SAĞLIKLI OKULLAR SAĞLIKLI NESİLLER

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ programı İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirildi.

SAĞLIKLI OKULLAR SAĞLIKLI NESİLLER

Gerçekleştirilen programda çocukların beden ve ruh sağlığınıkorumanın, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesilleryetiştirmenin, öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretiminisürdürmesinin öneminden bahsedildi.

‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ programınaKahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz ve Kahramanmaraş İl Milli EğitimMüdürü Cemal Yılmaz katılım sağladı.

Açılış konuşmalarını yapmak için kürsüye çıkan Kahramanmaraşİl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, “Geleceğimizin teminatı sevgiliöğrencilerimizin daha sağlıklı daha temiz bir ortamda eğitim öğretim görmesiherkesin arzusudur. Sağlıklı nesillerin devamı için Bakanlıklarımız nezdindeimzalanan protokol ve devamında geliştirilen birinci aşaması BEYAZ BAYRAK, ikinciaşaması BESLENME DOSTU OKUL olan projelerimizin sürekliliği siz değerlikatılımcıların çabası sayesinde ilimiz genelinde önemli bir noktaya gelmiştir.Yeterli midir? tabi ki değil. Kurumlarımız olarak ilimiz genelinde tümokullarımızın hem BEYAZ BAYRAK almasını sağlamak hem de tüm okullarımızınSağlıklı Beslenme Dostu bir okul olmasını sağlamaktır. 2019 yılında hedefimizbu olmalıdır” dedi


“SAĞLIKLI OKULLARSAĞLIKLI NESİLLER”

Projeler hakkında bilgiler veren Öksüz, “Dünya Sağlık Örgütüve Sağlık Bakanlığımızın ortaklaşa yaptıkları “Türkiye Çocukluk Çağı ŞişmanlıkAraştırması COSI-TUR 2016” verilerine biraz değineceğim. Ana sloganı SAĞLIKLIOKULLAR SAĞLIKLI NESİLLER olan, Türkiye Çocukluk Çağı şişmanlık Araştırması,Dünya Sağlık Örgütünce 2007-2008 yılında başlatılıp her 3 yılda bir 6-9 yaşgrubundaki öğrencilere yönelik yapılmaktadır. Ülkemizin 3.turda dâhil olduğu2013 araştırması DSÖ’nün belirlediği kriterler ve protokol çerçevesinde SağlıkBakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) işbirliğindeyürütülmüştür. Araştırmanın dördüncü turu 2016'da ilkokul 2. sınıföğrencilerine yönelik 12 bölgede, 585 okulda, 11 bin 732 öğrenci örneklemiylegerçekleşmiştir. Araştırmayla bu yaş grubundaki öğrencilerin, büyüme vegelişmelerinin, besin tüketim alışkanlıklarının, fiziksel aktivite durumlarınınve okullardaki beslenme ve fiziksel aktivite uygulamalarının düzeyininölçülmesi ile; sağlıklı yaşam programlarının kanıta dayalı uygulamaları vegeliştirilmesinin yanı sıra çok sektörlü çalışmalarımıza da önemli katkısağlayacaktır” diye konuştu.

OBEZİTE ORANIYÜKSELDİ

Obezite hakkında istatistiki bilgiler veren Öksüz, “TürkiyeÇocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016” verilerine göre, çocuklardaobezite oranı artmış olup "Obez çocuk oranı 2013'te yüzde 8,3 ikenmaalesef 2016’ da 9,9'a yükselmiştir. Yani yaklaşık olarak her 10 çocuktan biriobezdir. Fazla kilolu oranı ise 2013'te yüzde 14,2, 2016'da yüzde 14,6çıkmıştır. Çocuklarımızın yüzde 74'ü kilo olarak normal, yüzde 1,5'i zayıftır.Obezite ile mücadele kapsamında çocukların bir yandan oburluktan ve obezliktenbir yandan da yetersiz beslenme tehlikesinden korunması gerekmektedir.Araştırma sonucuna göre çocukların yüzde 6,1'i hiç et tüketmezken, yüzde 18,9'uhaftada birden az, yüzde 14,6'sı hiç balık tüketmezken, yüzde 40,3'ü haftadabirden az tüketmektedir. Buna karşın şekerli bar, çikolatalar, bisküvi, kek,kurabiye tüketim sıklığı ise istenilen düzeyin üzerindedir. Araştırma aynızamanda çocukların fiziksel aktivite düzeyi ve imkânlarının da artmasıgerektiğini ortaya koymuş olup, Her gün en az bir saat fiziksel aktiviteyapmaları gerekirken çocuklarımızın yüzde 9,5'i hafta içi, %2,9’u hafta sonu hiçdışarı çıkıp oynamamaktadır. Çocukların %36,2’si hafta içi televizyon seyretmeya da bilgisayarla günde 2 saatten fazla vakit geçirirken bu yüzde hafta sonu%69,9’a çıkmaktadır. Okulların %99’unda öğrencilerin oynayabileceği açık alanmevcuttur. Kötü hava koşullarında okulların %79.8’inde öğrencilerin açık havadaoyun oynamalarına izin verilmediği görülmektedir” açıklamalarında bulundu.

OKULLARIN %83,4’ÜNDEKAPALI SPOR SALONU YOKTUR

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine vurgu yapanÖksüz, “Okul çağı çocuklarında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırırsak,sağlıklı nesillerin olduğu bir toplumun temelini atmış olur ve bu oranların artışınıdurdurup geriletebiliriz. Tüm bu verilere baktığımızda okul sağlığınıgeliştirmeye yönelik uygulanan beslenme dostu ve beyaz bayrak programlarınınönemi daha da artmaktadır. Bu amaçla bakanlığımız ve milli eğitim bakanlığıarasında imzalanan protokoller ile; 2006 yılında uygulamaya koyulan Beyaz Bayrakİşbirliği Protokolü ile Eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen konusundateşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşamkalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesilleryetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İlimizde 2006-2016 tarihlerinde 182 okula, 2017yılında 169 okula, 2018 yılında da 62 okulumuz belirtilen kriterlere haizolduğundan beyaz bayrak almayı hak etmiş ve toplamda 413 okulumuzlaprogramımızı sürdürüyoruz” dedi.

“BEKLENTİMİZ BEYAZBAYRAK OKUL SAYIMIZIN ARTMASIDIR”

Beslenme dostu okullar programında teşvik edici çalışmalarınolduğuna vurgu yapan Öksüz “İlimizde; 2010 – 2014 tarihlerinde hiç bulunmayanbeslenme dostu okul 2014-2015 yılında 1 okul, 2016 yılında 24 okul, millieğitim müdürlüğümüz ile teşvik edici bilgilendirme çalışmaları ile 2017 yılında65 okul, 2018 yılında da 25 okul gerekli şartları yerine getirmiş toplamda 115okulumuz beslenme dostu okul programına katılmıştır.2016 yılında okullarımızıfiziksel aktiviteye teşvik için beslenme dostu okulu olan okullarımızabisikletler verildi. Bu yılda ilimizde uyguladığımız bir proje ileokullarımızda tüm çocuklarımızın kullanması için takım formları, basketbol,voleybol topu, atlama ipi, klasör ve bilgilendirme panoları dağıtılmaktadır. Beklentimiz1.aşaması Beyaz Bayrak olan projeye dahil olan 413 okulumuzun geriye kalan209’ununda Beslenme Dostu Programına katılması bizlerin ve milli eğitimmüdürlüğümüzün yoğun çabaları ile 2019 yıl sonuna kadar programlara katılmasıve beyaz bayrak okul sayımızın artmasıdır” şeklinde konuşarak sözlerinisonlandırdı.

“MİLLİ EĞİTİM OLARAKBİZ ÇOCUKLARIMIZIN 3K’SININ İÇİNİ DOLDURMAK ZORUNDAYIZ”

Konuşmalarına Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkürederek başlayan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Sayın, “Milli Eğitimolarak biz çocuklarımızın 3K’sının içini doldurmak zorundayız. Bunlardan birtanesi kafasının içini sağlıklı bilgiyle doldurmalıyız, İkincisi kalbiniinançla sevgiyle ümitle doldurmalıyız. Üçüncüsü de karnının içini sağlıklı vetemiz bir şekilde doldurmalıyız. Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin yolu temiz venezih ortamlardan geçiyor. Kantinlerimizi ve içindeki ürünleri denetliyoruz.Bakanlığımız çocuklarının sağlığına zararlı ürünlerin satılması engelledi”ifadelerini kullandı.

“İLK OLARAKTUVALETLERİ DENETLEMEYE GİTTİK”

Kantinler kadar okullarımızın tuvaletleri de denetlemekzorundayız diyen Sayın, Hafta sonunda 3 ilçemizi ziyaret ettim. İlk olarak tuvaletleridenetlemeye gittik. En pis olan yer en temizse her yer temiz demektir. Aynıhassasiyeti bütün okul yöneticilerimizin göstermesi gerektir.  İlimizde toplamda 351 okul belirlenenkriterleri karşılayarak beyaz bayrak almış. Okullarımız bunun çok dahafazlasını almalıdır” ifadeleri ile sözlerine nokta koydu.

Konuşmaların ardından Beslenme Dostu Okul ve Beyaz BayrakOkul olmaya hak kazanan okullara sertifika veridi

HABER-FOTO: MERTPOLAT

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 11:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner35

banner15

banner41

Kahramanmaraş eczane