2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 Eğitim Vizyon İlçe Çalıştayını Öğretmenevi Salonunda gerçekleştirdi. Toplam iki gün sürecek olan çalıştay 13 çalışma grubundan 125 kişinin katılımı ile 19 başlık altında gerçekleştirildi.

2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Eylül ayında Milli EğitimBakanlığı 2023 eğitim vizyonu belgesini hazırlayarak kamuoyuyla paylaşmıştı.Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eylül ayından bu yana eğitim vizyonubelgesi ile ilgili devam eden çalışmaları kapsamında, Milli Eğitim MüdürlüğünceKahramanmaraş genelinde bütün ilçeleri kapsayan 2 günlük çalıştay bugüntamamlanacak.

Kahramanmaraş  ŞehitHanifi Çakallıoğlu Öğretmenevi salonunda ki Çalıştay, saygı duruşu, İstiklalMarşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını Dulkadiroğlu İlçe Millî EğitimMüdürü Harun Kurt yaptı.

Hayallerimizi hedeflerimize, hedeflerimizi de gerçeğeulaştırabilmek için en büyük gücümüz insan kaynağımız diyerek sözlerinebaşlayan Harun Kurt, ''İnsan kaynağı deyince aklımıza gelen ülkemizin en büyükserveti gençlimiz gençlerimizi en güzel yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Vizyonbelgesinde de ifade edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel formüleettiği, biz de aklı selim, kalbi selim ve zevki Selim bir nesil yetiştirmekdurumundayız. Yine cumhurbaşkanımızın ifadelerinin arkasından sayın bakanımızınveciz bir şekilde ifade ettiği gibi Çift kanatlı bir nesil yetiştirmekzorundayız. Bu bakımdan da biyolojik fiziksel ve dijital olan Tek vücuttabirleştirmek mecburiyetindeyiz'' dedi.

Yaşanan çağın gerçeğinin herkesi buna mecbur ve mahkumettiği ifade eden Kurt, ''Bütün bunların ötesinde eğitim denince son zamanlardadaha çok cevizin kabuğuna olan yatırım anlaşılmaya başlandı. Halbuki CevizKabuğu değil içi için anlamlıdır. Bu bakımdan işin özü ile ilgili yoğunlaşmamızgerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi 2023 eğitim vizyonu bakanlığımız tarafındanbirkaç ay öncesinde bütün ülkemizde ilan edildi. Çalışmaları kademeli birşekilde başlatıldı bakanlığımız Bu çalışmanın 2023 eğitim vizyonun bir dönemsonunda bütün illerimizde bütün ilçelerimizde ve bütün paydaşların katılımasıile bir değerlendirilmesinin o il açısından vizyon belgesinin ne şekildeuygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili görüş ve teklifleri açık yüreklilikleyapılmasını bizlerden talep etti.'' dedi.

Kahramanmaraş'ta ki 11 ilçede herkesin kendi ilçelerinde vizyonbelgesini bütün paydaşları ile değerlendirerek, hedefleri ve önerileri, teklifleripaylaşacaklarını belirten Kurt, ''İnşallah bu güzel ve önerileri teklifleribirleştirmek suretiyle bizde Maraş 2023 Vizyon belgesi ile ilgili karakterimizibakanlığımıza bakanlığımızda paylaşacağız'' ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, ''Bizlermilli ve manevi değerlerine bağlı memleket meselelerine duyarlı vatanı milletibayrağı için yeri geldiğinde her türlü fedakarlığı yapabilmek için veyapabilmek bir nesil yerleştirme mecburiyetindeyiz'' diyerek sözlerine başladı.

Yılmaz, ''Sizden istirhamım hiçbir zihninizde engelkoymaksızın bu nesli yetiştirmek için en iyisi iyi değil, en iyisi hangisiolmalı, neyi yaparsak arzuladığımız hedeflere ulaşabiliriz? en özgür, en özgünbir şekilde tekliflerinizi çalıştay sürecinde hazırlamanız ve bizlere takdimetmenizi, biz de onları birleşerek bakanlığımıza sunacağız. Sakın sıradan,basit küçük bir gibi gördüğünüz fikirleri kendinize saklamayın. Hepimizbiliyoruz ki bütün büyük yangınlar  küçükkıvılcımlardan meydana geliyor. Sizin tutuşturacağınız bir kıvılcım etrafıaydınlatmaya yetecektir. Ben bu çalıştayımızın ilimizde yapılan  diğer ilçelerimizde yapılan çalıştaylarlaberaber çok güzel çok güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum. İnşallah Sizinçalışmanızın bereketini birleştirmek suretiyle ikinci eğitim öğretim yılında bizyine 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde maraş 2023 eğitim vizyonu diye birkaçprogramımızı birlikte, belki bu salonda veya başka bir yerde tekrar sizlerleaçıklayıp hızlı bir şekilde arzuladığımız hedefe ulaşmak için elimizden gelengayreti sarf edeceğiz.'' dedi.

Konuşmalardan sonra Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim ŞubeMüdürü Yunus Haskılıç tarafından sunum eşliğinde 2023 Eğitim VizyonununFelsefesi, 2023 eğitim vizyonunun temelpolitikası, 2023 eğitim vizyonuna içerik veuygulama, okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalıyönetim, ölçme ve değerlendirme, insankaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi,okulların finansmanı, teftişve kurumsal rehberlik hizmetleri finansmanı, rehberlik ve psikolojikdanışmanlık, özel eğitim, özel yetenekli öğrenciler, yabancı dil eğitimi, öğrenmesüreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temeleğitim, orta öğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip ortaokul veliseleri, mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim, hayat boyu öğrenme anabaşlıkları altında konuların anlatımı yapıldı.

Toplantıya Şube müdürleri, Kurum müdürleri, Okul müdürleri,Müdür yardımcıları, Öğretmenler, Öğrenciler, STK temsilcileri ve velilerkatıldı.

HABER: MUSTAFA KÖMÜ

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2019, 12:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15