Kahramanmaraş araç ihaleleri!

Kahramanmaraş araç ihaleleri!

Kahramanmaraş araç ihaleleri!
KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
 A) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR 
SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO CİNSİ MARKA  TİPİ MODELİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ   İHALE SAATİ   BULUNDUĞU YER
1 4601050001 46 AAS 055 OTOMOBİL HYUNDAİ RB TİPİ 2014 42.000,00 12.600,00 23.05.2019 09:00 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
2 4601050002 27 AU 639 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT ŞAHİN 1991 1.500,00 450,00 23.05.2019 09:10 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
3 4601050003 46 AK 500 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT ŞAHİN 1988 1.500,00 450,00 23.05.2019 09:20 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
4 4601050004 46 DT 248 OTOMOBİL RENAULT STW 1976 1.500,00 450,00 23.05.2019 09:30 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
5 4601050005 27 LV 582 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT DOĞAN 1988 1.500,00 450,00 23.05.2019 09:40 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
6 4601050006 27 UA 999 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT ŞAHİN 1989 1.500,00 450,00 23.05.2019 09:50 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
7 4601050007 27 GD 985 MİNÜBÜS RENAULT MASTER 2001 7.500,00 2.250,00 23.05.2019 10:00 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
8 4601050008 46 HL 676 OTOMOBİL RENAULT BROADWAY 1997 9.000,00 2.700,00 23.05.2019 10:10 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
9 4601050009 38 HE 519 OTOMOBİL AUDİ 80 CD 1983 1.500,00 450,00 23.05.2019 10:20 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
10 4601050010 46 LS 860 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT DOĞAN 1986 1.500,00 450,00 23.05.2019 10:30 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
11 4601050011 46 HC 264 OTOMOBİL RENAULT R 1330 1982 1.500,00 450,00 23.05.2019 10:40 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
12 4601050012 27 RS 986 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT 4 KAPILI SEDAN 1988 1.500,00 450,00 23.05.2019 10:50 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
13 4601050013 38 D 7370 MOTORSİKLET ARORA XGJ100-7 2011 350,00 105,00 23.05.2019 11:00 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
14 4601050014 46 LF 730 MOTORSİKLET ASYA 125 2009 350,00 105,00 23.05.2019 11:10 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
15 4601050015 46 LU 172 MOTORSİKLET KUBA 125-6 2009 350,00 105,00 23.05.2019 11:20 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
16 4601050016 80 EM 823 MOTORSİKLET KUBA KM 125 6 2009 350,00 105,00 23.05.2019 11:30 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
17 4601050017 46 LP 771 MOTORSİKLET MONDİAL 125 UAG 2009 350,00 105,00 23.05.2019 11:40 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
18 4601050018 46 NT 095 MOTORSİKLET KUBA 125 6 2012 400,00 120,00 23.05.2019 11:50 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
19 4601050019 46 ABM 883 MOTORSİKLET KUBA KM 125 6 2009 350,00 105,00 24.05.2019 09:00 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
20 4601050020 46 DB 911 MOTORSİKLET KANUNİ VAN 32 2010 450,00 135,00 24.05.2019 09:10 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
21 4601050021 46 KU 801 MOTORSİKLET JINDING JJ150T-4 2007 350,00 105,00 24.05.2019 09:20 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
22 4601050022 46 DB 295 MOTORSİKLET MONDİAL MG 2013 400,00 120,00 24.05.2019 09:30 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
23 4601050023 46 KF 156 MOTORSİKLET MONDİAL 125 KT 2005 350,00 105,00 24.05.2019 09:40 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
24 4601050024 15 LE 796 MOTORSİKLET MONDİAL JC250-6 2005 650,00 195,00 24.05.2019 09:50 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
25 4601050025 46 NR 533 MOTORSİKLET KUBA CITA125 2012 450,00 135,00 24.05.2019 10:00 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
26 4601050026 46 LF 242 MOTORSİKLET MONDİAL 125 UAG 2009 350,00 105,00 24.05.2019 10:10 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
27 4601050027 46 HY 741 MOTORSİKLET MZ ETZ 251 2000 300,00 90,00 24.05.2019 10:20 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
28 4601050028 46 ZC 704 MOTORSİKLET MOTOZEUS ZS127-7A 2013 400,00 120,00 24.05.2019 10:30 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
29 4601050029 Tescilsiz MOTORSİKLET ASYA 125 350,00 105,00 24.05.2019 10:40 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
30 4601050030 Tescilsiz MOTORSİKLET BİSAN 350,00 105,00 24.05.2019 10:50 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
31 4601050031 Tescilsiz MOTORSİKLET KRAL 350,00 105,00 24.05.2019 11:00 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
32 4601050032 Tescilsiz MOTORSİKLET APACHİ ATV 1.500,00 450,00 24.05.2019 11:10 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
B ) HURDA ARAÇLAR 
SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO CİNSİ MARKA  TİPİ MODELİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ   İHALE SAATİ   BULUNDUĞU YER
33 4601050033 10 Adet hurda araç (Ambulans,otomobil vs) Hurdası Hurda M1 ve N1 cinsi araçlar Muhtelif Muhtelif 10.000,00 3.600,00 24.05.2019 11:20 İlimiz Andırın İlçesi Ve Aknar Yed emin Otoparkı
34 4601050034 233 Adet (Tahminen 30.000 Kg)  hurda Motorsiklet hurdası Motorsiklet Hurdası Muhtelif Muhtelif 48.000,00 14.400,00 24.05.2019 11:30 AKNAR YED EMİN OTOPARKI
C) OHAL TAŞINIR MALLAR
SIRA NO DOSYA NO CİNSİ MİKTARI/YAKLAŞIK/ KALEM TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ   İHALE SAATİ   AİT OLDUĞU KURUM/ BULUNDUĞU YER
35 2019/33 Muhtelif Taşınır Mallar 53 Kalem 16.950,00 5.085,00 07.11.2018 11:40 Milli Emlak Deposu
1) Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, İlanın (A) bölümünde bulunan taşıtlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ve (B) ve (C) bölümünde bulunan hurda araçlar ve taşınır mallar 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü İhale Salonunda  Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda  yapılacaktır. ( İstiklal Mah. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Bulv. 36/A ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ )
2)  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
     a) Geçici  teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk  parası,  Mevduat ve Katılım  Bankalarının  verecekleri  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
     b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren  nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde  Kahramanmaraş İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde görülebilir. Satışa konu taşınır mallar ilanda bulunduğu belirtilen yerlerde görülebilir. 
4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5) Geçici teminatlar (nakti) İdareye başvurulmadan Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılabilir.
6-) İlanın ( A ) bölümünde belirtilen araçların satış bedeli üzerinden  KDV Kanunu uyarınca KDV ve Damga Vergisi alınacaktır.  
7-) İlanın ( C ) bölümünde belirtilen taşınır malların satış bedeli üzerinden  KDV Kanunu uyarınca  ayrıca % 18  KDV alınacaktır.  
8-)Listenin (B) bölümnde 33 ncü sırasındsa bulunan hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir. Hurda araçların alıcıları tarafından bertaraf formu düzenlenecek olup, bertaraf formunun  düzenlenmesini ve ibrazı halinde araçlar teslim edilecek ve araçların trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacaktır.
9-)Listenin (B) bölümünde bulunan hurda araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Söz konusu araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler, Araçların trafiğe çıkarılması durumunda idarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak olup, olası doğacak her türlü sorumluluktan  alıcı mesül olacaktır. 
10-) Listenin (B) bölümünde 34 ncü sırasında bulunan araçların ihalesine katılmak isteyenlerin  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Atık Toplama, Çevre izin ve Lisans belgesine sahip olmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
11)- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı ve araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
12)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13)-İlanda bulunan taşınırların satış  bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır. 
14)- Bu ihaleye ilişkin bilgiler  www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından öğrenilebilir.                                                              

İrtibat: İstiklal Mah. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Bulv. 36/A ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ Tel: 0 (344) 223 53 69 /Dahili Numara: 1027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR      
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner35

banner15

banner41

Kahramanmaraş eczane