet   olun.                                                             

                                                                                              Ahmet  OĞUZ

 

YORUM EKLE

banner15