İSTİHDAM HİZMETLERİ SÜRÜYOR

İşkur İl Müdürü Ali Yüce, 2018 yılında kuruma kayıtlı işsizler, işe yerleştirme ve işgücü piyasası verilerine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Yüce, 2018 yılında kayıtlı olan 39 bin işsizden 16 bin'inin işe yerleştirildiğini söyledi.

İSTİHDAM HİZMETLERİ SÜRÜYOR

TEŞVİK DOLU BİR YIL GEÇTİ

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce, Kocabaş konağında düzenlediği basın toplantısında, ''Toplum Yararına Programlar (TYP), Aktif İşgücü Kurs/Programları, İşbaşı Eğitim Programları (İEP), Girişimcilik Eğitim Programları (GEP), Engelli İstihdamına Yönelik Destekler, 2018 Yılı İstihdam Teşvikleri'' konularından bahsetti. 2018 yılında İŞKUR'a işsiz olarak kayıtlı olan 39 bin 931 kişiden 16 bin 459'unu işe yerleştirdiklerini belirten Ali Yüce, bu 38 bin kişinin hepsinin işsiz olmadığını, içlerinde işi varken daha iyi bir iş bulmak için kayıt yaptıranlarında olduğunu söyledi. 

KAYITLILARIN YARISI İŞ BULDU 

Kahramanmaraş'ta 2018 yılında 21 bin 107 normal kayıtlı erkekten 13 bin 105'i işe yerleştirilirken, engelli bin 31 kişiden 106'sı, eski hükümlülerde 116 kişiden 26'sı, Kadınlarda ise 17 bin 64 normal kayıtlı kişiden 3 bin 198'inin, engelli 608 kadından 13'ünün, eski hükümlü bayanlardan 11'inin işe yerleştirildiği rakamsal veriler ile açıklandı. TYP kapsamında ise 36 bin 308 başvurudan 4 bin 517 kişinin bu program kapsamında çalıştığı öğrenildi. İşsizlik ödemesine başvuran 18 bin 68 kişiden 9 bin 573'ünün ödemeyi hak ettiğini ve 33 milyon 202 bin 396 lira toplam ödeme tutarı yapıldığı bildirildi. 

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP)

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlar TYP'den bahseden Yüce, ''Program kapsamında katılımcılara asgari ücret tutarı üzerinden maaş ödenmekte olup, sigorta primleri de karşılanmaktadır. 2018 yılında TYP kapsamında toplam 36.308 Başvuru yapılmış olup, 4.517 kişi de bu program kapsamında çalışmaktadır'' dedi. 

Aktif İşgücü Kurs/Programları

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla en az 2 çalışanı olan özel sektör işyerleri ile düzenlenen programlardan bahseden Yüce, ''İmalat ve Bilişim sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay süre ile uygulanmakta olan İEP’lerde katılımcının durumuna göre değişen miktarlarda her gün için katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılmakta (Katılımcı 61.65 TL-Öğrenci Katılımcı 46.23 TL, İÖ Alan Katılımcı 30.82 TL)  ve GSS + İKMH sigorta prim giderleri karşılanmaktadır.'' dedi. 

Mesleki Eğitim Kursları (MEK)

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, istihdam garantili veya garantisiz olarak düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kursları olan Mesleki eğitim kurslarında, Kursiyerlere durumuna göre değişen miktarlarda her gün için kursiyer zaruri gideri ödemesi yapılmakta ve GSS + İKMH sigorta prim giderleri karşılanmakta olduğunu belirten Yüce, bin 277 kursiyere bir milyon 973 bin 530, 76 TL bütçe harcandığını belirtti. 

Girişimcilik Eğitim Programları (GEP)

Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlar GEP'te, ''Program kapsamında; işsiz olan katılımcılara günlük 20 TL tutarında katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılmakta ve GSS + İKMH sigorta prim giderleri karşılanmakta olduğunu belirten Yüce, bin 301 kişiye 246 bin 722 lira bütçe harcandığını söyledi.

Verilen desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmakta olduğundan bahseden Yüce şöyle maddeledi; 

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler (50.000 TL’lik hibe), 

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

2018 yılında yeni yürürlüğe giren ve önceki yıllarda yürürlüğe girmiş olup süresi uzatılan istihdam teşviklerinin ise şu şekilde sıralandı; 

1-İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında önceki yılın ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalı için destek süresi 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanmaktadır. 

2-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

4447 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamında uygulanmaktadır.

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primlerinin %1’lik kısmı (kısa vadeli sigorta kollarının 1 puanlık kısmı) hariç olmak üzere- tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

3-ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde yapılan son düzenlemeye göre;

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanmaktadır.

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ UYGULAMASI

2-5 yaş aralığında bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından kreş/gündüz bakımevine (devlet ya da özel) devam eden ve "İmalat Sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına” ya da "Sanayi Sektöründeki mesleklerde %50 İstihdam Garantili olarak düzenlenen Mesleki Eğitim Kursuna” katılan kadınlara fatura karşılığı olmak üzere en fazla aylık 400 TL çocuk bakım desteği uygulaması başlatılmıştır.

DİJİTAL EKONOMİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ

En az iki çalışanı olan ve Teknopark kapsamında faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Merkezleri, Tasarım Merkezleri ile bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren en az 20 çalışanı olan işyerlerinde (Faaliyet Kodu 62 veya 63 olan), 18-29 yaş aralığındaki gençlerin, geleceğin meslekleri arasında sayılan 25 meslekten birinde “İşbaşı Eğitim Programına” dahil edilmesi halinde, İEP uygulama süresi bu katılımcılar için 9 ay ve günlük cep harçlığı tutarı 75 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

6-İŞTE ANNE PROJESİ 

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten; 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil)  çocuğu bulunanlardan sosyal yardım alan kadınlar, kadın sığınma veya konukevlerinde kalan kadınlar öncelikli olmak üzere, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği kapsamında belirlenecek gruplar içerisinde yer alan kadınlar yararlanabilecektir. Hedef kitle içerisinde yer alan kadınlara danışmanlık hizmeti verilerek Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecektir. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenecektir.

2018 yılında 100 günlük eylem planı kapsamında 30 kontenjan verilmiş olup İEP kapsamında çalışan 30 kursiyerimiz faydalandırılmıştır.

7-İŞE İLK ADIM PROJESİ

Yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programlarına dâhil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. Düzenlenecek program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi program süresi kadar istihdam etmeleri talep edilecektir. Zorunlu istihdam süresinden sonra ise on iki ay süreyle işverenlerin bu kişileri istihdam etmeye devam etmesi beklenecektir. Zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından on iki ay süreyle bu kişileri istihdam etmeye devam edeceğine dair taahhüt verilmesi ve İl Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için on iki ay süresince net asgari ücretin %25’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir. 

2018 yılında 100 günlük eylem planı kapsamında 120 katılımcı faydalandırılabilecek durumdadır.

HABER-FOTO : ÖMER FARUK SALMAN

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 06:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15