14 BİN GİRİŞİMCİ BELGE ALDI!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından bu yıl Kahramanmaraş'ta 14 bin girişimciyi belge verildi. 6 bin girişimci bayanlar tarafından oluşturuldu. Kahramanmaraş KOSGEB İl Müdürü Gülden Uslu, Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesine konu ile ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulundu.

14 BİN GİRİŞİMCİ BELGE ALDI!

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerinekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak vesanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmekamacıyla kurulan KOSGEB teşviklerini sürdürüyor.

KOSGEB tarafından girişimcilik belgesini alan vatandaşlarkendi işini kurmak için hem geri ödemeli teşvik hem de hibe ödemesi alıyor. Son5 yılda KOSGEB tarafından verilen belgelerden ve desteklerden bahseden GüldenUslu şöyle konuştu;

''2013 yılı ve henüz kesinleşmemiş olmakla beraber 2018yılları arasında toplam 14 bin 016 girişimciye Uygulamalı Girişimcilik EğitimiKatılım Belgesi verilmiştir. Belgeyi alanların 7 bin 978’i erkek, 6 bin 038’ikadın girişimcidir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olan bin 390 işletme aktifdurumda KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.KOSGEB Veritabanına kayıtlı olan işletmelerden 12 bin 656’sı imalat dışısektörlerde, 3 bin 722’si imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.''

KOSGEB teşvik ve projelerinden yararlanma durumundaKahramanmaraş'ın konumu nedir?

''İlimizde KOSGEB veritabanına kayıtlı firma sayısı 16bin 377 olup, aktif olarak desteklerden yararlanmakta olan işletme sayısı 2 bin485’tir. İlimizin yararlanmış olduğu destek tutarları incelendiğinde, 2016yılında yapılan toplam destek ödemesi 9 milyon TL olup 2017 yılında bu rakam 16milyon TL’yi aşmıştır. 2018 yılında ise Ekim ayı itibariyle bu rakam şimdiden17 milyon TL’yi aşmış durumdadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlananSEGE-2011 raporunda sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması açısından 5. KademeGelişmiş iller arasından gösterilen Kahramanmaraş, 2018 yılı Ekim ayıverilerine göre KOSGEB Desteklerinden yararlanma düzeyi incelendiğinde bukademede gösterilen 15 ili geride bırakmıştır. Yine aynı raporda 3. Kademe’deyer alan illerle kıyaslama yapıldığında eşdeğer seviyededir.  Bu noktada mesai kavramı gözetmeksizin KOBİve girişimcilerimiz için çalışan Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkürü borçbilirim.''

360 bin TL'ye kadar destek!

KOSGEB'in ileriye dönük olarak teşviklerinden bahsedenGülden Uslu, ''KOSGEB, değişen piyasa şartlarına ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarınayönelik olarak destek programlarını da revize etmekte, ülke ekonomisininihtiyaçlarına daha etkin katkı sağlamak ve bürokrasinin azaltılması anlamındaişletmelere daha kolay, sade ve hızlı çözümler sunmak amacıyla kendisinisürekli yenileyen aktif bir kurumdur. Bu güncellemelerden sonuncusu 2010yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından Girişimcilik DestekProgramı'nın, KOSGEB’in yeni vizyonu doğrultusunda KOSGEB İcra Komitesitarafından alınan karar çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibariyle yerini bırakacakolduğu Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’dır. GirişimciliğiGeliştirme Destek Programı kapsamında uygulanacak Yeni GirişimciProgramı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksekmiktarda destek sağlanacak olup, bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına dahaetkin katkı sağlanacağını, bürokrasinin azaltılması anlamında da girişimciadaylarına daha kolay, sade ve hızlı çözümler sunulacaktır. Bu yeni programdamevcut durumda 50.000 TL hibe ve 100.000 TL geri ödemeli olarak uygulanandestek üst limitleri arttırılmış olup, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olangirişimciler 360.000 TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyetgösterecek girişimciler ise sağladığı istihdam performansına göre 60.000 TL’yekadar destek alabileceklerdir. Girişimciliği Geliştirme Destek Programıkapsamındaki Yeni Girişimci Programı'na başvurular 01.01.2019 itibariylealınmaya başlayacak olup, Girişimcilik Destek Programı kapsamındaki YeniGirişimci Desteği'ne ise 31.12.2018 tarihi saat 23:59’dan sonra yeni başvurualınmayacaktır. Yeni Girişimci Desteği kapsamında başvuru yapmış ve destekalmaya hak kazanılmış işletmelerimize ilişkin süreçler devam edeceklerdir.  Bu yeni programla girişimcilerin farklıihtiyaçları gözetilerek iki kategoride destekleyeceğiz. Bunlardan ilkiGeleneksel Girişimci Programı. Geleneksel Girişimci Programı kapsamında başvurutarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere desteksağlanacak. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olanişletmeler için hibe olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olanişletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanacak. Geleneksel GirişimciProgramı Performans Desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıklarıpersonel için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri prim gün sayıları içinhedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda hibe olarak desteksağlanacak. Desteğin ilk yılında toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelerehibe olarak 5.000 TL,  540-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak10.000 TL,  1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000TL destek ödemesi yapılacak.  Desteğin ikinci yılında toplam 360-1079prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 1080-1439 prim günüsağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelerehibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak. Asgari prim gün sayısına ulaşanişletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecedeşehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara5.000 TL eklenecek'' dedi.

İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMINDA HİBE DESTEĞİ

''İleri Girişimci Programı kapsamında başvuru tarihiitibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci ProgramıKapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösterenişletmelere destek sağlanacak. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişistatüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000 TL, sermaye şirketistatüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL desteksağlanacak. İleri Girişimci Programı Performans desteği kapsamında iseişletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleriprim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda hibeolarak destek sağlanacak. Desteğin ilk yılında toplam 180-539 prim günüsağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  540-1079 prim günü sağlayanişletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1080 ve üstü prim günü sağlayanişletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.  Desteğinikinci yılında toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000TL,  1080-1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL desteködemesi yapılacak. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin;genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumundaher bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenecek. Ayrıca,İleri Girişimci Programı'nda %75 destek oranı ile Makine Teçhizat ve YazılımDesteği sağlanacak. Bu kapsamda işletmelere geri ödemesiz olarak 100.000 TL’yekadar hibe verilecek. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesindefaaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üstlimiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumundageri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir. Ayrıcadestekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve TeknolojiBakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihiitibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destekoranına %15 ilave edilerek %90 oranında destek sağlanacak''

Uslu, ''Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındafaaliyet gösteren işletmelerin mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğuihtiyaçlarına binaen %75 oranında 10.000 TL’ye kadar destek sağlanacak''ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

HABER-FOTO: ÖMER FARUK SALMAN

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 11:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner35

banner15

banner41

Kahramanmaraş eczane