KSÜ' de lider öğretmenler yetiştiriliyor.

‘Kuramı uygulamaya taşıyabilen okuryazar lider öğretmen’ adlı model Türkiye’de ilk defa bir üniversitede uygulamaya başlandı

 KSÜ' de lider öğretmenler yetiştiriliyor.

 KSÜ Rektörü Prof. Dr.Niyazi Can, uygulamaya konulan model ile idealist öğretmen yetiştirip, mesleksevgisi ve meslek aşkının korunacağını belirtti.


 KSÜ Eğitim FakültesiDekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım ise modelin, öğretmen adayları için ihtiyaçolduğundan hazırlandığını söyledi

 Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi’nde öğretmen adaylarına hem teorik,hem de uygulamalı olarak "öğretmen nasıl olunur ve örnek öğretmen modeliolmanın püf noktaları" konularında eğitimler verilmeye başlandı.  

  ‘Kuramı uygulamayataşıyabilen okuryazar lider öğretmen’ adlı model Türkiye’de ilk defa birüniversitede uygulamaya başlandı. Eğitim fakültesinde eğitim gören öğretmenadayları ve velileri için hazırlanan modelin, müfredata artı değer katacağıbildirildi.

  Model sayesindeöğretmen adaylarına kavramsal ve düşünsel etkinlikler, sanatsal etkinlikler,öğretimde, öğretmenlikte ve uygulamasında yeni düzenlemeler, eğiticilerineğitim etkinlikleri ve sanal takip gibi başlıklarla öğretmen adaylarına eğitimverilecek.

  KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, Türk eğitim sisteminin teorikte dünya standartları üzerindeolduğunu ancak uygulamada sıkıntıların yaşandığını söyleyen öğretmenyetiştirmede üniversitenin tecrübeli olduğunu söyledi. Rektör Can,“Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin geliştirdiği birmodel ve bu modelin adına biz, ‘Kuralı uygulamaya taşıyabilen okuryazar lideröğretmen’ diyoruz. İncelendiği zaman bütün dünya eğitim sistemleriyle Türkeğitim sistemlerini karşılaştırdığımız zaman teorik olarak bizim eğitimsistemlerimizin dünya standartları üzerinde olduğunu görüyoruz. Ancakuygulamaya koymada ciddi sorunlarımız var. Geçmişte Selçuklu, Osmanlı dönemindebulunan medrese sisteminden tutun cumhuriyetin ilk yıllarındaki öğretmenyetiştirme ve bugünlere uzanan çok ciddi bir öğretmen yetiştirme tecrübemizvar. Bunlardan da faydalanarak biz böyle bir model ortaya koyduk" dedi.

 

  "İdeal veidealist öğretmen yetiştirmeliyiz"

  Uygulamaya konulanmodel ile idealist öğretmen yetiştirip, meslek sevgisi ve meslek aşkınınkorunacağını söyleyen Rektör Can, “Öğretmenin her yönüyle model olması lazım,adabı muaşereti hem bilen, hem de bunları davranışlarında gösteren. Giyimindenkonuşmasına, oturmasından kalkmasına, yemek yemesinden insanlarla konuşmasınakadar, uzanan boyutları var. Tabi aynı zamanda, mevcut öğretmenlerimizin mevcutokullarımızda değişim ve dönüşümüne katkı getirecek bir model. Buradakiuygulamaları biz, Türk eğitim sisteminin ilk ve ortaokullarıyla liselerineyansıtmış oluyoruz. Bu model aynı zamanda hizmet öncesi eğitimi kapsadığı gibi,hizmet öncesi eğitimin de değişim ve dönüşümüne katkı sunacaktır. Uygulamayakoyduğumuz bu modelde ideal öğretmen, idealist öğretmen, meslek sevgisi vemeslek aşkını öğretmenlik yaptığı sürece bunu koruyacak. Tükenmişliği en azaindiren, sürekli öğrenen okul ve öğretmenleri sürekli kendini yenileyen mesleksevdasını canlı tutan öğretmeni de bu modelle yetiştirmeye gayret edeceğiz”diye konuştu.

  KSÜ Eğitim FakültesiDekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım ise üniversitede duruşu olan ve lideröğretmenler yetiştirmek istediklerini belirterek, modelin, öğretmen adaylarıiçin ihtiyaç olduğundan hazırlandığını söyledi. Yıldırım, “YÖK’ün öğretmenyetiştirme programını bozmadan alternatif ve ihtiyaç üzerine hazırlanmış birmodel. Bizim buradaki temel amaçlarımızdan bir tanesi, gerçek anlamdaöğretmenlik nosyonu dediğimiz eğitim nosyonu yüklenmiş öğretmenler yetiştirmekistiyoruz. Yani bir öğretmenin karşısına veya velinin karşısına geçtiğimizzaman farklı durumlara karşı farklı pozisyon alabilecek öğretmenler yetiştirmekistiyoruz. Duruşu olan öğretmenler yetiştirmek istiyoruz. Yani, lider öğretmendiyoruz buna. Kavramsal yeterliliğe hâkim, olması açısından 40 kitap yani herdönem 5 kitap okuyacak çocuklar. Ve bu kitapları, ‘çocuklar okur musunuz’ diyetavsiye olarak değil de, programla ve derslerle ilişkilendirdik. Final de iseaçık uçlu sorular sorarak onların okumalarını zorlamış oluyoruz” dedi.

 

 "Üniversitemizde veli toplantıları yapacağız"

  Uygulamaya koyduklarımodel sayesinde üniversiteye başlayan öğrencilerin velileriyle toplantılaryapacaklarını söyleyen Yıldırım, "Öğretmenliğe biz sanat olarak bakıyoruz,sahne sanatları mesleğidir aynı zamanda öğretmenlik mesleği. Bu sanatı icraedecek donanımları yüklemek istiyoruz öğrencilerimize. Her yeni eğitim öğretinbaşında yeni gelen çocuklarımızın aileleriyle buluşarak, modelimizi veniyetimizi anlatacağız. Onları ikna edip onları da sürece dahil etmiş olacağız.Bu model başka illere yayılabilir ama Kahramanmaraş’ın farklı bir değişkenolduğunu fark ettim. Buradaki kurumlarla iş birlikler var" şeklindekonuştu.

  Üniversitedeuygulamaya konan modelin kendileri için çok faydalı olduğunu söyleyen sınıföğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Fatma Eda Şahin, “Teorikle uygulamabirbirinden çok farklı şeyler, biz 1 buçuk aydır bu model sayesinde okullaragidiyoruz. Gerçekten anlatılanlarla ve okullara gidip çocukları görerek veonlarla birlikte yaptığımız materyallerle birlikte yapılan uygulama çok dahafarklı. Bu açıdan bu modelin çok faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

  Hem teorik hem deuygulamalı olarak öğretmenliği öğrendiklerini söyleyen öğrenci Fatma Kaplanise, “Biz bu yıl mentor öğretmenlik stajına başladık ve çok etkili olduğunudüşünüyorum. Gittiğimiz okullarda daha çok uygulamaya dayalı olduğu için dahakalıcı öğreniyoruz. Burada eğitim daha çok yazılı olarak veriliyor ancak okulagittiğimizde öğretmen elimize tahta kalemi verdiğinde ve öğrencilerlebuluştuğumuzda daha etkili oldu” dedi.

 

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 16:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner35

banner15

banner41

Kahramanmaraş eczane