AVUKAT ŞABİK, KOMŞULUK HUKUKUNU ANLATTI

Hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte toplu yaşama ve yapılaşmayı oldukça artmaya başladı. Komşular arasında yaşanan uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların nasıl çözülmesi gerektiğini Avukat Merva Şabik Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesine anlattı.

AVUKAT ŞABİK, KOMŞULUK HUKUKUNU ANLATTI

Yalnızca bir duvar ile birbirinden ayrılmış, çok sayıdabağımsız bölümü olan apartmanlar ve konutlarda sakin ve huzurlu bir yaşamsürmek için insanların birbirlerine karşı sorumluluklarının olduğununbilincinde olmalarının şart olduğunu belirten Avukat Merva Şabik, Bir kişininkomşu olarak, kendi komşusuna karşı sorumlulukları ve yükümlülükleri mevcutolduğunu ve bu noktada da komşuluk hukukunun karşımıza çıktığını belirtti.  

Avukat Merva Şabik, Kahramanmaraş'ta Bugün GazetesiMuhabiri Ömer Faruk Salman ile yaptığı röportajında Komşuluk hukukundan şöylebahsetti;

''Birbirine komşu olan taşınmaz maliklerinin birbirinekarşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk kuralları bütünü olarak ifadeedilmektedir. İster taşınmaz sahibi malik, ister oturma ve yararlanma hakkısahibi, isterse de kiracı fark etmemektedir. Her taşınmaz “komşu” olarakyasanın tanıdığı haklardan yararlanabilirken, yine “komşu” olarak belliyükümlülüklere de katlanmak durumundadır. Komşuluk Hukukuna ilişkindüzenlemelerin toplu halde yer aldığı bir kanun, yönetmelik vs.bulunmamaktadır. Ancak konuya ilişkin hükümler; Türk Medeni Kanunu, KatMülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu ve Kabahatler Kanunu olmak üzere dağınık birbiçimde çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Genel sınırlar Türk Medeni Kanunundabelirlenmiş, belirlenen sınırlar içerisinde hak ve sorumlulukların ihlaledilmesi durumunda ise Kabahatler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu hükümleri düzenlenmiştir.''

Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz MülkiyetininKısıtlamaları” bölümü altında  “KomşuHakkı” başlıklı 737. Madde ve devamı maddelerde komşuların birbirlerine karşıhakları ve yükümlülükleri düzenlediğini belirten Şabik, ''Bu yükümlülüklereaykırı davranan kişilere karşı bu davranıştan rahatsız olan, bu davranışnedeniyle zarar gören ve bu davranışa son verilmesi gerektiğini iddia edenkişiler dava açma hakkına sahiptir. Görülecek davaların konuları ve sebepleriçok çeşitlidir. Dolayısıyla talepler ve beklentiler de buna bağlı olarak çokfarklıdır. Örneğin; Ev ve apartman içinde ya da bahçede aşırı gürültü yapmak, bahçeyi ve ortak yerleri kirletmek,yüksek sesle konuşmak, radyonun ve televizyonun sesini fazla açmak, halısilkmek, evde sürekli havlayan, geceleri uluyan köpek beslemek, sahibi veya kiracısıolduğu konutu fuhuş, kumar gibi uygunsuz işlerde kullanmak vs. bütün bunlarkomşulara rahatsızlık veren taşkınlıklar olarak yaptırımı gerektireneylemlerdir. Aynı maddenin devamında ise bir komşunun taşkınlıktan kaçınıpkaçınmadığının sınırlarını taşınmazın durumu, niteliği ve yerel adetlerinbelirlediği ifade edilmiştir'' dedi.

Şabik sözlerine şöyle devam etti; ''Kat Mülkiyeti Kanunu18. maddesine göre; “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekeklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özelliklebirbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planıhükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Maddede ifade edilenyükümlülükler genel hatlarıyla belirlenmiştir. Somutlaştıracak olursak; Evcilolmayan hayvan beslenmesi, ağaç ve duvarların komşunun günışığından yeterinceistifade etmesinin engellenmesi ve gürültü en çok yargı önüne taşınan rahatsızedici davranış biçimleridir. Yine Yönetim planına ve karara uygun şekildekiralama yapmayan ev sahibi ve düzenli olarak aidat ödemekten kaçınan kiracı,gerekli bakım, onarım (mantolama, izolasyon gibi) giderlerine katılmama,apartman yönetimince oy birliğiyle veyahut oy çokluğuyla alınan kararlarauymama da komşuluk hukuku kapsamında ve Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde sorumlulukgerektirir. Bu yükümlülüklere uymayanlara apartman yönetimi tarafından ihtardabulunulması, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yolunagidilmesi gerekmektedir.''

''Türk Borçlar Kanununda komşuluk hukukundan kaynaklanandüzenleme daha çok kiracıları ilgilendirmekte olup buna göre kiracılarkiraladığı meskeni kullanırken tam bir özenle hareket etmek ve apartmandaoturanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Yükümlülüğünüyerine getirmeyen kiracının, ihtara rağmen yükümlülüklere uymamakta ısraretmesi halinde, kiralayanın yani ev sahibinin kira sözleşmesini fesih hakkıbulunmaktadır. Kabahatler kanununda ise sarhoş olarak başkalarının huzur verahatını bozacak şekilde davranışlarda bulunmak, Mal veya hizmet satmak içinbaşkalarını rahatsız etmek, Başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekildegürültüye neden olmak, Apartmanın ortak yerlerinde tütün mamulleri tüketmek,İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerlerdışına atmak gibi çeşitli kabahatler  belirtilmiştir.Bu kabahatlere karşı yaptırım olarak idari para cezası verileceği de hükmebağlanmıştır.''

 

''Tüm bunlar dikkate alındığında apartmanlarda ve toplukonutlarda yaşayanların komşularını rahatsız edici hareketlerde bulunmaları veyükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde yaptırımla karşılaşacaklarıaçıktır. Komşuluğun da bir hak olduğu göz önüne alınarak tüm uyuşmazlıkların somutolayın özelliklerine göre mahkemeye gitmeden,  öncelikle “komşuluk hukuku” çerçevesindeçözülmesi, bir arada yaşayan ve birbirlerinin külüne dahimuhtaç olan komşular için esasen en doğru olanıdır.''

 

Öte yandan Komşuların arasındaki kaynaşmayı sağlamak içinprojeler düzenleyen ve sosyal belediyecilik ile öne çıkan Onikişubat Belediyesive  Başkan Hanefi Mahçiçek, kaybolankomşuluk değerlerini yeniden canlandırmak, yükselen apartmanlarda toplumsalyabancılaşmanın önüne geçmek için sitelerde yaşayan vatandaşları kahvaltı etkinliğindebuluşturuyor.

“EKMEĞİMİZİ, SOFRALARIMIZI PAYLAŞACAĞIZ!”

Komşular arası kaynaşma sağlamak için geçtiğimiz ayGayberli Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen BelediyeBaşkanı Hanefi Mahçiçek, “Bugün burada bulunmamızın en önemli sebeplerinden birtanesi, bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü göstermek. Başka bir ifadeyleekmeğimizi ve soframızı paylaşmak, başka bir ifadeyle komşulukmünasebetlerimizi hatırlatmak. Maalesef komşuluk münasebetlerimiz bittikçe dahaolumsuz noktalara gidiyoruz. Bizim yaşımızdaki arkadaşlar bilir. Ne yapardıbizim ailelerimiz? Akşamları birer tabak yemeğini paylaşırdı. Birinde etliyemek olursa öbürüne gönderirdi. Diğeri de ona getirirdi. Sokaklardatarhanaları beraber yapar mıydık? Yapardık. Sokaklarda bulgurları beraberkaynatır mıydık? Kaynatırdık. Damlara tarhanayı beraber serer miydik? Sererdik;ama onlar unutuluyor maalesef” demişti.

Başkan Mahçiçek aileleri bir araya getirerek toplumsalkaynaşma bilincini aşılamaya çalışıyor. Onikişubat Belediye Başkanı HanefiMahçiçek, kahvaltı programları kapsamında bu zamana kadar toplamda 20 Binkomşuyu bir araya getirdi.

 

HABER-FOTO: ÖMER FARUK SALMAN

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2018, 15:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14

banner13

banner17