SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER!

Sağlıkla ilgili önemli değişiklikler içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER!

Buna göre, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakıveya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenliksoruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsüdoktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Kanun, Ecza Ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerindekullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin satıldığı dükkanlara mahsuskanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Kanunda belirtilen kurallara veyasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraatişlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, Türkiyeİlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafından 2 bin liradan 20bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Suçun bir yıl içinde tekraretmesi durumunda ceza bir kat artırılacak.

Düzenlemeyle birlikte doktorların birden fazla görevi kabuletmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılıyor.

Embriyo ve üreme hücresi bağışına hapis cezası getirilecek

Kanun, yasaya aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresibağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunlarınticaretini yapanlar veya bu fiilleri özendiren kişilere, daha ağır cezayıgerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bingünden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Sağlık Bakanlığının izni olmadan organ nakli ve üremeyeyardımcı tedavi merkezi hizmeti veren kurum ve kuruluşların faaliyetidurdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

Doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbigereklilik bulunduğu hallerde, kadın veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbiyöntemlerle döllenmeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışındadöllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayınauygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek.Söz konusu düzenleme ile eşlerden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden eldeedilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak vetaşıyıcı annelik yapmak yasak olacak. Başkasına ait üreme hücresi veyaembriyonun kullanılması suretiyle donasyon işlemi yapılması ve bu amaçla üremehücresi veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması,saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi deyasaklanacak.

Teklif, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyiciesasları da içeriyor. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelekarşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kollukgörevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyetbaşsavcılığına sevk edilecek.

Televizyonda yayınlanan program, film ve dizilerde, müzikkliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterileneserlerde tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.Ayrıca internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticarigaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerineyer verilemeyecek. Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine,zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağıalan yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindekiyazı ve şekiller aynı olacak.

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'iniaşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veyaişaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulundurantütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 11:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14

banner13

banner17