KMTSO'DAN TARIM RAPORU

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye tarım sektörünün sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

KMTSO'DAN TARIM RAPORU

Bir diziprogram için Kahramanmaraş'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. BekirPakdemirli, program kapsamında yer alan Kahramanmaraş Tarım ve Orman Sektörüile Buluşma Toplantısına katıldı.

 

KahramanmaraşTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve KahramanmaraşTicaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Hanifi Öksüz’ün de katıldığı toplantıda,KMTSO Başkanı Zabun, ‘Tarım Sektörünün Sorunlarına İlişkin Görüş ve Öneriler’konulu bir rapor sundu.

 

Raporda, Tomsuklu’dabulunan 20 bin dekar alanın ekonomiye kazandırılması ile ilgili olarak “Kahramanmaraş’tayeni sanayi yatırımları için alternatif arazi bulunamamaktadır. Verimli tarımarazileri ve Büyük Ovaların Korunması ile ilgili Karar nedeniyle yeniyatırımlar için arsa üretilememektedir. Tomsuklumevkiinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli, içerisinde orman varlığıbulunmayan 18 bin dekar sahanın yasal olarak organize sanayi bölgesine uygunhale getirilmesi çok yararlı olacaktır.” İfadelerine yer verildi.

 

KMTSO MeclisBaşkanı M. Hanefi Öksüz, tarımsal üretimde zirai mücadelenin bilinçsizceyapıldığına dikkat çekerek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülükederek biyolojik mücadelenin ön plana çıkarılmasının çok önemli bir çözümolacağını söyledi.

 

Kahramanmaraş’tahayvancılık sektörünün mevcut potansiyelinin tam olarak kullanılması ve ülkemizet ve süt üretimine katkısının artırılması adına GAP, DAP, KOP ve DOKAPkapsamında bazı illerde uygulanan hayvancılık desteklerine Kahramanmaraş’ındahil edilerek hayvancılık yatırımları, düve alımı, düve yetiştiriciliği gibietkin teşvik unsurlarının burada da hayata geçirilmesi çok önemli bir itici güçolacağı vurgulanırken, kırmızıbibere prim desteği sağlanmasının tarımsalgelişime büyük bir katkı sağlayacağına değinildi.

 

Bir tekstilkenti olan Kahramanmaraş’ta pamuk üretiminin yeniden canlandırılması için tedbiralınması gereğine değinilen raporda, çırçır işletmelerinin, revize edilerekmakineli hasada uygun hale getirilmesinin teşvik edilerek ürün standardınınyükseltilebileceği, hasat ve çırçırlama esnasında yabancı elyaf karışımınınönüne geçilmesi için standart getirilmesi ve çırçırlama esnasında verilen sumiktarının dünya standartlarına çekilmesinin kaliteyi artıracağı vurgulandı.

 

Üretimdearz-talep dengesinin ve fiyat istikrarının sağlanmasının elzem olduğunun altıçizilen raporda, “Kim, nerede, hangi ürünü ne kadar ekmeli, ürünlerin ne kadarıiç tüketime, ne kadarı ihracata yönlendirilmelidir? Hangi ürünü ne kadar ithaletmeliyiz? Bu veriler ışığında üretim planlaması yapılıp, doğru teşvik vedesteklerle yönlendirilebilirse, Türk tarım sektörü ve bu sektörden geçinenyaklaşık 6 milyon insanımız refaha ve yüksek bir hayat standardınakavuşacaktır.” açıklamaları raporda önemli yer buldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 12:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15