GÖNÜL ÇELEN AT

  Bir beyin çok güzel bir atı vardı. Buatın padişahın at sürülerinde bile eşi benzeri yoktu. Bey, bir gün atına binippadişahın av gezisine katıldı. Padişahın gözü ansızın o ata takıldı. Atıncanlılığı, rengi padişahın gözünü aldı. Dönüp dönüp o ata baktı.

                Avboyunca o padişah o attan gözünü bir türlü ayıramadı. Atın hangi uzvuna baksaona diğer atlardan daha güzel görünüyordu.

                At,çevikti, çalımlıydı ve endamlıydı… Allah, bütün bunların ötesinde, sözleanlatılamayan bir güzellik vermişti sanki ona.

                Padişah,düşünüyor; aklını böyle çelen şeyin ne olduğunu bulamıyordu. İçinden “Gözümtoktur. Kim bilir böyle kaç yüz at gördü!” diyordu; lakin saraya dönünce devletadamlarına o atı çok beğendiğini söyledi. Askerlerine, atı derhal o beyden alıpgetirmelerini emretti.

                Askerlerateş gibi koştular. Atı beyden alıp getirdiler. Dağ gibi bey, yıkıldı kaldı.Atından ayrıldığına çok üzüldü. Üzüntüden canı ağzına geldi.

                Bey,İmadümülk’ten başka sığınacak, yardım isteyecek kimse göremedi; çünkü o derdiolan haksızlığa uğrayan herkes için bir sığınaktı.

                Opadişahın ve herkesin saygı duyduğu biriydi. Açgözlü değil; asil ve dindardı.Bağışlayıcılığı ve cömertliği herkesçe bilinirdi. Mevki ve makamda gözü yoktu.İhtiyacı olanlara baba gibiydi.

                Busebeple Bey de İmadülmülk’e gitti.

                Padişahneyim varsa alsın. Bütün malımı yağmalatsın. Tek benim o atımı almasın. O benimcanımdır. Onu bana geri vermezse derdimden ölürüm. Ne olur bana yardım et,diyerek derdini anlattı.

                İmadülmülk,adamın haline üzüldü., padişaha gitti. Huzurda durdu. İçinden yardım etmesiiçin Allah’a dua ediyordu.

                Osırada askerler atı padişahın önüne çektiler. Gerçekten bu gök kubbe altındaböyle endamlı, güzel renkli bir at yoktu.

                Padişahata bir süre hayran hayran baktı. Sonra İmadülmülk’e döndü.

                Eysaygıdeğer adam! Çok güzel bir at, değil mi, diye sordu.

                İmadülmülk,cevap verdi:

                Padişahım,tutkun sana şeytanı melek gibi gösteriyor. Dikkatlice bakarsan göreceksin: çokgüzel bir at fakat başı bedenine göre biraz kusurlu. Baksanıza, öküz başınabenziyor.

                Busöz, padişahın gönlünü etkiledi. At o anda padişahın gözünden düştü. Az sonra:

                Atıgötürüp sahibine geri verin. Beni de bu çirkin attan çabuk kurtarın, diyeemretti.

(MESNEVİDEN ÖYKÜLER)

 

 

YORUM EKLE

banner15