Keklik deresini ilmek ilmek örüyorlar

Son yılların en kara kışı kapıdayken Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü dünyanın en tehlikeli sel derelerinden biri olan Keklik Deresini ıslah ederek kenti sel tehdidinden kurtarıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede 37 km çit çekilirken 1 milyon fidanda toprakla buluşuyor.

Keklik deresini ilmek ilmek örüyorlar

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiyegöre kenti sel baskınlarıyla tehdit eden ve geçmişte can ve mal kayıplarınaneden olan Keklik deresi ıslah çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

 Şehir Merkezine 12 kmuzakta ve yağış havzasında bulunması nedeniyle dünyanın en tehlikeli selderelerinden biri haline gelen Keklik Deresi, 1972 yılında şiddetli yağışsonucu oluşan sel, dereli köyünde can ve mal kaybına neden olmuştu. 1990yılında Yeşil Kuşak Orman İçi Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Uygulama Projesinealınan Keklik Deresine ilk işlem 2007 yılında yapılmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüneatandıktan sonra bölgede incelemelerde bulunan Alparslan Altındaş ‘hayalim’dediği Keklik Deresindeki ıslah çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Aşırıyağışlarda sel tehdidini gören Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Altındaşkonunun üzerinde hassasiyetle durarak yaptıkları çit örme ve fidan dikimi ilehem erozyona karşı mücadele veriyor hem de dünyanın en tehlikeli selderelerinden biri olan keklik deresini sel tehdidinden çıkartıyor.

8 bin 850 dekar alanda toprak işleme ve fidan dikimi ileKahramanmaraş’ı tehdit eden sel taşkınları ve erozyon riskini en aza indirmeyihedefleyen Altındaş yeşil kuşak projesinin Kahramanmaraş’a sağladığı faydalarışu şekilde sıraladı; “Milli Ekonomiye sağlamaktadır. Erozyon ve taşkınlarıönlemektedir. Şehrin alt ve üst yapısının, sanayi tesislerin, yolların,barajların tarım alanlarının sigortasıdır. Gecekondulaşmayı, çarpık ve düzensizyerleşmeyi önlemektedir. Şehrin içme suyu rejimini düzenlemekte, temiz vezengin su kaynakları oluşturmaktadır. Bugün ABD’de ve Avrupa ülkelerinde insansağlığı ile doğrudan ilgili olduğu için sadece bu gayeye yönelik “İçme suyuormanları” kurulmaktadır. Şehrin rekreasyon değerini artırmakta, piknik vemesire yeri oluşturmaktadır.

AVRUPA’DA 62, KAHRAMANMARAŞ’TA 460 METREKARE

Kişi başına düşen yeşil alan Avrupa ortalaması 77metrekaredir, Ankara’da kişi başına düşen yeşil alan 62 metrekaredir.Kahramanmaraş’ın gayri resmi nüfusunu 500 bin kabul edersek, 2008 sonuitibarıyla yeşil kuşakta yapılan 23 bin 030 hektar ağaçlandırma alanında kişibaşına düşen yeşil alan 460 metrekareden fazladır. Ses ve hava kirliliğiniönlemekte, sağlıklı bir ortam oluşturmaktadır. 1 hektarlık ormanlık saha yıldaortalama 15 ton CO tutar, 10 ton O üretecek demektir. Sportif alanoluşturmaktadır. Av ve yaban hayatının geliştirmektedir. Biyolojik zenginliksağlamaktadır. Endemik türlere devamlılık sağlamaktadır. Özellikle Ahırdağı’nınkendi adıyla anılan ve Kahramanmaraş dondurmacılığının ünlenmesini sağlayanAhırdağ Salebi diye anılan Orchis Anatolicia kayıp noktasından canlanmayabaşlamıştır.

Arıcılık için iyi bir yaylım sahası oluşmuştur. Bugün 2,25milyon akasya, 6 milyon kuşburnu, yabanı elma, iğde vb. çiçekli ağaçlar veçeitli otsu bitkileri ile aracılık her geçen gün artmaktadır. 800 mt rakımdan 2bin metre rakıma kadar yükselen bu ağalandırma alanında çiçeklenme süresineredeyse 2 aylık zamana yayılmaktadır, bu da arıcılıkta orta konaklanmadanyayla konaklamaya kadar ihtiyacı karşılamaktadır.”

1927’DE YÜZDE 67 TARIM YAPAN NÜFUS BUGÜN YÜZDE 14’LERDE

Yeşil kuşak projesinin yayla tuirzmini de geliştirdiğinidile getiren Altındaş yayla turizmi için de altyapının hazılandığına dikkatçekerek projenin faydalarına şu şekilde devam etti; “yeşil kuşak projesininbaşarısı için destek projesi diyebileceğimiz Ahırdağı ve deliçay meraları ilehayvancılık desteklenmiştir. Sağlıklı ve kaliteli ürün sağlanmıştır. İnsanlardaçevre olgusu gelişmektedir. Tabiat ve orman sevgisini arıtmaktadır. 1927 deşehir merkezinde nüfusun yüzde 67’si tarım sektöründe yüzde 20’si hizmetsektöründe yüzde 12’si sanayi sektöründe çalışmakta iken 1990 yılında yüzde 14tarım, yüzde 45 sanayi, yüzde 41 hizmet sektöründe çalışmaktadır.

SOSYOEKONOMİK ORMANCILIK SİSTEMİ KURULMALI

Yeşil kuşak dikilen ve tali ürünler, ceviz, badem, mahlep,kiraz, kuş burnu, fıstıkçamı, Antep fıstığı, Ahlat, yabani elma, at alması,zeytin, muhtelif meyve fidanlarının ürün bir şekilde orman köylüsüne verildiğitakdirde sosyoekonomik ormancılık sistemi kurulmuş olacaktır. Baş taraftaverilen bu ürünler ile ilgili global gelirler orman köylüsüneyönlendirilmelidir. 1998-2001 yılları arasında dünya bankası tarafından finanseedilen Doğu Anadolu Su havzası rehabilitasyon projesi uygulamasında yeşil kuşakprojesine yapılan yatırımın dolar bazında yüzde 40 proje içerisindeki köylere(Kozlu Dere, Peynir Dere, Bulanık, Küçük Naçar, Kuzucak, Kazanlıpınar) hibeşekilnde tarım ve köy hizmetleri teşkilatları vasıtasıyla gelir artırıcı silaj,tarla ıslahı, susuz arazilere su kaynaklarından su getirilerek sulu tarımageçirilmesi gibi bir çok gelir artırıcı faaliyetler yapılmıştır. Kırsal fakirliknedeni ile doğal kaynakların aşınımını önlemek ve havzadaki sosyoekonomikbaskıyı kaldırmak için bu projeden 6 köye 2 milyon 231 bin 303 dolar hibeşeklinde yatırım desteği verilmiştir”

ORMAN KÖYLÜSÜNE EK GELİR SAĞLANACAK

Yapılan bu proje ile fidan dikimi esnasında orman köylüsüne4 yıl süreli istihdam sağlanacağını da vurgulayan Kahramanmaraş Orman BölgeMüdürü Alparslan Altındaş; “proje kapsamında dikilecek olan gelir getiricitürler ile işin devamında da orman köylüsüne ekonomik gelir sağlanması hedeflenmektedir.Ayrıca proje kapsamında yapılacak 10 Km’lik yol ile orman köylüsüne daha rahatulaşım imkanı sağlanacaktır.” Dedi

 

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2017, 09:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15