Akbalaban: 'Hafta sonları da açığız'

SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban borçlu olan mükellefleri borçtan kurtaracak yapılandırma için son günün 31 Temmuz olduğunu söyledi. Borçlulara borçlarından kurtulma çağrısı yapan İl Müdürü Akbalaban kurumlarının Cumartesi ve Pazar günü de açık olduğunu belirterek vatandaşlara bu süre içerisinde kurumlara müracaat etmelerini istedi.

Akbalaban: 'Hafta sonları da açığız'


Borçlularınfaizlerinin belirli bir miktarını silerek taksitlere bölünmeye olanak sağlayankanunun çıkmasıyla harekete geçen SKG Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban,yapılandırma fırsatının vatandaşlara duyurulması için çok geniş çalışmayaptıklarını söyledi.

Düzenlediğibasın toplantısında konuyu detaylarıyla birlikte açıklayan İl Müdürü Akbalabanyapılandırmanın hangi borçları ilgilendirdiğini, ödemelerin kaç taksit ve hangisürede yapılması gerektiğini şöyle açıkladı;

“Bilindiğiüzere 7143 sayılı ‘Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İleBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ 18 Mayıs 2018 tarihli ve30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu Kanun ile Kurumumuzailişkin borçlara yeniden yapılandırma hakkı tanınmıştır.

YAPILANDIRMAHANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Sigortaprimi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlısigorta primi, Topluluk sigortası primi, 5510 sayılı kanunun 102’nci maddesikapsamında uygulanan İPC’leri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındauygulanan İPC’leri, İhale konusu işler ile özel bina inşaatlarından kaynaklananfark işçilik primi, 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirilenborçlar, Bağ-Kur’luların ödenmeyen prim borcundan dolayı silinen günleri, 2925sayılı kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ait prim borçları, Ek 5, Ek 6,Ek9 kapsamında sihortalı olanlara ait sigorta primi, Eğitime katkı payı, özelişlem vergisi, damga vergisi, Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödenengelir/aylıklar, Sigortalı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana,babasına yönelik fiilleri nedeniyle Kuruma ödeme yapılmasına sebep olaraktahakkuk ettirilen rücu alacakları

YAPILANDIRMAYLASAĞLANAN AVANTAJLAR NELERDİR?

Yapılandırmakapsamında süresinde ödenen alacaklara, 18/05/2018 tarihinden sonra faizuygulanmayacaktır, Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir, Yapılandırmakapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizlerkaldırılacaktır, Taksitlendirme ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yokturyazısı alınabilecektir, Yapılandırma devam ettiği ve ödemeler düzenli yapıldığısürece teşviklerden yararlanabilecektir, Yapılandırmanın bozulması halindeyararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir, Borçlarınıntamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısıverilecektir, Borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde,yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlikbelgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir, KKÇ olmuş işyerleri için31/12/2015 ve öncesinde ait borç aslı 100 TL ve altındaki tutarlar ile primaslı tahsil edilmiş ancak gecikme zammı tutarı 200 TL’nin altındaki alacaklarıntahsilinden vazgeçilmiştir, Hiç gelir testi başvurusunda bulunmayanların30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescillerigelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibarengüncellenecektir, 2018/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31/12/2018tarihine kadar ödenmesi halinde faizi komple silinecektir.

 BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?

Kapsama girenborçlarını yapılandırmak isteyenlerin 31/07/2018 tarihi saat 17:00’a kadarKurumun ilgili birimine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmasıgerekmektedir. İşveren borçları için internet ortamında da başvuruyapılabildiğinden E-Sigorta üzerinden 31/07/2018 tarihi saat 23:59’a kadarbaşvuru yapmak mümkündür.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR?

Tümbaşvurular için Kurumumuz tarafından matbu form oluşturulmuş olup başvurulardabu formlar kullanacaktır.

BORÇLAR KAÇTAKSİTTE ÖDENECEK?

Borçluların6,9,12 veya 18 eşit taksitle ödeme yapmaları mümkündür. Taksitler her iki aydabir ödenecektir. Belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşların 144, İl Özelİdareleri ile bunların bağlı kuruluşların ve Spor Kulüplerinin 36 eşit taksitleödeme yapmaları mümkündür.

 

 

İLK ÖDEME NEZAMAN YAPILACAK?

ÖdemeSeçeneği    Normal Ödeme Süresi

Peşin: 31/08/2018

1.Taksit : 31/08/2018

BORCUNDANDOLAYI EMEKLİ OLAMAYANA KREDİ VERİYORUZ!

Emeklilikiçin gereken şartları sağlamasına rağmen prim borcundan dolayı emekli olmayansigortalılarımıza, Ziraat Bankasıyla imzaladığımız protokol kapsamında kredikullandırıp, borcunu kapatıp emekli ediyoruz. Kredi imkânından hem SSK hem deBağ-Kur’lular yararlanabilecektir. Yaşlılık aylığı için kredi verecek olup ölümve maluliyet aylıkları kapsam dışıdır. Yurtdışı borçlanması hariç tüm borçlariçin kredi kullanılabilir. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımızın 31/08/2018tarihine kadar SGK’ya başvurması gerektedir. Faiz oranı aylık 1,28 ve maksimumvade 60 aydır. 

YAPILANDIRMAHANGİ DURUMDA BOZULACAKTIR?

Yapılandırmanındevamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında 2veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıylabirlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. Yapılandırmanınbozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırmadanyararlanacaktır. Peşin ve taksitli ödemelerde taksit tutarının %10’unungeçmemek üzere 10 TL tutarındaki eksik ödemeler yapılandırmayıbozmayacaktır.  

BORÇLAR NASILHESAPLANACAKTIR?

Yapılandırmakapsamında giren borç asılı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarakhesaplanacak tutarın, yasal süresinde ödenmesi halinde, bunlara uygulanangecikme cezası ile gecikme zammının tamamının tahsilindenvazgeçilmektedir.  Yeni cari usulleregöre hesaplanan gecikme cezası ile gecikme zammı silinip yerine daha küçükYİ-ÜFE oranında faiz hesaplanmaktadır. Bu sayede ödenmesi gereken borçtutarında önemli miktarda düşüş sağlanmaktadır. Borcun 31/08/2018’e kadar peşinödenmesi durumunda Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faizin %90’ı ayrıca silinecektir.Borcun ilk 2 taksit ödeme süresi olan 31/10/2018’ e kadar ödenmesi durumundaYİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faizin %50’si ayrıca silinecektir.

İDARİ PARACEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

Kapsama girenidari para cezalarına %50 indirim uygulanmaktadır.”

 

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 14:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15