HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU KOLAYLIĞI!

Tüketici hakem heyetlerinin nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak hakem heyetleri birleştirildi. Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar yeni sistemi gazetemize anlattı.

HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU KOLAYLIĞI!


Tüketicilerin başvurularının daha hızlı bir şekildesonuçlanabilmesi amacı ile tüketici hakem heyeti Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemi’ne uyumlu hale getirildi. Kahramanmaraş'ta ise 3 ilçe Onikişubat'a, 6İlçe ise Dulkadiroğlu'na bağlandı.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Kahramanmaraş'ta BugünGazetesi'ne bu durumun getirdiği avantajları ve tüketici hakem heyetiningörevlerini şu şekilde anlattı; ''Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılararasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, 1995 yılında her il veilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuş ve geçen 23 yıllıksürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasıamacıyla önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bakanlığımız, bu 23 yıllık süreboyunca il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçemerkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti olacak şekilde teşkilatlanmış vebugün itibariyle 81’i ilde ve 921’i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketicihakem heyeti faaliyet göstermektedir. Tüketici Hakem heyeti başkanlıklarıoluşturulurken başvuru sayısının, nüfus yoğunluğunun, coğrafi şartların vebenzeri hususların dikkate alınması öngörülmüştür.''

Tüketici bilinciyle aynı oranda tüketici hakem heyetlerininbaşvuru sayılarında yıllar itibariyle artış yaşanmış olduğundan bahseden Uçar, ''2012yılında 446.054, 2013 yılında 833.854, 2014 yılında 5.445.308, 2015 yılında3.118.842 adet başvuru gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında tüketici hakemheyetlerine yapılan başvuruların dikkate değer şekilde armasının nedeni;bankaların kredi kullanan tüketicilerden haksız olarak aldığı dosyamasraflarına ilişkin başvurulardan kaynaklanmaktadır. Bu başvuruların hakemheyetlerince sonuçlandırılmasıyla beraber başvuru sayıları 2016 yılındanitibaren azalmaya başlamış ve 2016 yılında 1.408.390, 2017 yılında 590.736,2018 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 272.933 adet başvuru olarak gerçekleşmiştir.Özellikle bakanlığımız, 2012 ile 2017 yılları arasında, tüketici hakemheyetlerinin personel ve teçhizatı konusunda kapasitesinin üzerinde birperformans sergileyerek çalışmış ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarınınkorunması misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. Bu bağlamda, tüketici hakemheyetlerinin performansını arttırmak amacıyla Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yenilenmişve tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemleri daha hızlı bir şekildeyürütülmesi sağlanmıştır'' dedi.

Bugün itibariyle gelinen noktada tüketici hakemheyetlerinin gerek teknolojinin vermiş olduğu avantajlarla gereksefaaliyetlerini daha kurumsal bir yapı adı altında sürdürebilmesi açısındantüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı ortaya çıktığınıbelirten Ahmet Uçar, ''2018 yılının Ocak ayından itibaren tüketici hakemheyetlerinin yeniden yapılanması konusunda yapılan çalışmalar tamamlanmış ve budoğrultuda 01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yenidenyapılanmaya gidilmiştir. Böylece bu yeni yapılanmayla beraber tüketicilerinbaşvuruları daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilecek ve bu yapılanmayla tüketicihakem heyetleri, ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihli seçimle beraber yürürlüğegiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır''dedi.

Uçar sözlerine şöyle devam etti; ''81’i ilde ve 921’iilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyetinin sayısı azaltılarak 01Ağustos 2018 tarihinden itibaren (bu tarih de dâhil olmak üzere), 81’i il ve127’si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 211 tüketici hakem heyeti, tüketiciuyuşmazlıklarını karara bağlama konusunda yetkilendirilmiştir. Böylece başvurusayısı az olan ilçelerdeki tüketici hakem heyetleri kapatılmış ve yerine builçelere yakın olan il/ilçelerdeki tüketici hakem heyetleri yetkilikılınmıştır.  Kahramanmaraş ilinde dahaönce faaliyette bulunan 1 il tüketici hakem heyeti, 11 ilçe tüketici hakemheyeti olmak üzere toplam 12 tüketici hakem heyeti sayısı, yeni yapılanmayla berabertüketici hakem heyeti sayısı,  1 il tüketicihakem heyeti ile 2 ilçe tüketici hakem heyeti olmak üzere 3 tüketici hakemheyeti olarak yeniden yapılandırılmıştır.''

Yeni yapılanma ile daha önce ilçe kaymakamlıklarındafaaliyetini sürdüren Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Pazarcık veNurhak kaymakamlıklarındaki ilçe tüketici hakem heyetleri DulkadiroğluKaymakamlığı bünyesindeki Dulkadiroğlu İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına;Andırın, Göksun ve Türkoğlu kaymakamlıklarındaki ilçe tüketici hakem heyetleriise Onikişubat Kaymakamlığı bünyesindeki Onikişubat İlçe Tüketici Hakem HeyetiBaşkanlığına bağlandı.

Bu bağlanma ile ilgili olarak Ticaret İl Müdürü AhmetUçar şöyle konuştu, ''Böylece vatandaşlarımız, 4.570,00 Türk Lirası altındakiuyuşmazlıklar için ikametinin bulunduğu yerdeki en yakın kaymakamlığa veya ürünsatın aldığı firmanın bulunduğu yerdeki en yakın kaymakamlığa giderek ilçetüketici hakem heyetine başvurmaları gerekir. Eğer uyuşmazlık bedeli 4.570,00Türk Lirası ile 6.860,00 Türk Lirası arasındaysa ikameti bulunan ildeki iltüketici hakem heyetine başvurularını yapacaklardır. Uyuşmazlık miktarı6.860,00 Türk Lirası ve üzerindeyse vatandaşlarımız ikametinin bulunduğuyerdeki Tüketici mahkemesine veya tüketici mahkemesi sıfatıyla çalışan asliyehukuk mahkemelerine başvurularını yapması gerekmektedir.Yapılan yenidüzenlemenin tüketici hakem heyetlerinde daha hızlı ihtisaslaşmayagidilebilmesi, tüketici hakem heyetleri arasındaki oluşan koordinasyoneksikliklerinin giderilmesi ve tüketici mevzuatına hâkim raportörleringörevlendirilmesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca gerekbilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi teçhizata yapılan ödemelerin gerekse hakemheyeti üyelerine ödenen huzur hakkı ücretleri ödemelerinde kayda değer birtasarrufun sağlanacağı hedeflenmektedir.''

Uçar, ''Son bir söz olarak; bizler, İl müdürlüğümüz veTüketici Hakem Heyetlerimizle birlikte milletimize hizmet etmenin mutluluğunuve memnuniyetini yaşıyoruz. Bizler adı üstünde hakem heyetleri olarak satıcı vetüketici arasında adeta köprü oluyoruz, hakemlik görevi icra ediyoruz,mahkemelerimizin yükünü hafifletiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Adaletinyerini bulması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için çok hassas bir şekildeçalışıyoruz. . Sizin şahsınızda tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, selam,sevgi ve saygılar sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum'' ifadeleri ilesözlerini tamamladı.

HABER-FOTO: ÖMER FARUK SALMAN  

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 14:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15