65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

Yeni yılla birlikte yoksul vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da arttı. Yıllık 8.5 milyar liraya ulaşan evde bakım maaşı ile engelli ve 65 yaş aylığı bağlatılmasında aranan gelir kriteri de yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.

65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

Bakıma muhtaç ve yoksul vatandaşlara devlet tarafındanyapılan yardımlar yeni yılda zamlanacak. Evde bakım maaşından yararlanabilmekiçin en az yüzde 50 engelli raporu bulunması ve raporda "ağır özürlü"olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başınakarşılayamaması gerekiyor. Ağır hastalık nedeniyle yaşamını başkalarınınyardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu yardımdanyararlanabilmek için ayrıca gelir kriterinin de yerine getirilmesi gerekiyor.

2018 yılında, evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için herne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 967.27 TL’nin altındaolması gerekiyordu. Yeni yılla birlikte bu tutar bin 219 TL’ye yükseldi. Geçenyıl evde bakım maaşı bağlatabilmek için yaptıkları başvurular, gelirleri967-bin 200 TL arasında kaldığı için reddedilenler, bu yıl yeniden başvurudabulunabilirler.

 

Evde bakım maaşı 2018’de bin 179 lira iken 2019’da bin305 liraya çıkartıldı. Bakım maaşı engelliye bizzat bakan akrabaya ödeniyor.Komşu ya da dışarıdan birine bakım maaşı verilmiyor.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerindebakımı için ödenen maaş da 2 bin 358 liradan 2 bin 610 liraya çıkartıldı.

Hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinintespiti hâlinde yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiğitarihten itibaren yasal faizi ile birlikte geri istenir. Bu nedenle evde bakımparası alanlar, gelirleri limitin üzerine çıktığında yazılı başvurarak aylığıkestirmeli.

 

65 YAŞ AYLIĞI 601 TL’YE ÇIKTI

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için SosyalGüvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamasıveya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelirtestinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri dedikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin vevarsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 610 liradan azolması koşulu aranıyor.

 

ENGELLİ AYLIĞI

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devamettiremeyecek şekilde en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65yaşından küçük yoksul vatandaşlara geçen yıl aylık 602 lira ödeniyordu. Bututar 2019’da 666 liraya yükseltildi. Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşınıdoldurmuş kişiler de yeni yılda 666 lira alabilecekler.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranındaengelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık tutarı da 401 liradan 444 lirayaçıkartıldı. 18 yaşın altında en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunanyoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de 401 liradan 444 liraya yükseldi.

 

EVDE BAKIMA 8.5 MİLYAR LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde2019 yılında engellilerin evde bakımları için 8.5 milyar lira harcamaöngörüldü. Engellilerin eğitimi için de bu yıl 3.4 milyar lira kaynak ayrıldı.Evde bakım yardımından 2018’de 513 binden fazla kişi yararlandı.

 

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı içinbaşvurunun, ikametgahın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışmavakfına yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belgetalep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığıbaşvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangibir belge talep edilmiyor.

 

AYLIKLAR HANGİ DURUMDA KESİLİYOR?

Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakıf görev alanınagirecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarakdurduruluyor. Bir yıl içinde yeni ikametgah bölgesindeki vakfa başvurulması vemuhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihtenitibaren aylıklar yeniden bağlanır. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonrayeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durdurulur.

18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğutarihte kesilir. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterininkaybedilmesi halinde de aylık kesilir.

KAYNAK: HABERTÜRK

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 12:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner22

banner19

banner34

banner37