BÜYÜKŞEHİR'DEN MARAŞİZADE AHMET KUDDUSİ ve KADİRİLİK SEMPOZYUMU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)bir sempozyuma daha imza atıyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MARAŞİZADE AHMET KUDDUSİ ve KADİRİLİK SEMPOZYUMU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ işbirliği ile23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî veKadirîlik Sempozyumu düzenlenecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 23 Kasım 2018Cuma günü saat 09.00’da başlayacak olan sempozyum açılış konuşmaları ve AçılışOturumun ardından öğleden sonra KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi B Blokta 6 ayrısalonda devam edecek.

Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve KadirîlikSempozyumu şöyle:

23 Kasım 2018 - Cuma

09.00     Açılış

Mehteran Gösterisi - Saygı Duruşu - İstiklal Marşı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ALICI- Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Niyazi CAN-Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Rektörü

Fatih Mehmet ERKOÇ - Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyeBaşkanı

Vahdettin ÖZKAN - Kahramanmaraş Valisi

TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİSİ

AÇILIŞ OTURUMU(10.30)

SABAH (YER: NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ)

23 Kasım 2018- CUMA / ÜST SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan KAVRUK

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ELE ALINAN KONULAR-Prof. Dr.Ahmet DOĞAN

AHMED KUDDÛSÎ’NİN TASAVVUF VE TARÎKAT ANLAYIŞI-Doç. Dr.Ali TENİK

AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE İLAHİ AŞK-Prof. Dr. OsmanTÜRER

KUDDÛSÎ DİVANI'NDA İBADET-TASAVVUF İLİŞKİSİ-Prof. Dr.Nuri KAHVECİ

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI'NDA SOSYAL TENKİT-Prof. Dr. İbrahimHalil TUĞLUK

23 Kasım 2018 - CUMA

ÖĞLEDEN SONRA  (YER: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ B BLOK )

I.OTURUM(14.00-15.00)/ 1 Nolu Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DOĞAN

KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ARKAİK UNSURLAR-Prof. Dr. HasanKAVRUK-Dr. Hasan KURNAZ

MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ DÖNEMİNDE MARAŞ’TA SOSYALPROBLEMLER-Doç. Dr. Naci ŞAHİN -Öğr. Gör. Meral ŞAHİN

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA AHMED KUDDÛSÎ-Öğr. Gör.Mesut ALGÜL- Prof. Dr. Bahir SELÇUK

AHMED KUDDÛSÎ’NİN POETİKASI HAKKINDA BAZI TESPİTLER-Dr.Öğr. Üyesi M. Fetih YANARDAĞ - Dr. Öğr. Üyesi Sadi GEDİK

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA YER ALAN NASİHATNÂME TÜRÜNDEKİŞİİRLER-Benay BIÇAK- Büşra AZGUN

I.OTURUM(14.00-15.00) /2 Nolu Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman TÜRER

KUDDÛSÎ’NİN ÂLİM VE ŞAİR BİR MÜNTESİBİ: MANİSALI AHMEDESAD EFENDİ-Prof. Dr. Âdem CEYHAN ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ’NİN KASÎDE-İ HAMRİYYE’SİVE ŞERHLERİNDE SERGİLENEN HURAFE VE İSRAİLİYAT -Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA İSTANBUL-Dr. Öğr. Üyesi SadiGEDİK- Dr. Öğr. Üyesi M. Fetih YANARDAĞ

KUDDÛSÎ'NİN ŞİİRLERİNDE ESMÂ-YI HÜSNÂ'DAN YANSIMALAR-Doç.Dr. Nazmi ÖZEROL-

KUDDÛSÎ DİVANI’NA GÖRE ABDULKÂDİR-İ GEYLÂNÎ-Doç. Dr. M.Korkut ÇEÇEN

I.OTURUM(14.00-15.00)/3 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Nuri KAHVECİ

MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN DİN ANLAYIŞI-Prof. Dr. AhmetAK

TASAVVUF MÛSIKÎSİNDE AHMED KUDDÛSÎ İLÂHÎLERİ-Doç. Dr.Hüseyin AKPINAR

MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN HAYATI VE EY RAHMETİ BOLPADİŞAHŞİİRİNİN İNCELENMESİ-Dr. Recep Şükrü GÜNGÖR

MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN HECE VEZNİ İLE YAZDIĞIŞİİRLERDE TASAVVUFÎ UNSURLAR-Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz IRMAK

KUDDÛSÎ’DE MAHLAS KULLANIMI-Dr. Öğr. Üyesi İbrahimERŞAHİN

AHMED KUDDÛSÎ’DE ALLAH SEVGİSİ-Arş. Gör. Mehmet NurullahAYDIN

I.OTURUM(14.00-15.00)/4 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

AHMED KUDDÛSÎ’DE BİR TEŞBİH UNSURU OLARAK DENİZ-Prof. Dr.Bahir SELÇUK

KUDDÛSÎ’DE YER-SU KÜLTÜ-Doç. Dr. Hamza KARAOĞLAN

BİR KÂDİRÎ ŞÂİRE SIRRÎ HANIM’IN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFÎNEŞVE-Prof. Dr. İsa PEKER - Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM

TASAVVUFÎ BİR KAVRAM OLAN AZ YEMENİN AHMED KUDDÛSÎDİVANI’NDAKİ YANSIMALARI-Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLU

I.OTURUM(14.00-15.00) /5 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM-Dr. Öğr.Üyesi Lütfi ALICI -Arş. Gör. Gülcan ALICI

KUDDÛSÎ DİVANI’NDA İBADET-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe FARSAKOĞLUEROĞLU

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA VEZNİ TESPİT EDİLEMEYEN ŞİİRLEREDAİR BAZI NOTLAR-Dr. Öğr. Üyesi Hasan KAPLAN

AHMED KUDDÛSÎ’NİN ELİFNÂME’Sİ-Dr. Öğr. Üyesi AhmetYENİKALE

MARAŞİZADE AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA UZLET KAVRAMI-Dr.Veysi TURAN

KUDDÛSÎ’NİN TASAVVUF EĞİTİMİNDE ZÜHD VE İHLÂS-HaliseASLAN

I.OTURUM(14.00-15.00)/6 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Doç. Dr. Ali TENİK

AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNE POETİK BİR YAKLAŞIM-Doç. Dr.Abdulkadir ERKAL

SULTAN ABDÜLMECİD İLE AHMED KUDDÛSÎ ARASINDAKİMÜNASEBETLER-Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ

KUDDÛSÎ’YE GÖRE BENLİK OLUŞUMUNDA ZİKİR VE TEFEKKÜRÜNETKİSİ-Doç. Dr. İbrahim BAZ

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA GEÇEN ARKAİK ÖGELER-Dr. Öğr.Üyesi İsmail GÜNEŞ

18. VE 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE DEVLET-TEKKEİLİŞKİLERİ VE AHMED KUDDÛSÎ’NİN ETKİSİ-Uzm. Sinan DOĞAN

II. OTURUM(15.30-16.30) /1 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

ŞİTAİYYE TÜRÜNÜN DESTAN GELENEĞİNE YANSIMASI OLARAK AHMEDKUDDÛSÎ DİVANI’NDA BİR KIŞ DESTANI-Prof. Dr. Hasan KAVRUK-Doç. Dr. RamazanSARIÇİÇEK

TASAVVUF TARİHİNDE ÖVGÜ SANATINA DAİR ÖRNEKLER (TARİK-IKADİRİYE’DEN NA’T, GAZEL VE BEYİTLER)-Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ- Kerim TİRYAKİ

KUDDÛSÎ’NİN DİLİNDEN BOR-Doç. Dr. Melek DİKMEN

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA DENİZ TASAVVURU-Dr. Öğr. ÜyesiHasan EKİCİ

AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE DÜNYA VE DÜNYA HAYATI-Dr.Metin AYDIN

II. OTURUM(15.30-16.30) /2 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN

AHMED KUDDÛSÎ’NİN ARAPÇA ESERLERİNİN MEANÎ İLMİÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ-Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN

17. YÜZYIL KADİRÎ ŞEYHLERİNDEN KÂDİRÎ MUHYİDDÎN’İNGÖZÜYLE OSMANLI SOSYAL HAYATI-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM

AFGANİSTAN'DA SİYASÎ VE FİKRÎ BİR AKIM OLARAK KADİRÎLİK-NilabSAEEDİ

M. SADIK VİCDANÎ’NİN TOMAR-I TURÛK-I ALİYYE ADLI ESERİNDEKADİRÎ TARİKATININ EŞREFİYE KOLUNA DAİR BULGULAR-Abdullah KARA

II. OTURUM(15.30-16.30) /3 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Âdem CEYHAN

KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI-Doç. Dr. HasanŞENER

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ-MehmetYILMAZ- Doç. Dr. Yakup POYRAZ

SON DÖNEM OSMANLI TEKKELERİNDE ETKİLİ BİR İSİM OLANKUDDÛSÎ’NİN İNANÇ DÜNYASI-Arş. Gör. M. Kübra ÇİFTASLANGEBEL

MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ -FerahAVCI-Aysel YILMAZ

MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN MEVLÂNÂ VE YUNUS SEVGİSİ-HavvaTOKYILDIZ

II. OTURUM(15.30-16.30) /4 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN TASAVVUF GÖRÜŞLERİBAĞLAMINDA İDEAL İNSAN MODELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME-Doç. Dr. KasımTATLILIOĞLU -  Zehra BODUR-ÇAKIR

KUDDÛSÎ’DE İNSAN/SÂLİK EĞİTİMİ-Doç. Dr. Ali TENİK

MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE DERVİŞ TİPİ-Dr.Öğr. Üyesi Lütfi ALICI-Arş. Gör. Gülcan ALICI

KUDDÛSÎ’YE GÖRE MARİFET-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERŞAHİN-DemetYILDIZ

KUDDÛSÎ DİVANI’NDA YARATILIŞ-Dr. Öğr. Üyesi AyşeFARSAKOĞLUEROĞLU-Yusuf ÇAVUŞ

II. OTURUM(15.30-16.30) /5 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Bahir SELÇUK

AHMED KUDDÛSÎ’NİN SULTAN VE YÖNETİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ-Doç.Dr. İbrahim KAYA

AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİR SANATI VE ŞAİRLİK HAKKINDAKİDEĞERLENDİRMELERİ-Doç. Dr. Ahmet İÇLİ

AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİÖZELLİKLERİ-Dr. Öğr. Üyesi Sadi GEDİK- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YENİKALE

AHMED KUDDÛSÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM ÖZELLİKLERİ-Makbule BAYIR

 MARAŞÎZÂDE AHMEDKUDDÛSÎ’NİN MEKTUPLARININ MUHTEVA ANALİZİ-Arş. Gör. Ahmet VURAL-Arş. Gör.Furkan USTAKURT

II. OTURUM(15.30-16.30) /6 Nolu Salon

Oturum Başkanı:Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL

KADİRÎ BİLGELERİNDEN EŞREFOĞLU RÛMÎ VE ESERLERİ ÜZERİNEBİR DEĞERLENDİRME-Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ

KADİRÎ ŞEYHİ ABDURRAHMAN HÂLİS KERKÜKÎ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ-Dr.Öğr. Üyesi İbrahim AKYOL

KADİRÎ TARİKATINA MENSUP DİYARBEKİRLİ DÎVÂN ŞAİRLERİ-Dr.Özkan CİĞA

KADİRÎ ŞEYHİ ŞÂİR KÂMÎ VE DÎVÂNINDA KADİRİLİĞİN İZLERİ-Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Uğurlu ARSLAN

KADİRÎ MUHYİDDÎN’E AİT OLAN BİR ESER NASIL LÂ-MEKÂNÎ ŞEYHHÜSEYİN EFENDİ’YE ATFEDİLDİ?-Dr. M. Emin TUĞLUK

DEĞERLENDİRMEOTURUMU (16.30-17.00)

YER: PİRİ REİS AMFİSİ

19.00-20.30 AKŞAM YEMEĞİ

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner35

banner15

banner41

Kahramanmaraş eczane