Kudüs imandır, onurdur ve şereftir, bu ümmetin kalbidir

Ülfet Vakfı Kurucusu Abdullah Taylan Hocaefendi; “2017 de Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına imkân verilmesi, Filistin Halkının mukavemetini tamamen ortadan kaldırmaktır. Artık Yahudilerin miadı dolmuştur. ABD kendi ölüm ipini Kudüs’e getirmiştir, onun çekmek bugün bize bir fırsat olarak doğmuştur. Gelin bu ipi cesaretle çekelim, böylece tüm dünya Müslümanları huzura kavuşacaktır.” Dedi.

Kudüs imandır, onurdur ve şereftir, bu ümmetin kalbidir

Kahramanmaraş Ülfet Vakfı Kurucusu ve Başkanı AbdullahTaylan Hocaefendi Kudüs’ün Yahudilerin eline bırakılmaması gerektiğini,Müslümanlar için Kudüs’ün iman, onur, şeref ve ümmetin kalbi olduğunu belirtti.

MEKKE VE MEDİNE’DEN SONRA ÜÇÜNCÜ HAREMİMİZ

Kudüs’ün tarihi hakkında bilgiler de veren Taylan HocaefendiMüslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ün Mekke ve Medine’den sonra üçüncü haremiolduğunu vurguladı. Taylan Hocaefendi yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi; “.İsra ve Miraç vakıasından dolayı İslam’da itikadi bir değerdir. TümMüslümanların sorumluluğunu taşıdığı kutsallarımızdandır. Dolayısıyla Kudüs,ümmet olarak var olmanın izzetidir.

Kudüs’e ilk ayak basan, efendimiz (s.a.v.)dir. Oradansıdretülmüntehaya uruc (yükselmişlerdir) etmişlerdir. Bizi Allah’la buluşturanilk mukaddes beldedir Kudüs. Bize kul olmanın izzetini veren, namaz ibadetininmekânıdır. Orada tüm peygamberler efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iktidaetmişlerdir. Efendimiz (s.a.v.’)in Kudüs’ü, peygamberlerden bize emanettir.

KUDÜS BARIŞ BELDESİ OLARAK BİLİNMEKTEDİR

Onu ilk fetheden Adalet timsali Hz. Ömer El Faruk (r.a.)dır.Bu fethin adı “ Ömeriy Fethi “ olarak adlandırılmıştır. Yani bu mukaddes belde,kansız ve savaşsız bir suretle İslam beldesine ilhak olmuştur. Bu fetih dünyayahoşgörü, kerem, barış ve güven konusunda benzersiz bir örnek sunmuştur. Bundandolayı Kudüs beldesi selam ( barış ) beldesi olarak bilinmektedir.

Kudüs’ün fethi, siyasi ve askeri bir sürecin sonucundadeğil, sahabenin 23 yıl boyunca Resulullah (s.a.v.)'tan almış olduğu eğitim veterbiye sonucunda meydana gelmiştir. Sahabe 16 ( on altı ) ay kıble olarakKudüs’e yönelmiş ve onun hasretiyle namaz kılmışlardır. Hayber, Tebük ve Mütesavaşları Kudüs için efendimiz (s.a.v.) tarafından bizzat yapılmış, Efendimiz(S. A. V. ) Kudüs’te Rumlar’la savaş için, Hz. Üsame (r.a.) komutasında birordu hazırlatmıştır. Yine Efendimiz (s.a.v.)in sekretül mevt halinde mübarekgözlerinin, Mescidülaksaya dönük olduğunu tarih bize bildirmektedir.

HZ. ÖMER EL FARUK (R.A.) KUDÜS’Ü HİCRİ 15 TE MİLADİ 636YILINDA FETHETMİŞTİR

Maalesef Miladi 1099’da Kudüs Haçlılar tarafındankuşatılmıştır. Şöyleki yahudilerden önce Mescidülaksayı kuşatan ve orada ciddibir zülümle ve vahşetle Müslümanların kanına geçen Hristiyan Haçlı ordusuolmuştur. Bu vahşet ve zulüm 88 ( seksen sekiz ) yıl sürmüştür.  İkinci Kudüs Fatih’i Tikritli bir Kürt KomutanSELAHEDDİN EL EYYÜBİ’dir. (Radiyallahu Anhu) Bu komutan, Kudüs hasretiyle rahatuyumamış ve yüzü hiç gülmemiştir. Onun için bütün her şey KUDÜS olmuş, 2 Ekim1187 Cuma günü Miraç Kandili'nde Kudüs’ü fetheden Sultan Selahattin El Eyyübi,Haçlıların tahrip ettiği İslam’ın ilk kıblegahı Mescidi Aksa’yı bizzatelleriyle temizlemiş ve imar etmiştir.

HAYATINDA ARKASINDA BIRAKTIĞI TEK MİRASI KUDÜS OLMUŞTUR

Asrı Saadet, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı yadigârıolan Kudüs, ne yazıkki 1917 ‘de Yahudilerin ayaklarıyla kirlenmiştir.  Osmanlılar gözbebeği gibi 400 ( dört yüz ) yılKüdüs’e Şeref’le hizmet etmiş, kanlarıyla korumuşlardır. Şimdi tarihe bakalım;1917 - 2017 yılları arası 100 yıldır Yahudilerin kirli postalı altında olan bumükaddes belde 88 ( Seksen sekiz ) yılda Hristiyan Haçlıların kirli postallarıaltında kalmıştır. Öyleyse Mukaddes KUDÜS 1200 ( Bin İkiyüz ) yıl İslam’ınizzetini taşıyan selam ( Barış ) beldesi olmuştur. Haçlı ve Yahudilerin ikiyüzyıllık Kudüs tarihi korku, panik, gözyaşı ve kandan ibarettir.

YENİDEN BİR FETİH ZARURİ OLMUŞTUR              

Bugün zaman artık dolmuştur, izzet artık iade olmalıdır. Yüzyıl sonra tekrar bir fetih zaruri olmuştur. Bu fetih sadece Kudüs fethiolmayacaktır, bu fetih ümmet olmanın fethi olacaktır. Kudüs’ün fetih seyrinebaktığımızda, samimi bir azim arkasında ZAFER getirir.

Efendimiz s.a.v.’in, Hz. Ömer El Faruk r.a.’ın, büyükkomutan Selaheddin El Eyyubi’nin ve Ulu Hakan Abdulhamid Han’ın mirası olanKudüs, artık o kirli ellerden ve esaretten kurtulmalıdır.

Biz kimin kurtarmasını bekliyoruz?

Kudüs bize, Osmanlı’ya emanetti ve biz onu kaybettik. BugünKudüs tekrar bizi bekliyor. Bu İZZET Osmanlı bakiyesi Asil Millet TürkiyeMilletine ait olmalıdır. Bizim azimli, vakur duruşumuz ve kardeşlikruhumuz,  bu izzeti iade edecektir. KürtKomutan Selaheddin El Eyyübi’nin torunları ve Türk Komutan Fatih SultanMuhammed’in torunları, omuz omuza vererek, yürekli bir direnişle Haçlıları veYahudileri topraklarından def edebilirler.

KUDÜS ARTIK O KİRLİ POSTALLARDAN KURTULMALIDIR

 Korkmayalım biz azimedersek ZAFER bizimdir. Allah’ın vadi var, “ Biz kâfirlerin kalplerine korkuyuyerleştirdik.” İnanan ve yaşayan bir millet olarak, birbirimizi sevelim veKARDEŞ olalım. Aramızdaki ırksal ve sınıfsal ayrıcalığı kaldırmadığımızmüddetçe ümmet olamayız. Ümmet olmadığımız müddetçe hür olamayız. Hürolmadığımız müddetçe mabetlerimiz esaretten kurtulamaz. Mabedsiz bir ümmetİslami şahsiyet üzere olamaz.

İşte bugün Kudüs Yahudilerin, Ayasofya Hristiyanlarınbaskısıyla ve istilasıyla maalesef esir düşmüşlerdir. Mekke ve Medineidareleriyle hain bir yönetimin esaretindedir. Bu iki mabed ( Kudüs ve Ayasofya) ümmetin içinde bulunduğu prangalardan kurtuluş anahtarlarıdır. Bu anahtarlarcesaretle derhal kullanılmalıdır. Bu gün buna hazır olan tek ülke hamd olsunTürkiye’dir. Devlet, Hükümet ve Millet olarak buna öncülük edecek bir ruh vegüce sahip tek milletiz. Bu öncülük tüm İslam aleminin birliğine vesileolacaktır.

TÜM MAZLUMLARIN GÖNLÜNÜ FETHEDEN ÜLKEYİZ

Tüm İslam topraklarında, bütün mazlumların gönlünü fetiheden, tek ülke Türkiye’dir. Buda bizim için en büyük sermayedir. Yürekleri veduaları kazanan bir millet hiç bir zaman kaybetmemiştir. Tarih bunun en büyükşahididir.

Yakın tarihimizde kendi topraklarımızda bunu birebiryaşadık. 15 TEMMUZ DIŞ MİHRAKLI HAİN DARBE GİRİŞİMİ bizim içinbaşarabileceğimizin bir provası oldu. Uçaklar, tanklar ve tüm teknolojik güç ogün iflas etti. Buna da inanmalıyız ki Kudüs’ün savunmasında süper güçler buinançlı millet karşısında iflas edecektir. Kuran’ı Kerim onları korkak olaraktarif eder, yeterki biz cesaretli olduğumuza inanalım.

ABD KENDİ ÖLÜM İPİNİ KUDÜS’E GETİRMİŞTİR

Artık Yahudilerin miadı dolmuştur. ABD kendi ölüm ipiniKudüs’e getirmiştir, onun çekmek bugün bize bir fırsat olarak doğmuştur. Gelinbu ipi cesaretle çekelim, böylece tüm dünya Müslümanları huzura kavuşacaktır.Irak, Libya, Tunus, Yemen, Afganistan, Pakistan, Mısır ve SURİYE, bütün bunlarıbirer haber olarak geçiştirdik. Ancak Kudüs bizim için artık son olacaktır.

İsrail’in 1917 - 1948 - 1980 hamleleri Kudüs’ün tamamen Yahudihâkimiyeti altına alınması için çok ciddi hamleler olmuştur. Ancak FilistinHalkının mukavemeti onlara hiç rahatlık vermemiştir. Bu son hamle 2017 deKudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına imkân verilmesi, FilistinHalkının mukavemetini tamamen ortadan kaldırmaktır. Kudüs’ün İsrail’e başkentolarak tanınmasına seyirci kalınması, İsrail’in arz-ı mevudu başarması anlamınagelir. İsrail’in bunu başarması, zayıf, dağılmış ve yorgun düşmüş orta doğuyuele geçirmesi demektir ve Yahudi zaferidir. Şu halde Ümmetin TEK umuduTürkiye’dir.  Allah cc. ne güzel buyuruyor;“Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç bir güç yoktur.” Kudüsimandır, onurdur ve şereftir. Kudüs bu ümmetin kalbidir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2017, 08:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15