SÜTÇÜ İMAM ANILDI

31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan ve Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam vefatının 106. yıl dönümünde anıldı.

SÜTÇÜ İMAM ANILDI

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinde, direnişin ilk kurşunuatan milli mücadele kahramanı Sütçü İmam'ın vefatının yıl dönümünde, AK PartiKahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Sütçüİmam'ı andı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, sosyalmedya hesabından bir mesaj yayınladı. Özdemir, ''Maraş'ta düşmana ilk kurşunusıkarak Milli Mücadeleyi başlatan Sütçü İmam'ı vefatının 96. Yıl dönümünderahmetle anıyorum'' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise, ''Kahramanmaraş'tadüşmana ilk kurşunu atan, mücadelesi ile Milli Mücadele Timsali olan Sütçüİmam'ı vefatının 96. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum'' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise,''Kurtuluş Mücadelemizin Öncüsü Olan Sütçü İmam'ı Vefatının 96. Yılında Rahmetve Minnet İle Yad Ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

SÜTÇÜ İMAM KİMDİR?

Maraş'ın Fevzipaşa (Bektutiye) Mahallesi Hane 112, Cilt 9/1Sahile 177 de kayıtlıdır, Babası Kireçcioğullarından Ömer Efendi, AnnesiTiyeklioğullarından Emine Hanımdır. 1878 yılında doğan İmam fakir bir aileninçocuğu idi. Kendi halinde Uzunoluk Camii'nin imamlığını "Allahrızası" için yapan imam, geçimini de caminin biraz altındaki küçükdükkanında süt satarak temin ettiği için İmam olan asıl adı "Sütçü İmamolarak bilinirdi. 31 Ekim 1919 da düşmana ilk kurşunu atan Sütçü imam, düşmanınMaraş'tan kovulmasından sonra, harpteki fedakârlıklarına mükafat olarakbelediyeye odacı alınmış, bu vazifesi yanında kaledeki topun idaresi kendisineverilmişti. Abdülmecit halife olunca 101 pare top atmak için kaleye çıkmış,daha yarısını atamadan iyice ısınan topun, barutun ateş alması neticesi yandı.Derhal Alman Eğitim hanesinde tedavi altına alındıysa da iki gün sonra 25 Kasım1922 tarihinde Hakkın rahmetine kavuştu. Çınarlı Camii mezarlığına defnedildi.3 Kız bir erkek çocuğu vardır. ilk kurşunun atıldığı Uzunoluk meydanında 1936yılında Belediye başkanlığı yapan Hasan Sükuti TÜKEL tararından bir anıt veçeşme yaptırılmış, 1977 yılında da Kıbrıs meydanına Kurtuluş anıtı yaptırılmış.1980'den sonra Sıkıyönetim Komutanlığının gayreti ile Çınarlı Camii avlusundakimezarı türbe haline getirilmiştir.

İLK KURŞUN SÜTÇÜ İMAMOLAYI

Maraşlılar için bitmez tükenmez sayılan bir gün, ağır ağırgün ışığının kararmasıyla yavaş yavaş bitmek üzere iken bir grup Fransız Ermenidevriyeleri Uzunoluk Caddesinden Kışlaya dönüyorlardı. O sırada tarihi UzunolukHamamından çarşaflı 3 Müslüman Türk kadını ve bohçalarını taşıyan oğlan çocuğuçıkmışlardı. Yollarını değiştiren Fransız devriye askerlerinden biri kadınlarayanaşarak:

-Burası artık Türklerin değildir. Fransız müstemlekesindepeçe ile gezilemez!.. diyerek kadınların peçesini zorla açmak istedi. Namus veşereflerini her şeyden mukaddes sayan Müslüman-Türk kadınları, askerlerin buküstah bereketlerine karşı koyarak ve aynı zamanda bağırarak yandaki KelNaci'nin kahvesinden yardım beklediler.

Olay yerine ilk yetişen Çakmakçı Sait:

-Gavur oğulları dokunmayın bacılarıma! diyerek Fransızlar'ınüzerine yürüdü. Fakat düşman kurşunlarına hedef olarak yaralandı. Gözü dönmüşFransız askerlerinin sağa sola rastgele ateş etmeye başlaması üzerine kahpekurşunlara hedef olmak istemeyen silahsız halk, kendilerine siper bulduklarıyerlere geçmişlerdi. İşte, tam bu sırada; karşıda kendi başına, sessiz sedasız,çocuklarının nafakasını temin için sabah ezanından akşam ezanına kadar çalışanihtiyar Sütçü, dükkânında bu olayı görmüştü. Sağa sola ateş ederek bir kahramanhavasında olan Fransız askerlerinin karşısına tabancasını çekerek; -Durun biredinsizler, durun be densizler. Yaptığınız yetti artık... diyerek tabancasınıateşledi. Birses... Bir kurşun... yerde bir Fransız Ermeni... Bu kurşun,düşmana atılan ilk tokattı Bu kurşun, Türk İstiklal ve özgürlüğünün ilk işaretive Kurtuluşun müjdecisi idi. Türk'ün namusuna el atan ve bir Türk'ü yaralayanel nihayet koptu. Bu arada silah seslerine, henüz şehri terketmemiş İngilizdevriyeleri ve subayları da gelmişlerdi. Sütçü İmam devriyeler gelinceye kadarNalbant Bekir'den emanet aldığı ata binerek Kandil ve Ahırdağı istikametinehareket etti. Ahırdağı'nı aşarken Süleymanlı'dan Maraş'a gelmekte olan birFransız müfrezesine "incebel" mevkiinde tesadüf etti. Hadisedenhaberi olmayan Fransızlar, Sütçü İmam'ın silahını müsadere ettikten sonra kendiniserbest bıraktıktı. İmam yoluna devam ederek Bertiz'in Ağabeyli KöyündekiBeyazıtlıoğlu Muharrem Bey'in yanına gitti. Ertesi gün Sütçü İmam, Fransız veErmeniler tarafından ev ev arandı. Ama en ufak bir iz dahi bulunamadı. Bu güngönüllerde yaşayan o kahramanın o günde yeri ne Berit dağları, ne Kandilyaylası; ne de Bertiz bağları idi. Yeri yine yigit Maraşlılar'ın kalpleri idi.Sütçü imam'ın bütün aramalara rağmen bulunamaması Fransızları kızdırdı. Ertesigün (1 Kasım 1919) misilleme hareketine giriştiler. Şeyhadil MahallesindenSütçü İmam'ın dayısının oğlu Tiyeklioğlu Kadirin ellerini ve ayaklarını arkadanbağlayarak burnunu ve kulaklarını keserek şehit ettiler. Sütçü İmam'ı bulamayanalçaklar intikamlarını dayısının oğlundan aldılar. Peşi peşine gelen buhadiseler şehrin ileri gelenleri ve memurlarından 11 kişinin imzasını taşıyanbir protesto telgrafı ile Antep'teki Fransız Komutanlığına bildirildi (2 Kasım1919). bu protestoya karşılık İngiliz ve Fransız kumandanlarının müşterekimzası ile bundan sonra güvenlik ve asayişin sağlanacağına dair sözveriliyordu. bundan bir kaç gün sonra Osmaniye Bölgesi Guvarnörü (Sivil Valisi)Andre asayişi temin için Maraş'a tayin oldu. Bu durum Maraş ileri gelenlerinebirer telgrafla Adana'daki Fransız Valisi Albay Bremond tararından bildirildi.Guvarnör Maraş'a gelişinde piyadelerini hükümete, süvari ve jandarmabirliklerini Kaleye yerleştirdi. Akşam yemeğini Abdülkadir Paşa'nın konağındayedikten sonra, geceyi Maraş'ın eski mebuslarından Agop Hırlakyan'ın evinde geçirdi.

HABER: ÖMER FARUKSALMAN

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 11:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15