KIRSAL KALKINMA ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Badem Hasatı ve Teknoloji etkinlikleri Yüzbaşıoğlu Çiftlikte düzenlendi. Programa Mehmet Yüzbaşıoğlu ev sahipliği yaptı.

KIRSAL KALKINMA ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR


Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan programda yaptığıkonuşmada, ''Bitkisel üretim, hayvansal üretim, kırsal alanda yaşam kalitesiniarttırmaya yönelik hedefler, öncelikler herkesin birinci derecede gündemindeolan konular'' dediTARIMSA VERİMLİLİKMİLLİ HEDEFLERİMİZDEN

''Esasen bütün toplumun bu ortak paydasını hem parlamentomuz,hem hükümetimiz incelemiş ve milli hedefler olarak önümüze koymuş durumda. Buyönüyle Kahramanmaraş ilimizdeki alın teri sahibi çiftçilerimizi tebrikediyoruz. Bu tür faaliyetlerle, özellikle örnek faaliyetlerle, diğer çiftçilerindeistifade edeceği bu örnek bahçeler tarımsal verimlilik, tarımsal teknolojilerinbütün çiftçilerimizin hizmetine sunulması açısından çok büyük önem arzetmektedir. Üniversitelerimizin bu konu ile ilgili katkıları, tarımbakanlığının bu konu ile katkıları, orman bakanlığının bu konuya müdahaleolması son derece önemli. Aynı şekilde bu tür gelir istihdam arttırıcıfaaliyetler ile bütün kamu kuruluşları ile beraber, tabi ki evvel emirde buradaçiftçilerimizin emeği esastır burada, Kahramanmaraşlı çiftçilerimizinçalışkanlığı birinci derece de esastır, daha sonra hükümetimizin bu konudavermiş olduğu destekler ve yönlendirmeler önemli. Bir o kadar önemlibelediyelerimizin gelir istihdam arttırıcı faaliyetlerle ilgiliicraatlarıdır.''

KIRSAL KALKINMAPLANLARI

Özkan, Ulusal eylem planlarımızda, Valimizin yapmış olduğu kırsalkalkınma eylem planlarının bütün başlıkların altını dolduracak şekilde projeleryapması ve kırsal alanda yaşam kalitesini arttıracak bu projelerlevatandaşımıza belediyelerimizin gitmesi ayrı bir belediyecilik modelini degetirmektedir. Biz daha öncesinde il kırsal kalkınma planını yaptık, bunu dahasomutlaştırmak için çiftçilerimizin ilçe kalkınma hizmetleri yaptık'' dedi.

MEHMET BEYİ TEBRİKEDERİM

Daha somutlaştırmak, çiftçilerimizin ayağına bu hizmetigötürmek için ilçe kırsal kalkınma hizmetlerini yaptık diyen Özkan, MehmetYüzbaşıoğlu'nu tebrik ederek şöyle konuştu, ''Esasen ceviz gibi badem gibi hemözelliği itibari ile orman fonksiyonunu icra eden hem gelir getiren hem meyveveren hem baharda da turizm açısında çok önemli bir meyve türü badem, bütün buözellikleri güzellikleri barındıran böyle bir meyvenin yaygınlaştırılmasıilimizin ekonomisi açısından da çok önemli. Çiftçilerimizin maişetlerini teminetmesi açısından önemli bunun hem kamu tarafından desteklenmesi ile örnekyerlerin açılması diğer bütün çiftçilerimize aynı zamanda örnek olabilecek birfaaliyet bunun teşkil edilmesi, bu yönü ile herkese ben teşekkür ederimözellikle Mehmet Bey’i tebrik ediyoruz, aile boyu aslında  bir maişetin ötesinde toprağa yönelik bubolluğu bereketi keşif etme, bunu iyice projelendirme, uygulama ve diğer çiftçilerimizeörnek olması açısında manevi tarafı var bu işin bu yönü ile de Mehmet Bey’i de tebrik ediyorum. Tarım bakanlığımızıorman bakanlığımızı büyükşehir belediyemizi, ilçe belediyelerimizi çiftçilerimizeyönelik hizmetten dolayı tebrik ediyoruz. Bu faaliyetin de bu projenin de hayır bereket getirmesini ve bubereketin bütün çiftçilerimize teşkil olmasını temenni ediyorum''


TÜRKİYE'DEGÖRMEDİĞİMİZ MAHSULLER ÜLKEMİZDE MEVCUT

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Günümüzşartlarında dünya küçüldüğünü belirterek, ''İnsan göçü vardı tarihte. Kuş göçühayvan göçü vardı. İnsanlar arsındaki iletişimin artmasıyla beraber bitkigöçüde vardır. eskiden Maraş sarı çeltiği ün yaptığı zamanda derlerdi ki busarı çeltiğin ilk tohumunu Mısırdan bir vatandaş bastonunu oyarak onun içindegetirmiştir. Ve bu baston içerisinde getirilen sarı çeltik bir memleketinekimine biçimine yetecek hale gelmiştir. bu şartlarda getirilen bitkilermahsuller şu anda her türlü imkanlarıyla her yerin imkanına emrine sunulmuştur.Nitekim yıllar önce Türkiye'de görmediğimiz bir takım bitkiler mahsullerülkemizde mevcut'' dedi.

TARIMDA İMKANLARIARTTIRMAK İÇİN ÇABALAR HATSAFHADA

Kahramanmaraş'ta görmediğimiz bir takım ağaçlar bitkilerKahramanmaraş'ımıza gerek yurt içinden gerek yurt dışından getirilmiş ve artıkburalı olmuştur diyen Kılıç, ''Devletimizin, ülkemizin ve ilimizin tarımdaormancılıkta imkanlarını arttırmak için takdir edersiniz ki çabaları hatsafhadadır.  Arazi verimlerini arttırmakdaha verimli tohumlara yönelmek arazilerimizin sulanmasıyla beraber bu yerinverimliliğini daha da çoğaltmakla beraber eskiden gördüğümüz gibi belliyörelere Orman Bakanlığımız çam, ardıç vs. gibi meyvesiz ağaçlar dikerdi. Amaşu anda Orman Bakanlığımızın bu konudaki politikaları değişmiştir. Gelirgetirici ağaçlar dikiliyor. Bunu Orman Bakanlığımız kendi arazilerine dikiyor.Zeytin gibi fındık gibi yerine göre ceviz gibi badem gibi ağaçları dikiyor''dedi.

HEDEF ÇOK BÜYÜK

Üç yıllık bakımını yapılarak, sonrada ağaç sayısına ve oradayaşayan vatandaşlarımızın nüfus oranına göre kaydı hayat şartıyla 49 yıllığınavatandaşlarımıza bu ağaçları dağıtılıyor diyen Kılıç, ''Bundan alan memnunsatan memnun. Devletimizin de zaten amacı vatandaşlarına hizmet etmektir. Buyapılan bir başlangıç sayılabilir; ama hedef çok büyüktür. Bir başlangıçsayılmasına rağmen alınan mesafe fevkalade memnuniyet verici bir mesafedir.Eskiden Timur'u anlatırlardı. Derlerdi ki: "Özbekistan ve Kırgızistan'ınbütün dağları taşları ceviz ormanı. Kim diktirmiş? Timur. Ne zaman? 500 yılönce atılan bir adım bu anlamda çoğalarak devam etmektedir. Halen Özbekistan veKırgızistan, Türkiye’nin ceviz ihtiyacını karşıladığı gibi dünyanın da cevizihtiyacını karşılamakta. Gelir getirici ağaçlara yönelmek çok önemli bir şey vebunun önemi kavranmıştır. Bir taraftan Orman ve Su işleri Bakanlığımız şu andatarımda ona eklendi. Bir taraftan da eskiden tarım bakanlığımızvatandaşlarımızın gelirini ve imkanlarını arttırıcı her türlü çabaları sarfetmektedir. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah milletimizbu çabalardan büyük fayda görecektir. Mahsullerimizle alakalı hakkını da edaetmemiz gerekir. Kültürümüzde bu vardır. Nasreddin Hoca bir gün kürsüye çıkmış,cemaat ne diyeceğimi biliyor musun? demiş. Biliyoruz demişler ve Nasreddin Hocakürsüden inmiş. Öyleyse bilen bilmeyene söylesin demiş. Kültürümüzde de herkesher şeyi yetiştiremeyebilir. Fakat olan olmayana versin. Bu konu bizi biz yapanmedeniyetimizin en temel öğeleridir. Geçmiş seyyahlar Kahramanmaraş'a dauğramışlar. Maraş havası güzel ovası güzel, dağı taşı yerinde iklimi harika,insanı çalışkan meyve ve sebze çeşitliliği çok geniş ve burada hayat çok genişdiyorlar. Hatta birçok şeyin alınıp satılmadığını insanların, komşuların,akrabaların birbirlerine bu anlamda destekte bulunduklarını, yardımlaştıklarınıiftiharla bahsediyorlar. Rabbim bize daha güzel günler göstersin; bu günümüzü dearatmasın.''

SULARIMIZ AZALIYOR

Dünya nüfusu hızla artmakta, beraberinde küresel ekonomi debunun eşliğinde devam etmektedir diyen Kahramanmaraş Tarım İl Müdürü MustafaBozkurt, ''Bunun sonucunda da insanoğlunun doğaya ve tabiata baskısıartmaktadır. Baskı artması sonucunda zaman zaman iklim değişiklikleriyaşanmakta, ormanlarımızda azalmalar görülmekte. Yer altı sularımız hakikatenazalmakta, nehirlerimiz derelerimiz kurumakta. En önemlisi de birinci derecedekarbon yatakları olan kıymetli meralarımızın şekli bozulmaktadır. İşte bubağlamda MÜRGA orman bakanlığımız kendi içerisinde düzenlemiş olduğu bademeylem planında ormanların geliştirilmesi ve kırsalda yaşayan insanlarımızınekonomik seviyelerinin biraz daha düzelmesi, istihdamın arttırılması için bozulanorman alanlarımızın çiftçiler tarafından kiralanmasına ve üretim yapmasınamüsaade etti. Yine MÜRGA gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığımız da bu konudabu konuda desteklemek üzere bu alanlarda meyve bahçesi kuran üreticilerimizinçiftçilerimizin yanında oldu.  Bunlardatescilli ve sertifikalı fidanla bahçe kuran üreticilerimize belirli orandadestekleme yaptı. Tabii bunun destekleri çok farklı dekar 100 TL ilesertifikanın cinsine göre, kullanılan aracın cinsine göre 400 TL ye kadardeğişmektedir.  Kaderin cilvesine bakınki her iki bakanlıkta şuanda birleşti Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Bu bizimiçin gerçekten gurur verici sevindirici bir olaydır'' dedi.

BADEMİN TARİHİ BABİLEDAYANIYOR

Bademin tarihinden bahseden İl Müdürü Bozkurt, ''Tarihebakarsak tarihi gelişim sürecini izah etmeye çalışırsak, geleceğimize daharahat adımlar atarız. Daha iyi bir perspektif çizeriz. Badem bitkisi Babil’ekadar dayanan M.Ö. 7 bin yıllık bir geçmişi olan bir bitkidir. Ana vatanınagelince bulunduğumuz coğrafya Çin ve orta Asya coğrafyasıdır, orta Asya’dan veAnadolu’dan ipek tüccarlarının batıdan doğuya hareketleri ve seyahatleriesnasında Avrupa’ya girmiştir. 1900’lü yılların başında badem Amerika’yagirdiğinde çok fazla bilgileri yoktu. Ama 1960lar ve daha sonrasında dünyanın%58 üretimini sağlayan birinci badem yetiştiricisi ve satıcısı konumuna geldi.Kaliforniya bu iş için iklim olarak badem yetiştiriciliğinde en önemli yerolduğu tespit edildi. Bunun arkasından İspanya bu konuda baya ilerledi. İkinciüretim ve verim olarak ispanya üçüncüsü İran, dördüncüsü Pakistan 90 bin ton325 bin dekar alanla da 8. Sırada badem üreticiliğinde Türkiye bulunmaktadır.Türkiye de daha çok iklimin el verdiği yerler olarak Ege Bölgesi görünse de,ekim alanı olarak %35 oranında ki üretimimizin Ege Bölgesinde yapılmış olduğubilinse de onu takip eden Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi biraz dahauygundur'' dedi.

 

KAHRAMANMARAŞ26.SIRADA YER ALIYOR 

Türkiye’mizde üretim açısından 40 bin tonla Mersinbirinci sırada olduğunu ifade eden Bozkurt, ''Arkasından Muğla ikinci sırada,Antalya üçüncü sırada, Çanakkale dördüncü sırada, bin tona bir üretim 10 bindekara yakın bir alanda da Maraş’ımız 26. sıradadır. Daha önceki yıllardainsanlarımızın kanıksadığı bir olay vardı. Badem bitkisi tarla kenarlarında,yol kenarlarında tohumdan elde edilen anaçlarla üretilirdi. Buradaki yıllıküretimimiz dekar başına 250- 300 kilo gibi düşük bir miktardı. Bademsektöründeki gelişmeyle birlikte yurdumuza dışarıdan gelen fidanlarla birliktebu rakamı katlayarak bin tona kadar yükselttik. Bin tonun elde edilmesi içinilla ki kıraç alanlar gerekmiyor. Sulu alanlarda da badem bitkisi çok rahatelde edilebilir. Birinci derecede toprak isteği marjinal alanın dışında en aziki metre derinliğinde geçirgen toprakların olması gerekmektedir bademyetiştiriciliği için. Bademin iklim özelliklerine bakmak istersek eğer.Bilindiği gibi Amerika bu işi yaparken arazisini tespit etmiş, etütler yapmışkış aylarının sonlarına doğru ya da il baharın ilk günlerine doğru havalarınaçmasıyla birlikte badem bitkisinin çiçek açtığını görmüş bununla ilgili uzunbir araştırma sonucunca bu iklime uygun yerleri seçmiş. Buna rağmen bu iştesıkıntı gördüklerinde havayı karıştırarak yağmurlama yaparak ortamı biraz dahaısıtarak bademde ki çiçeklenmeyi don olayından az zararla çıkarmayıbaşarmışlar. Bu donlar zaman zaman meyvede %5’lik zarar meydana getirdiğigibi  %100 e varan zarara kadargötürebilir. Ancak Avrupa çiçeklendirmeyi öteleyen bir çeşit ıslah edelimdemişler.  Şuanda da bu fidanlarınülkemizde yetiştiriciliği yapılıyor. Şimdiye kadarki olan meyve bahçeleriiçerisinde ekonomik olarak daha iyi ürün elde edebilmek için son zamanlardayapılan İspanya da özellikle yapılan denemesi ve adaptasyon süreside Türkiye deTarsus da yapılan bir çeşidimiz daha var. Bu Türkiye de henüz yaygınlaşmadı.2016 yılında temmuz ya da ağustos ayında Tarsus da bunun demesi görüldü. Bununüzerine tahmin ediyorum meyveler kendini gösterecek. Ne olduğu belli olacak Buanacın özelliği normalde bizim elde ettiğimiz fidanlardan 25 gün daha sonraçiçek açan Ferragnes ve Ferreduel’in dışında çiçeklenmesini bundan 1 ay dahasonraya atılan bir çeşit yetiştirdiler. İnşallah önümüzdeki günlerde budaTürkiye’mizle buluşur. Çiftçilerimiz bundan faydalanır.

Bu alan 2010 yılında bozuk orman alanlarından sayılarakçiftçimizin bir tanesine kiraya verildi. Ardından MÜRGA tarım bakanlığı da burada sertifikalı fidanla bahçekuruduğu için desteklemede bulundu. Kalkınma yatırımlar kapsamında %50 çiftçi%50 devlet katkılı desteklediğimiz tarla içi sulama sistemine de biz buradaödenek verdik. Belli bir süre burası ot bitmez, kervan geçmez bir yer ikenburaya bir çaba sarf eden arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Onlar burada buişin olmayacağı hakkında bir kanaate varmışlar. Bundan 2 yıl önce çiftçimizbize geldi, müdürümüzün önderliğinde bu alana geldik.  Biraz önce de söylendiği gibi bu iştenvazgeçecekti ben zaten tarımcı değilim diyordu. Burada toprak analiziylebirlikte zararlı zararsız ne varsa gözümüzün önüne bir yol haritası aldık.Toprak ve yaprak analiziyle birlikte bitki bünyesinde bulunan ya da bulunmayanne varsa hepsini görebildik. Bir toprakta izelement dediğimiz 8 tane elementinen azı hangisi ise en azı olanı kadar diğerlerini faydalanır minimum prensibiilkesinden hareketle minimum seviyedeki olan izelementlerin arttırılmasınoktasında güzel bir çaba ve gayret gösterdik. Bizim şuan ki etraftagözlemlediğimiz buradan kabuklu badem olarak 10 ton ürün alabiliriz diyedüşünüyoruz. Bu bağlamda Dulkadiroğlu ilçe tarım müdürlüğümüzün de kırsalkalkınma eylem planı kapsamında bir çalışması var. Burada bademyetiştiriciliğinin geliştirilmesi, verimin arttırılması ve bademde makinelitarıma geçilmesi noktalarında Dulkadiroğlu ilçe müdürlüğümüzün de kırsalkalkınma eylem planı var'' dedi.


Yüzbaşıoğlu Çiftlik sahibi İş adamı Mehmet Yüzbaşıoğlu iseprogramda yaptığı konuşmada,Uzman Ziraat Mühendisi Ali Kakalaycı’ya TeşekkürEderek sözlerine başladı.  Yüzbaşıoğlu,''Bilindiği gibi tarım olmadan, sanayi de olmuyor. 81 milyonu geçen nüfusasahibiz. üretimimiz yetmiyor. Birçok gıda ürününü dış ülkelerden ithal etmekzorunda kalıyoruz'' dedi.

Bundan sonra başkanlık hükümet sisteminde birçok projelerhayata geçeceğine değinen Yüzbaşıoğlu, ''Çiftçi bundan böyle meyvesini vesebzesini eskiden olduğu gibi kendi üretmeli. Çok verimli toprağımız suyumuz veyetişmiş tarım elamanlarımız var. Bunlardan yararlanmak olmazsa olmazımızdır.Tarım geleceğin stratejik sektörleri arasında yer almaktadır. teknoloji devrimine kadar önemli ise tarım da o kadar önemlidir. Bunun için çiftçiye yeni yeniteşvikler açıklanmaktadır. bundan da yararlanarak çiftçilerimiz modern tarımageçmek ve üretimi artırmak zorundadır. Atalarımızın dediği gibi un var, şekervar, yağ var. bundan sonra işler bizlere düşüyor. Ben çiftçiliğe sonradanyatırım yaptım, çiftçi bir aileden gelmiyorum fakat tarımın insanı ne kadarmutlu ettiğine şahit oldum. bu ülke bizim ve ülkemiz için üretim yapmakzorundayız'' dedi.


Son söz olarak, Orman bölge müdürlüğünün kapısında biryazıdan bahseden Yüzbaşıoğlu, ''Orman bölge müdürlüğü kapısında, Toprağayatırılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır diyor. Geleceğimiz olantarıma daha çok emek. Daha çok üretim. Daha çok kazanç ümidiyle saygılar vesevgiler sunarım'' ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından davetliler çiftliği gezerekincelemelerde bulundu. Program yapılan ikramların ardından sona erdi.


Programa; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak PartiKahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı FatihMehmet Erkoç, Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Kahramanmaraş Vali YardımcılarıBayram Öz, Faruk Eraslan, Onikişubat Kaymakamı Kadir Okatan, İl Emniyet MüdürüDoğan İnci, KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kadir Saltalı, Dulkadiroğlu BelediyeBaşkanı Necati Okay, Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, Tarım İl MüdürüMustafa Bozkurt, Orman Bölge Sivil Kültür Şube Müdürü Hüseyin Akçay, Ak PartiOnikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, İşadamı Kadir Kurtul ve çok sayıdadavetli topluluğu katıldı.

HABER-FOTO: ÖMERFARUK SALMAN

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2018, 13:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14

banner13