İdeal Kilo Sağlık Risklerini Önemli Derecede Azaltıyor

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, fazla kilonun önemli bir rol oynadığı tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser, hipertansiyon gibi birçok önemli sağlık sorununa dair önemli bilgiler paylaşıyor.

İdeal Kilo Sağlık Risklerini Önemli Derecede Azaltıyor

Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilinciningelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel vegüvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri ÜlkerVakfı, kilo fazlalığı ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkatçekiyor. Kilo fazlalılığının Tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları,hipertansiyon, uyku apnesi gibi solunum sistemi hastalıkları ve bazı kansertürlerinin yanı sıra psikolojik sorunlar ve yaşam kalitesinde düşüşü deberaberinde getirdiğini hatırlatan Sabri Ülker Vakfı, kilo kaybının sağlanmasıve fiziksel aktivitenin artırılmasıyla bu sorunların oluşma riskinin ortadankaldırılabileceğinin altını çiziyor.

Tip 2 diyabet: Genelde yetişkinlikte ortaya çıkan ve kilofazlalığı ile bağlantılı diyabet, Tip 2 diyabetveya insüline bağlı olmayandiabetes mellitustur. Kilo fazlalığı ne kadar yüksekse Tip 2 diyabete yakalanmariski de artar. Obez olan kadınlar, normal kilolu kadınlara kıyasla 12 kat dahafazla Tip 2 diyabete yakalanma riski taşır. Risk; özellikle ailesinde diyabetgeçmişi olanlarda Beden Kütle İndeksi’nin de artmasıyla yükselir, kilo vermeyleazalır.

Kalp damar hastalıkları: Kalp damar hastalıkları (KDH)arasında koroner kalp hastalıkları (KKH), inme ve periferik vaskülerhastalıklar bulunur. Sanayileşmiş ülkelerin çoğunda, erkek ve kadın ölümlerininbüyük bir kısmından (yaklaşık üçte biri) sorumlu olan bu hastalıklar,gelişmekte olan ülkelerde de büyük bir ivme kazanıyor. Obezite; hipertansiyonve yüksek kolesterol de dahil birçok kalp damar hastalığı riskini artırır.Kadınlarda obezite, yaş ve tansiyondan sonra kalp damar hastalıklarının ortayaçıkmasında büyük risk oluşturuyor.

Yapılan araştırmalar obez bir kadının kalp krizi riskiaynı yaştaki zayıf bir kadına göre yaklaşık üç kat fazla olduğunu ortayakoyuyor. Obez kişiler, kanda yüksek trigliserit (kandaki yağ) ve kötü huylukolesterol olarak bilinen LDL ve daha düşük iyi huylu kolesterol olarak bilinenHDL kolesterole sahip olmaya eğilimlidir. Böyle bir metabolizma profili yağınyüksek oranda göbek çevresinde yoğunlaştığı kişilerde koroner kalp hastalıklarıriskinin artmasıyla ilişkilendirilir. Kilo kaybı ile trigliseritlerin seviyesindebelirgin oranda iyileşme sağlanır. 10 kg'lik ağırlık azalması, LDL kolesterolseviyelerinde yüzde 5 azalma ve HDL kolesterolde yüzde 8 artış sağlayabilir.

Hipertansiyon: Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ileobezite arasındaki ilişkinin kanıtlanmış olmasının yanı sıra, obezitedenkaynaklanan hipertansiyonun Batı nüfusundaki oranı yüzde 30-65 olarak tahminediliyor. Tansiyon Beden Kütle İndeksi’nin artmasıyla yükselir. Her 10 kg'likağırlık artışında ise tansiyon, 2-3 mmHg yükselir. Buna karşılık kilo kaybı,tansiyonda düşüş sağlar ve genellikle vücut ağırlığının yüzde 1 azalmasıtansiyonu 1-2 mmHg düşürür. Fazla kilolu kişilerde hipertansiyonun görülmesıklığı fazla kilolu olmayanlara oranla yaklaşık üç kat fazladır. 20-44 yaşarası fazla kilolu bireylerin hipertansiyon riski fazla kilolu olmayanbireylere kıyasla yaklaşık altı kat daha yüksektir.

Kanser: Obezite ve kanser arasındaki bağlantı daha azilişkilendirilmiş olsa da, bazı araştırmalar fazla kilo ile özellikle hormonabağlı kanser türleri ve sindirim sistemi kanserleri gibi belirli kanservakaları arasında bağlantı olduğunu tespit ediyor. Obez kadınlarda göğüs,yumurtalık ve rahim ağzı kanseri ile endromatriyal kanserin arttığıkanıtlanırken, erkeklerde prostat kanseri ve rektal kanser riskinin arttığınadair bazı kanıtlar bulunmuştur. En belirgin ilişki, obezitenin hem erkek hem dekadınlarda riski neredeyse üç kat arttırdığı kolon kanserinde gözleniyor.

Osteoartrit: Diz gibi ağırlık taşıyan eklemlerdekidejeneratif hastalıklar, obezitenin yaygın komplikasyonları arasında yeralıyor. Bunun nedeni olarak genellikle eklemlerdeki aşırı ağırlıktankaynaklanan mekanik hasar olduğu düşünülüyor. Ayrıca obez kişilerde belağrıları da yaygın şekilde görülüyor.

Psikolojik etkenler: Obezite birçok Avrupa ülkesinde, hemistenmeyen vücut görüntüsü, hem de karakter zaafı olarak düşünüldüğü için, sonderece kınanan bir durumdur. Hatta altı yaşındaki çocuklar bile fazla kiloluçocukları "tembel, aptal, yalancı ve hilekar" olarak algılıyor. Obezbireyler bu ayrımcılıkla baş etmek zorunda bırakılıyor. ABD'deki bir araştırmafazla kilolu genç kadınların, fazla kilolu olmayan veya kronik sağlıkproblemleri olan kadınlara oranla önemli ölçüde daha az para kazandığınıgösteriyor. Kompulsif (önlenemeyen bir dürtüyle yapılan) aşırı yeme de obezinsanlar arasında daha sık görülüyor. Bu yeme bozukluğuna sahip birçok kişiningeçmişinde hem aşırı yeme ve içme, hem de ağırlık dalgalanmaları bulunuyor. 

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 16:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15