NE ZAMAN YAPILACAK?

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü yapılamayan Çağlayancerit ile Doğukent arasındaki yolu yılan hikayesine döndü.

NE ZAMAN YAPILACAK?

Çağlayancerit'i, Doğukent üzerinden Kahramanmaraş'abağlayacak olan yolun projesi yıllardır dillendiriliyor. 40'a yakın Bertizköyünü yakından ilgilendiren bu yol için Karayolları tarafından bir çok kezyapılan açıklamada, yatırım teklifi yapıldığı, ihale aşamasında olduğubelirtildi ancak henüz bir gelişme yaşanmadı.

SÜRE VERİLDİ YAPILAMADI

2016 yılında Kahramanmaraş'ta yapılan Ulaştırma Çalıştayıöncesi dönemin Karayolları 5. Bölge Müdür Yardımcısı Bülent Hacak,''Çağlayancerit’in alternatif yolunun da masaya yatırılması bekleniyor.''demişti. 5 Temmuz 2017'de ise AK Parti 26.Dönem Kahramanmaraş MilletvekiliNursel Reyhanlıoğlu, Karayolları Şube Şefliğini ziyareti sonrasında,Kahramanmaraş – Çağlayancerit arasında ki 63 kilometrelik yolun yapımına 3 haftayakadar başlanacağını ifade etmişti.

PROJE TAMAMLANDI, İHALE NEOLDU?

8 Eylül 2017ise AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, ''Bu yolumuzun projesitamamladı ve ihale aşamasındadır. Özellikle ilk 20 kilometresi olmazsa olmazdiyebileceğimiz bir konumdadır. Kahramanmaraş Havaalanı kavşağından Doğukent’eoradan da Ayvalı Barajına kadar olan bölüm için bir projemiz var. Bu yolun çiftgidiş geliş şeklinde yapılması, ilimiz açısından ve şehrimizin doğusunungelişimi açısından çok önemlidir. Bu yol daha sonra Çağlayancerit'ebağlanacaktır'' demişti.

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ MÜ?

29 Haziran2019'da ise Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ile Çağlayancerit İlçeleri arasınayapılması planlanan kara yolu noktasında TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AKParti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise Karayolları BölgeMüdürlüğü ekiplerini kente davet ederek, çalışmaların hızlandırılması,kamulaştırma ve diğer sorunların çözümü noktasında nasıl bir yol izleneceğikonusunda toplantı organize etmişti. Vatandaşlar yolun ne zaman yapılacağınımerak ediyor.

Kahramanmaraş’a en yakın ilçelerden olan Çağlayancerit,ulaşımını Pazarcık Gölbaşı istikametindeki, uzun yolla sağladığı için ulaşımproblemi yaşıyordu. Doğukent üzerinden ulaşım sağlanan yol ise onlarca köyiçerisinden geçiyor ve bölgede S çizerek devam eden yol kış aylarında havaşartları nedeni ile kullanılamayabiliyor. Çağlayancerit’in, yaklaşık 25 yıldırdillendirdiği ancak bir türlü yatırım programına alınmayan, Çağlayancerit’iDoğukent üzerinde Kahramanmaraş’a bağlayan alternatif yol için halk meraklabekliyor.

Çağlayancerit ile Doğukent arasındaki 40’a yakın BertizKöylerini de yakından ilgilendiren yol için yatırım programına alınması içinteklif verildi. 2016 yılının ilk Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan döneminKahramanmaraş Karayolları 5. Bölge MüdürYardımcısı Bülent Hacak, söz konusu yolla ilgili yatırım programınaalınması için teklif yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Çağlayancerit’e Maraş istikametindeki yolumuzla ilgiliçalışmamız var. Emanet ve ihaleli olarak proje çalışmalarını hemen hementamamladık sayılabilir. İhale yapmamızla ilgili keşifleri bu projedençıkarabiliriz. Yatırım programına teklifi yapıldı. Yatırım programına alınmasıdurumunda bununla da ilgili çalışmalar yapılacak. Yollarımız, ödeneklernispetinde daha hızlı yapılır. Bana ne kadar ödenek verirseniz; ben o kadarçalışabiliyorum. Biz, yapacağız inşallah. Ama iki yılda bitmez; üç yılda biter.Bir güzel haber daha! Orada eksik köprülerimiz vardı. Onların da projeihaleleri de bu hafta içinde netleşecek.” Çağlayancerit halkının,“Çağlayancerit’in tek kurtuluşu” olarak baktığı Çağlayancerit Doğukentarasındaki yolun yapılmasıyla, hem Çağlayancerit’in kaderi değişecek hem debölgede hareketlilik başlayacak. Bugün geniş katılımla Kahramanmaraş’tayapılacak olan Ulaştırma Çalıştayı’nda, Çağlayancerit’in alternatif yolunun damasaya yatırılması bekleniyor.''

Bu açıklamalar 2016 yılında yapılmıştı. Aradan geçen zamannerede ise 3 yıl olmak üzere ancak henüz yolun yapımına başlanmadı.

Dönemin AkParti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu ise 5 Temmuz 2017 günüsosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Karayolları Şube Şefliğiniziyaret ettiğini ve Kahramanmaraş – Çağlayancerit arasında ki 63 kilometrelikyolun yapımına 3 haftaya kadar başlanacağını ifade etmişti. Reyhanlıoğlu,ayrıca Bertiz ile Beşenli yolunun da bu yol ile bağlanacağını söylemişti.Vatandaşlar bu yolların tamamlanması ile birlikte Çağlayancerit ile ulaşımındaha kısa sürede tamamlanacağını ve daha düzgün bir yol kullanacaklarınıdüşünerek, çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.Reyhanlıoğlu’nun paylaşımının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen henüz birgelişme duyurulmadı.

Reyhanlıoğlu'nun paylaşımının ardından 2 ay sonra 08 Eylül2017'de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a, NurselReyjanlıoğlu'nun paylaşımı hatırlatılarak, aradan 3 hafta geçtiği ancak birgelişme yaşanmadığı, son durumun ne olduğu sorulmuştu. Konu ile ilgili gelensorular üzerine Kılıç, çift şerit yolun müjdesini vermiş ve sözlerine şöylekonuşmuştu; ‘’Kahramanmaraş’ı,  Doğukentüzerinden Çağlayancerit’e bağlayan 63 kilometrelik bir yolumuz var. Buyolumuzun projesi tamamladı ve ihale aşamasındadır. Özellikle ilk 20kilometresi olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir konumdadır. KahramanmaraşHavaalanı kavşağından Doğukent’e oradan da Ayvalı Barajına kadar olan bölümiçin bir projemiz var. Bu yolun çift gidiş geliş şeklinde yapılması, ilimizaçısından ve şehrimizin doğusunun gelişimi açısından, şu anki kaldırılamaz halegelen trafiğin rahatlatılması açısından da çok önemlidir. Yolun daha ilerisideNacar ve Beşenli tarafına doğru ilerlemektedir. Buradan Çağlayancerit’e kadarbu yol bağlanacak’’ demişti.

 

Haziran 2018'in son haftasında ise Kahramanmaraş’ınDulkadiroğlu ile Çağlayancerit İlçeleri arasına yapılması planlanan kara yolunoktasında TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti KahramanmaraşMilletvekili Celalettin Güvenç , Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerini kentedavet ederek, çalışmaların hızlandırılması, kamulaştırma ve diğer sorunlarınçözümü noktasında nasıl bir yol izleneceği konusunda toplantı organize etti.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’a gelen Karayolları GenelMüdürlüğü 5. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Şengüler ve ekibi’ninkatılımıyla toplantı düzenlendi. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK PartiKahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, en önemli amaçlarınınDulkadiroğlu-Çağlayancerit arasındaki güzergahta oturan tüm mahallesakinlerinin standardı yüksek bir yola kavuşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Güvenç, “Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge MüdürYardımcısı Ahmet Hakan Şengüler ve Karayolları ekibi Kahramanmaraş’ımızda.Ağırlıklı gündem maddemiz, Dulkadiroğlu-Çağlayancerit arasındaki mevcut yoluniyileştirilmesi ve bu güzergahta oturan tüm mahallelerimizin sakinlerininstandardı yüksek bir yola kavuşmasını sağlamak. Kamuoyunun bildiği üzere bukonuda uzun süredir çalışıyoruz, şehrimizde yaptığımız UlaştırmaÇalıştayları’nda da belediye başkanlarımız gerek bakanımıza, gerek genelmüdürümüze konuyu iletmişlerdi. Açıkçası son seçim çalışmalarında da bölgehalkımız özellikle bu güzergahın iyileştirilmesi konusunda bizden taleptebulundular. Bölge halkı bizim her şeyimiz, Kahramanmaraş’ın dinamosu olan,kadim şehrin en eski sakinleri. Dolayısıyla seçim biter bitmez Bölge Müdürümüzüaradım, bu konuda ne durumdayız, hangi noktaya geldik, bir değerlendirelimdedim. Sağ olsun, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Şengüler, sabah erkensaatlerde ekibiyle birlikte geldi. Güzergah üzerinde çalışmaları yaptık. Toplam51 kilometre olan yeni yol güzergahıyla ilgili bilgiler aldık. Kamuoyuylapaylaşmamız gereken konu şu, Çağlayancerit ve Dulkadiroğlu BelediyeBaşkanlarımızın mutabakatıyla MADO Kavşağı’ndan ilk 16 kilometrenin bir an önceimar sorunlarının, kamulaştırma problemlerinin çözülerek ihaleye hazır halegetirilmesine mutabakat sağladık Karayolları’mızla. Bizde bunun ihale edilmesiiçin Ankara’da milletvekili arkadaşlarımızla elimizden gelen çabayıgöstereceğiz'' ifadelerine yer vermişti.

Güvenç, yeni yolun yapılmasıyla birlikte 16 mahalleninistifade edebileceğini belirterek, “Onun ötesinde, geriye kalan 40 küsürkilometrenin Boylu’dan geçerek Çağlayancerit’e ulaşması için de projeçalışmalarının devam ettiğini, hatta son aşamaya geldiğini sevinerek gördük. Ayrıcayeni bir öneri olarak belediye başkanlarımızın Beşenli’den Bozlar üzeri de ayrıbir bağlantıyla Kahramanmaraş’ın doğudan gelecek trafiğe açılması için birmutabakat sağladık. Karayolları yetkililerimizde o konuda alternatif birçalışma yapacaklar. Ben bu yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, erkensaatlerde ilimize teşrif eden karayolları ekiplerimize de çok teşekkürediyorum. Halkımızın sorunlarına son derece duyarlılık gösterip, gerek seçimçalışmalarında gerek ondan öncesinde gerekse de sonrasında bu sorunu bizleretaşıyan, ısrar eden halkımız adına Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız NecatiOkay’a, Çağlayancerit Belediye Başkanımız Üzeyir Kızılseki’ye çok teşekkürediyorum. Bu yol bizim olmazsa olmazımızdır. Bütün ekip olarak, ilteşkilatımızla, belediyelerimizle, milletvekillerimizle bunun peşinde olacağız,takipçisi olacağız ve İnşallah kısa sürede de ilk bölümün ihalesiniyaptıracağız. Böylece bölgede direk bu işten istifade edecek Beşenli, İbolarObası, Küçüknacar, Kuzucak, Bulanık, Peynirderesi, Yusufhacılı, Dereköy, Boylu,Başdervişli, Kemallı, Yenipınar, Hacı Eyüplü, Bahçeli ve Kılağlı Mahallerimizinrahatlayacağı, insanlarımızın oradan rahatlıkla günlük olarak Kahramanmaraş’aişlerini görmek üzere gelip gidebilecekleri bir yol standardı sağlamak içinelimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

 Aynı toplantıdakonuşan Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki ise 2014 yerelseçimlerinde bu yol bizim vatandaşlarımıza da vaadimizdi. Şuan dahedeflediğimiz noktaya çok yakınız ve başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Kızılseki yaptığı konuşmada, “Birinci güzergahımızNarlı-Pazarcık ayrımından Çağlayancerit arasındaki şuanda inşaatı devam edenyolumuzdu ki, bölge müdürlüğümüzden değerli arkadaşlarımızdan bugün bilgilerialdık. Yapımı devam eden bu yolumuzla ilgili kamulaştırma çalışmalarımız hızladevam ediyor. En kısa zamanda da İnşallah, inşaatını tamamlayabileceğimizi ümitediyorum. Bir diğer husus ise ortak hedefimiz olan Çağlayancerit-Dulkadiroğluarasındaki sadece Çağlayancerit’i değil, bölgedeki tüm köyleri Çağlayancerit’idaha ileride kuzey ilçelerimizin Kahramanmaraş’a ulaşımını da ilgilendirecekgüzergahtı ki, 2014 yerel seçimlerinde bu yol bizim vatandaşlarımıza davaadimizdi. Bugünkü toplantıdan önemli sonuçlar elde ettik, çok sevinçliyiz.İnşallah projesi hazır olan bu yolumuzun, 2019 yatırım programına alınması içintüm milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, bölge müdürlüğümüzlebirlikte hızlı bir şekilde gayret göstereceğiz. Bu yolu da yatırım programınaalıp, en kısa süre içerisinde inşaatına da başlayabileceğimizi ümit ediyorum.2014 yılında şunu söylemiştik, Çağlayancerit halkına, Pazarcık güzergahındakiyolumuzun inşaatını bitireceğiz, 2019’a kadar. 2019 öncesi deÇağlayancerit-Dulkadiroğlu arasındaki yolumuzu da İnşallah yapım işlerinebaşlayacağız demiştik. Şuan da hedeflediğimiz noktaya çok yakınız vebaşaracağımıza inanıyorum. Şimdiden bu bölgede yapılacak yolun bölge halkına veilçemize şimdiden bu bölgede yapılacak yolun bölge halkına ve ilçeme hayırlı veuğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Halk ise merakla bekliyor. Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesiniarayarak şikayetlerini ileten vatandaşlar yıllardır bu yol ile ilgili benzeraçıklamalar yapıldığını, sürekli proje, ihale, kamulaştırma ifadelerininkullanıldığını ancak sahada bir çalışma göremediklerini belirterek,siyasilerden bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediler.

Doğukent ile Çağlayancerit arasındaki civar köylerde yaşayanvatandaşlarda merakla bu yolun yapımını bekliyor. Ulaşım süresinin daha daazalması köylülerin en büyük umudu.

HABER: ÖMER FARUKSALMAN

 

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 11:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner16

banner15