SANKO ÜNİVERSİTESİ 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

GAZİANTEP VALİ VEKİLİ HALİL UYUMAZ: “KONUKOĞLU AİLESİ’Nİ GAZİŞEHRİMİZE EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINA YAPTIĞI KATKILAR BAKIMINDAN DAİMA ŞÜKRANLA, SEVGİYLE ANIYORUZ”- MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU: “KAMPÜS ALANININ İMAR ONAYI ALINDI, 2019’DA İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ”

SANKO ÜNİVERSİTESİ 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

GAZİANTEPVALİ VEKİLİ HALİL UYUMAZ: “KONUKOĞLU AİLESİ’Nİ GAZİŞEHRİMİZE EĞİTİM VE SAĞLIKALANINA YAPTIĞI KATKILAR BAKIMINDAN DAİMA ŞÜKRANLA, SEVGİYLE ANIYORUZ”

-MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU: “KAMPÜS ALANININ İMAR ONAYIALINDI, 2019’DA İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ”

 

GaziantepVali Vekili Halil Uyumaz, “Konukoğlu Ailesi’ni Gazişehrimize eğitim ve sağlıkalanına yaptığı katkılar bakımından daima şükranla, sevgiyle anıyoruz. Markaşehir olan Gaziantep’in, Türkiye’de örnek olmasında da büyük katkıları var”dedi.

 

Uyumaz,SANKO Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı açılışı nedeniyle AbdulkadirKonukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada,Gaziantep’e yapılan her katkının kat kat filiz verip çoğaldığını söyledi.

 

Çalışmayave başarıya odaklanılması ve kesinlikle ümitsizliğe kapılmamak gerektiğinibelirten Uyumaz, “Bunun için de birbirimize güvenerek, planlı, programlı,başarıya ve hedefimize odaklı olarak çalışacağız ve çok güzel şeyler eldeedeceğiz. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

 

ABDULKADİRKONUKOĞLU

SANKOÜniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise kampüs alanının imaronayının alındığını, 2019 yılında inşaatına başlanacağını kaydetti.

 

Gaziantepve bölgede, her konuda öncü olmaya çalıştıklarını anımsatan Konukoğlu,sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Hastaneninkuruluşu sırasında, ‘Gaziantep, bölgenin sağlık merkezi olacak’ demiştim. Hastanelerinardı ardına açılmasıyla, bölgeden ilimize hastalar şifa bulmak için geliyor.Bizi en çok mutlu eden de hastalarımızın ‘Allah razı olsun. İyi ki bu hastaneyikurmuşsunuz’ diyerek doktorlarımıza ve bizlere teşekkür etmeleridir.

 

SANKOÜniversitesi olarak, bilim dünyasında Gaziantep’in adını duyurmayıhedefliyoruz. Tıp adına başarılı işler yapmak istiyoruz. Üniversitemizde 95hocamız var, önümüzdeki günlerde 20 hocamızı daha kadromuza katmayıplanlıyoruz. 1141 öğrencimiz üniversitemizde eğitim alıyor. İyi ve başarılı biryıl olmasını diliyorum.”    

 

MİLLETVEKİLLERİYILMAZKAYA VE BAKBAK

GaziantepMilletvekili Derya Bakbak da SANKO Üniversitesi öğrencilerinin aldıklarıeğitimin dünya standardında olduğuna vurgu yaparak, “Bu üniversitede eğitimgören öğrencilerin, laboratuvar olanakları, eğitimi, projeleri ve patentçalışmaları ile birçok projeye imza atacağına, konferanslar, seminerler veyayınları ile şehrimizi ve bölgemizi üst seviyeye taşıyacaklarına inancımsonsuz” ifadelerini kullandı.

 

GaziantepMilletvekili Bayram Yılmazkaya da “Gelişen ve değişen dünyamızın,  teknolojik hızına yetişmek adına ülkemizdeki birçokkurum ve kuruluş öncülük etme noktasında bu işin asıl lokomotifi olanüniversitelerimize büyük görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

 

SANKO’nunkurucusu Sani Konukoğlu’nu rahmetle anan Yılmazkaya, sözlerini KonukoğluAilesine teşekkür ederek tamamladı.

 

PROF.DR. GÜNER DAĞLI

SANKOÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise 2014-2015 akademik dönemindeSANKOlu olan öğrencilerle başladıkları yolculukta, yeni hedeflere eminadımlarla ilerlediklerini belirtti.

 

“Bizebu gücü sağlayan Mütevelli Heyet Başkan ve Üyelerimize, Konukoğlu Ailesi’ne,akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunarım”diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“SANKOÜniversitesi Onur Konuğu Programı ile ABD ve Avrupa’dan başarılı biliminsanlarını misafir ediyoruz. 22 misafir öğretim üyesi ile 19 bilimselkonferans düzenleyip, 1080 akademisyene sertifika verdik. Düzenlediğimiz halkaaçık 20 konferansa ise yaklaşık 3600 kişi katılarak hem Gaziantep, hem de bölgeiçin bilimsel ve sosyal sorumluluk adına önemli bir görev yaptık.

 

Ayrıca,bu yıl Uluslararası Tıpta İnovasyon Buluşmaları isimli konferansın dördüncüsünüdüzenledik. Bunun yanında Farklı Spor Dallarında Egzersiz ve BeslenmeSempozyumu, 1. Futbol, Bilim, Sağlık Sempozyumu, 1. Temel Klinik BeslenmeSempozyumu ile de alanında uzman konuşmacıları Gazişehrimize konuk etme fırsatıyakaladık.”.

 

Prof.Dr. Dağlı, imzalanan afiliasyon sözleşmesi ile Sani Konukoğlu Hastanesi’nin, SANKOÜniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi adıyla 3’üncüBasamak hastane statüsünde hizmet vermeye başladığını anımsattı.

 

APLUS ÜNİVERSİTE

ÜniversiteAraştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen Türkiye ÜniversiteMemnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 sonuçlarına göre, SANKO Üniversitesi’nin ‘ÖğrenimDeneyimi ve Tatminkarlığı’ ile ‘Akademik Destek ve İlgi’ alanlarında A Plus,‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ alanında A düzeyinde değerlendirildiğinianımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

 

“Lisanseğitimi kadar yüksek lisansa da büyük önem veriyoruz. Bu akademik yıl Fizyoterapive Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı ile Biyoistatistik DoktoraProgramı’nı açıyoruz. Ayrıca Texas Üniversitesi İkili İşbirliği Anlaşması yaptık.Multidisipliner Araştırma Merkezi altyapı projesi oluşturmak için yapılanbaşvurunun ilk aşamasını başarı ile geçtik.

 

Öğretimelemanlarımız 70 uluslararası ve 16 ulusal olmak üzere toplam 86 bilimsel yayınyaptı ve bize bu başarıları yaşatan kadromuzun sayısı da her yıl daha daartıyor. Gerek atama, gerekse akademik yükseltme ile geçtiğimiz akademik yıl 25öğretim elemanı SANKO Üniversitesi kadrosuna dâhil oldu.”

 

Akademisyenlereve öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Akademisyenlikmaddi servetle ölçülemeyen ve hayat boyu vefayla devam eden bir meslektir.Bilim insanlığı aslında kronik öğrenciliktir, öğrenmekten vazgeçemeyenlerin,merakını alt edemeyenlerin mesleğidir ve bu durum hayat boyu devam eder.Yapacağınız çalışmalar ve üreteceğiniz projelerle ülkemize ve dolayısıylainsanlığa yeni ufuklar açabilirsiniz. Akademisyen, bilgiye sahip oldukça obilgi ummanında ne kadar az bilgiye sahip olduğunu fark eder ve mütevazıleşir,siz de öğrencilerinize bu terbiyeyi verin. Öğrencilerimizi geleceğin biliminsanları, sağlık ordusunun kıymetli bireyleri olarak yetiştirin.

 

Sevgiliöğrenciler, başarılı olmak için hedefiniz olsun. Hedefe ilerlerken alanındabaşarılı insanları ve onların başarı öykülerini örnek alın. Seçiminizigidilmemiş yollardan yana kullanın ki, hayatta fark yaratabilesiniz. Ama farkıbizzat sağlayın. Unutmayın, hayatın her aşaması, farklı bir öğrenme sürecidir.Başarısızlıktan korkmayın ve asla yenilgiyi kabul etmeyin. Her başarısızlıksize yeni düşünce yolları açacaktır.

 

Üniversiteeğitimi boyunca kazanacağınız profesyonel bakış açısı hayatınızı farklı kılar. Sizinişinizin odağında insan var. Çok saygın ama bir o kadar da fedakârlık isteyenbir görev üstleneceksiniz. Kendinizi sürekli geliştirmek ve gelişmelere uyumsağlamak zorundasınız. İşinizi sevdiğiniz ölçüde başarılı olursunuz.”

 

AKADEMİKYÜKSELTME VE CÜBBE GİYME TÖRENİ

Konuşmalarınardından akademik yükseltme ve cübbe giyme törenine geçildi. SANKO Üniversitesikadrosunda yer alıp bu akademik yıl içerisinde profesörlüğe yükselen Prof. Dr. Meral Uyar ile akademikkadroya bu eğitim yılında katılan Prof.Dr. Mehtap Özkur, Prof. Dr. Fadıl Vardar, Prof. Dr. Hanifi Ayhan Özkur, Prof.Dr. Celal Ayaz, Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu, Doç. Dr. Pelin Özyol, Doç.Dr. Erhan Özyol, Doç. Dr. Mustafa Çetin ile doçentlik sınavında başarıgöstererek bu unvanı almaya hak kazanan öğretim üyeleri; Doç. Dr. Murat Ulutaşve Doç. Dr. Erdal Uysal ile üniversite bünyesinde yer alıp Dr. Öğretim Üyesikadrosuna atanan Dr. Öğretim Üyesi Deniz Mıhcıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi MeryemKılıç ile akademik kadroya bu yıl atanan Dr. Öğretim Üyesi Seyit Mehmet Ceylan,Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Duygu Gök Yurtseven, Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Almacıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Demirçubuk, Dr. ÖğretimÜyesi Özlem Nuray Sever, Dr. Öğretim Üyesi Sibel Polat cübbelerini giydiler.

 

SANKOÜniversitesi kadrosuna bu yıl katılan Öğretim Görevlileri Zeynep Doğan, Merve Erdoğan ile AraştırmaGörevlileri Cihan Atak, Meltem Uzun Öztürk, Meryem Özdemir de sahnede yerlerinialdı.

 

SANKOÜniversitesi yönetimi tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da katıldıklarıkongrelerden başarıyla dönen Prof. Dr. Nevin Ergun, Doç. Dr. Murat Ulutaş, Dr.Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Günel Karadeniz, Arş. Gör.Merve Erdoğan, Doç. Dr. SelmanÜnverdi’ye ise ödülleri takdim edildi.

 

İLKDERS PROF. DR. MOİS BAHAR

Konuşmalarınardından Akademik Yıl ilk dersini “Su ve Basınç” başlığıyla Prof. Dr. MoisBahar verdi.

 

Prof.Dr. Bahar’ın sunumu, “Doğada su ile organizmadaki su arasındaki ilişkiler” ile“Doğada basınç ile organizmadaki basınçlar” olmak üzere iki ayrı bölümdenoluştu.

 

“Klinikpratiğimizde hasta ve hastalıklarla uğraşılarımız sırasında farkında olmadanyürüttüğümüz ve sürekli onlarla beraber yaşadığımız kurallar ya da yasalarvardır” diyen Prof. Dr. Bahar, sunumunda şu görüşleri paylaştı:

 

“Yaşamkoşullarımıza ve çevremize biraz daha dikkatle baktığımızda bu yasaların hemenhemen tümü özellikle doğanın kendisinde yürürlüktedir. Evrenin içinde var olandünyamız ve doğadaki bu kurallar canlı ırkında var olanlardan çok daha öncekonulmuş olup biz canlılara adapte edilmişlerdir.

 

Vücudumuzuniçindeki organların her birinin birer kişi ve fizyoloji prensiplerinintemelinde özel kişilik hakları vardır. Organizma sisteminden söz ettiğimizde deorganların kendi aralarında var olan iletişiminden söz etmiş oluruz.Homeostasis (organlar arasındaki denge) bu iletişimin ideal koşullardakivarlığını ifade eder ki, fizyolojinin kendisidir. Hastalıklar organlarınkişilik haklarına saldırının ta kendisidir.

 

Organizmanıngizemleri yüzyıllardır araştırılıyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkangerçeklerle işler bitmiyor, aksine tıp dünyasını farklı bir sorunun yanıtınayöneltiyor. Bir konunun neresinde olduğumuzu belirlemek için temeldeorganizmayı ya da bizleri yönetenin ne olduğuna eğilmemiz gerekir. Doğa biryaşam savaşı veriyor, organizma da yaşam savaşı veriyor. Bu yaşam savaşındaortak özellikleri değerlendirdiğimizde doğada ve insan organizmasında önümüzeçıkan hep ‘su ve basınç yönetimi’ olmaktadır.”

 

Törendeİskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan grup, müzikdinletisi sundu.

 

TöreneGaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Gün, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, BölgeAdliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi, CumhuriyetBaşsavcısı Mustafa Yalçın, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, İl JandarmaKomutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Şahinbey Belediye Başkanı MehmetTahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding YönetimKurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, SANKOÜniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Sani Konukoğlu, Ali Konukoğlu, Dr. İbrahimKonukoğlu, İhsan Akyol, SANKO Holding Mali Koordinatörleri Tekin Alpay ve FeritZirek, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Sanko Özel GüvenlikGenel Müdürü Ferhat Arslan, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı,öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.  

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 11:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15