'En büyük sorumluluklarımızdan biri de Gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır'

Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Şevket Bozdoğan Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Bozdoğan mesajında Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, bilhassa gençlerle iletişimini örnek almaya ve gençliğimizin sorunlarına sünnet-i seniyye çerçevesinde çözümler bulmaya gayret edeceklerinin altını çizdi.

'En büyük sorumluluklarımızdan biri de Gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır'

Diyanet –SenKahramanmaraş Şube Başkanı Şevket Bozdoğan measjında şunları söyledi; “ 19Nisan 2018 Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece, Peygamber Efendimiz Hazret-iMuhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi’nin yıldönümünü idrak ediyoruz. Bizlere ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfedenRabbimize hamd ü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olanPeygamberimize, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.

DeğerliKardeşlerim;

Yüce Allah,Resûl-i Ekrem Efendimizi şöyle tanıtıyor: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit,bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçive aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Peygamberimiz hak ve hakikateşahit, iyilik yolunda müjdeleyici, bâtıla karşı da uyarıcıdır. Kur’an-ı Kerim’iümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O’dur. İnsanlığıhuzura, barışa, adalete davet eden O’dur. Hayatının her safhasında ümmetine yolgösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olupyolumuzu aydınlatan da yine Allah Resûlü’dür.

Allah’a imanedip O’nun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenleriçin “üsve-i hasene” yani en güzel örnek Muhammed Mustafa (s.a.s)’dir. Rabbimizbunu şöyle beyan buyurur: “İçinizden Allah’ın lütfuna ve âhiret gününe umutbağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzelbir örneklik vardır.” Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişenashâb-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametintimsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyeninkaranlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur vegüven mesajını taşımıştır.

TEMAMIZ “PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK”

Diyanetİşleri Başkanlığının bu yıl tema olarak “Peygamberimiz ve Gençlik” konusunu elealdığını da kaydeden Başkan Bozdoğan Sevgili Peygamberimizin doğum günü olanRebiu’l-evvel ayının on ikinci gecesi, bu yıl 19 Kasıma denk gelmektedir. Bugeceyi içine alan hafta, “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak kutlayacağız.” Dedi.Bozdoğan konuşmasına şöyle devam etti; “Gençleri anlama ve onları geleceğehazırlama konusunda da Peygamberimiz bizler için eşsiz bir örnektir. O,gençlere daima güvenmiş, sorumluluk vermiş, fikirlerini dinlemiş, hatalarınıincitmeden düzeltmiştir. Hz. Ali’yi kendi yatağında bırakıp Esma’nın taşıdığıazıkla hicret yoluna düştüğünde, Mus’ab’ı Medine’ye öğretmen, Muaz’ı Yemen’ekadı olarak gönderdiğinde, Üsâme’yi orduya komutan tayin ettiğinde hepsi birergençtir.

En büyüksorumluluklarımızdan biri gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır diyenBaşkan Bozdoğan; Genç Kardeşim!

Allah Resûlü(s.a.s), “Şüphesiz ki Allah, hevasına tabi olmayan, haktan sapmayan gencisever” buyuruyor. Sen de bugün, tıpkı genç sahabiler gibi, ömür sermayenin enbereketli yıllarını yaşıyorsun. Çevreni saran aldatıcı, oyalayıcı, hakikattenuzaklaştırıcı nice sahte davet olsa da imanın gücüne, ibadetin şevkine veahlâkın zenginliğine daima güvenmelisin. Gençlik enerjini Rabbinin rızasınauygun işlerde harcamalı, Peygamberini rehber ve model almalısın. Çünküyeryüzünde iyiliği hâkim kılacak ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulacakolan sensin. Bu aziz vatanın, milletin, ümmet-i Muhammed’in filizlenen umudusensin.”

Başkan Bozdoğanmesajın sonunda; “Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (SAS)'indünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi’nin yıl dönümünün, Camiamıza, Azizmilletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’dan niyazederim.”

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 15:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner35

banner15

banner41

Kahramanmaraş eczane