3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NEVİN ERGUN:

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİMÜYESİ PROF. DR. NEVİN ERGUN:

- “ENGELLİ BİREYLERİN EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKARAK TOPLUMİÇİNDE AKTİF ROL ALMALARI, SPORCU KİMLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKMALARI DİĞER ENGELLİBİREYLERE VE TOPLUMA ÖRNEK OLACAKTIR”

 

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi veRehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, engelli bireylerinevlerinden dışarı çıkarak toplum içinde aktif rol almaları ve sporcu kimlikleriile öne çıkmalarının, diğer engelli bireylere ve topluma örnek olacağınısöyledi.

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklamayaparak, Prof. Dr. Ergun, 1992 yılından itibaren 3 Aralık tarihinin BirleşmişMilletler (BM) tarafından uluslararası “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edildiğinianımsattı.

 

Prof. Dr. Ergun, 3 Aralık tarihinde hemen her ülkedeengellilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çeşitli organizasyonlardüzenlendiğini bildirdi.

 

BM Genel Kurulu, İnsan HaklarıEvrensel Bildirgesi’nin özürlü tanımını “Normalkişinin, kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gerekenişleri, bedensel ve ruhsal kabiliyetlerindeki kalıtımsal ya da sonradan olmanoksanlık sonucu yapamayan” olarak yaptığını kaydeden Prof. Dr. Ergun, engellibireyin ise “yaşama eşit katılımfırsatlarında azalma ya da kısıtlanma” başka bir deyişle “çevre ile engellinin karşı karşıya kalması”olarak tanımlandığına vurgu yaptı.

 

EN ETKİN YOL FİZİKSEL AKTİVİTE VESPORDUR

Prof. Dr. Ergun, “Bu tanımla; eksikçevre koşulları ile engelli bireylerin bilgi, iletişim, eğitim ve sosyalalanlarda toplumdaki diğer bireylerle birlikte aktivitelere katılımlarınınengellenmesi durumuna dikkat çekilmiştir” şeklinde konuştu.

 

“Engellibir bireyin aktiviteleri, sahip olduğu engele bağlı olarak kısıtlanmakta,mimari engeller, egzersiz, fiziksel aktivite ve spor konusundaki bilgieksikliği fiziksel performansını istediği gibi geliştirmesine izinvermemektedir” diyen Prof. Dr. Ergun şöyle devam etti:

 

“Engellilerinbu problemlerle baş edebilmesinde en etkin yol fiziksel aktivite ve spordur.

Bu bireylerin kimliği engelli yerine sporcu olarak toplum tarafındanbenimsenecek ve engelli engelsiz ayrımı ortadan kalkacak tüm bireylerin eşitolduğu kavramı toplum olarak daha iyi algılanacak ve benimsenecektir.

 

Engellibireylerin evlerinden dışarı çıkarak toplum içinde aktif rol almaları, sporcukimlikleri ile öne çıkmaları diğer engelli bireylere ve topluma örnekolacaktır. Böylece engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını engel olançevresel bariyerlerin ortadan kalkması sağlanacaktır.”

 

Prof. Dr. Ergun, BirleşmişMilletler Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu’nun (UNESCO) 1993 yılındaönerilerinde 11’incikural olarak “Eğlence ve Spor” başlığında konuyla ilgili düzenlemelerini şuşekilde sıraladı:

 

“Ülkeler;engelli bireylerin eğlence ve spor yapmalarında eşit fırsatlar sağlamakonusunda önlemler alacaktır.

 

Turizmotoriteleri, seyahat acenteleri, oteller, gönüllü organizasyonlar, diğereğlence aktiviteleri ya da seyahat fırsatları engelli bireylerin ihtiyaçlarınauygun avantajları sunmayı tercih etmelidir. Uygun eğitim bu süreci desteklemeyisağlayabilir.

 

Ülkeler, engelli bireylerin katılımı için otel,plaj, spor sahaları, egzersiz salonları, eğlence ve spor alanları yaratmayla ilgili önlemler başlatmalıdır. Buönlemler,  eğlence ve spor programlarındayardımcı personel, katılım metotları geliştirmelerde projeler, bilgilendirme veeğitim programları ile desteklenmelidir.

 

Engellibireylerin katıldığı spor aktiviteleri diğer katılımcılarla aynı kalitedeeğitim ve talimatlara sahip olmalıdırlar. Spor ve eğlence organizatörleri,kendi bölümlerinde engelli bireylerle ilgili gelişmeler için engelli bireylerinorganizasyonlarına danışmalıdır.”

 

Ülkemizdebu konuda alınan kararlara değinen Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Özürlübireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; sportesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programlarıve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ileilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, sporadamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğerkuruluşlarla iş birliği yapmak.”

 

GELECEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

Engellibireylerin spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatınakadar her alanda kendilerini ispatlamış ulusal ve uluslararası platformda birçokbaşarılara imza attıklarına işaret eden Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyletamamladı:

 

Türkiye’de engelli sporunun kalitesini artırmak için tüm üniversiteler,yerli ve yabancı kurumlar, kuruluşlar, şirketler, enstitüler, federasyonlar ve bakanlıklarlaortak projeler üretmek ve yaşama geçirmek en önemli çıkış noktası olarak düşünülmelidir.

 

SANKOÜniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüöğrencileri, asistanları ve öğretim üyeleri olarak 7 Aralık 2018 tarihinde ‘EngelleriAşmak’ konulu bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Sempozyumumuzda, ‘Engellenmeknedir’ farkındalığının oluşturulması amacıyla farklı disiplinlerin konuya yaklaşımlarıtartışılacak ve sadece Türkiye’de değil dünyada tanınmış başarılı Paralimpik sporcularımızıyakından tanıma şansı elde edeceğiz.

 

Buduygu ve düşünceler ile her insanın bir engelli adayı olduğu bilinciyle, sadece3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, her zaman tüm engellivatandaşlarımızın ayrım yapılmadan, toplumda insan olarak yer almaları veyaşamlarındaki engellerin kaldırılması için; ‘Biz Fizyoterapistler olarakyanınızdayız’ diyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 16:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15