TARIM BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİR

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 4. Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

TARIM BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİR

Tarım sektörünün buluşma platformuolan Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında birbirinden çeşitliürünler Kahramanmaraş Fuar Merkezinde halkın hizmetine sunuldu.

Fuaraçılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar GenelMüdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan,Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK PartiKahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Ticaret SanayiOdası Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş,Tarım İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Rektör Niyazi Can, İl Emniyet Müdürü Doğanİnci ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.

Programınaçılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili ŞahinBalcıoğlu, ''Sürekli nüfusu artan bir ülkenin hatta dünyanın gereksinimlerinikarşılamak üzere illaki olmazsa olmazlarından biri olsa gerek. Dünyanın yüzölçümü hep aynı daha fazla ne kadar fayda sağlayabiliriz, yıkmadan dökmedenzarar vermeden kırmadan neler yapabileceğimizi içerde göreceğiz. Yakın olarakİsrail de neler yapılıyor? Hepimizin konuştuğu bildiği İsrail de bir yılda üçürün alınabiliyor.  Bir Çin seyahatindebizim Kahramanmaraş’ımızın has ürünlerinden çeltik tarlalarını gördüğümdehayretler içinde kalmıştım'' dedi.

Benhep çeltik tarlalarında su içinde çeltik yetiştirilir diye biliyordum diyenBalcıoğlu, ''Çin de bu iş bir adım ilerde yapılıyor. Çeltiği dikerken pirincebirazda balık tohumu koymuş ve hasatı ikiye çıkarmış. Hem o tarladan çeltikbiçmiş hem de balıkları toplamış ikinci ürün olarak almış. Biz bunu yapmakzorundayız. Çünkü dediğim gibi nüfusumuz artıyor ama toprak artmıyor. Aksineazalıyor. Çünkü nüfusa ev iş park yapılması gerekiyor. Dolayısıyla dününteknolojisi değil bugünün ve yarının teknolojilerini göreceğiz. Bunları dahaverimli kullanmayı daha verimli şekilde elde etmeye vesile olacağı düşüncesiile fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum'' ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

Tarımve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsanEmiralioğlu, ''Kahramanmaraş tarım fuarının bu sene dördüncüsü yapılıyor. İlküç fuara Kahramanmaraş’ta ev sahibi olarak katılmıştım. Bugün bu fuara misafirolarak katılıyorum. Bu da benim için ayrı bir duygu Kahramanmaraş’ta 6 yılımızgeçti. Gerçekten burası bizim açımızdan çok önemli bir şehir. Şu an bakanlıktagörev yapıyorum ve herkes beni Kahramanmaraşlı olarak biliyor. YarıKahramanmaraşlı olmuşuz bundan da büyük gurur duyuyorum'' dedi.  

Kahramanmaraşülkemizin çok önemli güzide şehirlerinden birisi olmasının yanında çok önemlibir tarım şehridir diyen Emiralioğlu, ''Bütün iklim özelliklerini kendi içindebulunduran hem tarla ziraatı anlamında hem bahçe ziraatı anlamında bununyanında son yıllarda hayvancılık anlamında çok önemli ataklar yapmış çok önemlipotansiyelini geliştirmiş bir şehir'' dedi.

Emiralioğludaha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü; ''Hem toplanma faaliyetleriyle hem detarımsal organize aktiviteleriyle büyük şehrimizin katkılarıyla hayvancılıkorganize ve gıda organize çalışmalarının başlamasıyla Kahramanmaraş gelecekteülkemizin çok önemli tarım şehirlerinden birisi olacaktır. Şu anda çok önemlibir yerde gelecekte de çok önemli bir yerde olacaktır. Tarım ülkemizin gıdaihtiyacı vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi biz seksen milyon nüfusumuzunülkemizi yılda ziyaret eden 40 milyon turistimizi ve bunun yanında yaklaşık beşbin civarında misafirlerimizi besleyen bir ülke olmanın yanında önemli birihracat potansiyeli olan birçok üründe dünya da en çok ihracatı yapan bir ülkeolma sebebiyle tarım alanlarımızı çok ekonomik ve verimli kullanmakzorundayız.''

Bunoktada birim alanda elde edilen verim son derece gerekli ve elzem konulararasında olduğuna değinen Emiralioğlu, ''İşte bu fuarlarda bu konuda çiftçilerimizinyeni tarım teknikleriyle tanışmalarında çok önemli fırsatlar olarak karşımızaçıkıyor. Kahramanmaraş çiftçisi zaten yeniliklere açık ama hem bu fuarlar bununyanında ilçe ve il müdürlüklerimizin diğer illere yenilik götürmeleriylebirlikte çiftçimizi daha fazla yeniliklerle tanıştıracağız'' dedi.  

Tarımsalaraştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü bakanlığımızın bir AR-GE kuruluşuTürkiye’nin en büyük AR-GE kuruluşu tarımsal anlamda TÜBİTAK en fazla projeveren kurum diyen Emiralioğlu, ''Biz ne yapıyoruz ülkemizin tarımsal anlamdagelecek vizyonunun oluşturulması anlamında özellikle yerli tohumlarıngeliştirilmesi ıslah edilmesi hem ülkemizdeki çiftçilerin ihtiyaçlarınkarşılanması hem de fırsat oldukça ihracat noktasında fırsatların yakalanmasıanlamında 50 araştırma enstitüsünde bulunan yaklaşık 2200 adet ıslahçımızlabirlikte enstitülerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. 2002 yılında 45 tonolan yerli üretimimiz bugün itibariyle 1 milyon 50 tona ulaşmış durumda. Bu daözellikle yerli kaynakların kullanılmasına ve yerli üretime verdiğimiz desteğigöstermektedir'' ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih MehmetErkoç, ülkenin ceviz ihracatını durdurmak için Çağlayancerit ve Bertizvadisinde özel çalışma yapacaklarını belirterek, “Bertiz vadisi, Çağlayanceritvadisi ve Elbistan bölgesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla Türkiyeceviz ithal eden değil, ceviz ihraç eden bir ülke haline gelsin istiyoruz” dedi

Tarım için yapacakları çalışmalardan bahseden Erkoç, ''80 milyonun tükettiği veihtiyacı günden güne hissedilen Zeytin ve ceviz için önemli çalışmayaptıklarını, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ceviz ihracatını azaltacaklarınısöyledi.

Kahramanmaraş’ı Cennetten bir köşe olarak nitelendiren Erkoç“Tarım fuarı, tarım üreticilerinin ve tarımsal üretimin desteklendiği birfuardır ve bu fuarın Kahramanmaraş gibi bereketli topraklarda yapılıyor olmasıçok önemlidir.  Anadolu’daki birçok şehirgibi Kahramanmaraş için de tarım vazgeçilmez bir ekonomik faktördür. Bundaşehrimizin verimli topraklar üzerinde bulunmasının payı büyük. Öyle kiKahramanmaraş, tahıldan, sebze ve meyveye dek birçok tarım ürününüyetiştirebilme avantajına sahip. Yani Kahramanmaraş’ımız adeta Cennet’ten birköşe. Kahramanmaraş’ımızın coğrafyasında iklim şartlarına bağlı olarak buradahemen hemen yetişmeyen bir bitki, ürün yok gibi. Yeşilova’dan başlayıp, EngizekDağları’na kadar yükselen bir topografyamız var. Narenciye’den tutun, pamuk,mısır, zeytin, ceviz, ayçiçeği gibi endüstri bitkilerine varıncaya kadar çokönemli bir aktör Kahramanmaraş. Büyük bir potansiyeli de içinde barındırmakta''dedi.

ZENGİNLİĞİMİZ TARİHİN DERİNLİKLERİNDE

Yani bir anda öğrenilen, bir anda yapılabilen bir meziyetdeğildir. Tarım gelenekseldir. Kahramanmaraş’ta da tarihin derinliklerindengelen bir zenginliğimizdir, zanaatkârlığımızdır aslında. Kahramanmaraşlıçiftçilere baktığımızda; zeytin fidesine veya ceviz fidesine en iyi şekildeevladı gibi bakan, onların dilinden en iyi şekilde anlayan insanlardır. İştebunlar da dededen babaya, babadan oğla geçen bir meziyet bir beceridir. Bundandolayı da Kahramanmaraş tarım üretiminde çok önemli bir potansiyele sahip.Zaten Kahramanmaraş’ın topografyası, coğrafyası, iklimi buna uygun.

TARIMSAL ÜRETİMDE KALKINACAĞIZ

Ben bir makine mühendisiyim. Türkiye, sanayide, Endüstri4’teve yapay zekada elbette önde olmalı, bunlardan geri kalmamalı ama tarımda da enönde olmak zorunda. 80 milyon insanımız var ve çok ta coğrafik bir avantajımızvar. Hem Avrupa’ya hem de Ortadoğu’ya temin yönünde ve ülkemizin jeopolitikyeri de çok önemli ve bundan dolayı da bir avantajı var. Bizler şehirlerimizitarımsal üretimde kalkındırdığımızda, bu anlamda şehir ekonomilerinigüçlendirdiğimizde, Türkiye’mizin geleceğini inşa etmiş olacağız. Sadeceailelerin, tarımla uğraşan insanların veya şehirlerin değil bu ülkemizingeleceği açısından çok önemli.

ÜLKENİN CEVİZ İTHALATINDAKİ AÇIĞINI KAPATACAĞIZ

Biz istiyoruz ki Türkiye’nin ceviz ithalatındaki açığınıKahramanmaraş tamamlasın istiyoruz. Bertiz vadisi, Çağlayancerit vadisi veElbistan bölgesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla Türkiye ceviz ithaleden değil, ceviz ihraç eden bir ülke haline gelsin istiyoruz. Ceviz ormanlarıolsun istiyoruz. Bu konuda da bütün gayret ve çabayı destek olarakgöstermekteyiz. Kahramanmaraş zeytinin anavatanı. Bu bölge zeytin genleriiçinde en eskileri barındırmakta yani zeytinin ilk bittiği yerlerden birisiolarak sayılmakta. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu yılla birlikte 550bin Zeytin fidesi dağıtıyoruz çiftçimize. Hamdolsun hükümetimiz de kırsalda buürünleri işleyecek tesisler yapmakta. Bizim amacımız zeytin üretiminde 5-6.Sırada bulunan Kahramanmaraş’ı ilk sıraya getirmek. Hem Kahramanmaraşlıailelerin bütçesine destek olsun, hem de zeytin yağı olarak ihraç ederek ülkeekonomisine katkıda bulunalım. Ceviz konusunda da Sayın Valimiz ve Doğaka ilebirlikte Çağlayancerit’e bir tesis yapmaktayız. Göksun’a elmacılıkta destekvererek Türkiye’nin en modern, atmosferik kontrollü soğuk hava deposunu yapıyoruz.Yaklaşık 3 bin ton kapasiteli belki biraz küçük ama mevcutlar arasındaörneklerinden bir tanesi bu. Oradaki çiftçilerimiz zorda kalmasınlar elmalarınısatmak zorunda kalmasınlar diye yapıyoruz.

GIDA OSB KURULUYOR

Kahramanmaraş zengin ve verimli toprakları ile üreten biralan ama üretilenlerin nihai ürünlere çevrildiği bir yer değil. Bu konuda daGıda Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalara başladık. Hükümetimizin ve SayınValimizin de desteği ile Türkoğlu bölgesinde Türkiye’nin en büyük Gıda OrganizeSanayi bölgesini kuruyoruz. Burada neler olacak? Dondurma fabrikaları, biberfabrikaları, tarhana, yoğurt fabrikaları, peynir fabrikaları, makarnafabrikaları ve bulgur fabrikaları gibi tarımsal alanda üretim yapabilecek tümtesisler orada olacak. Aynı zamanda Amik Ovası ve Çukurova’ya çok yakın ve çokyoğun üretim olan bir bölgede olacak. Elbistan Bölgemiz hayvancılıkta belli birnoktaya gelmiş, biz de orada Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi yapıyoruz.Hükümetimizin ve sayın valimizin desteği ile 4 bin 200 dönüm ve 90 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak. Elbistan zaten belli bir potansiyele sahip ama buOSB ile de Türkiye’nin en önde gelen bölgelerinden birisi haline gelecek. Aynızamanda entegre tesisler için de müracaatlar gelmeye başladı. Şehir ekonomisiaçısından bu çok önemli. 

KILILI’DA DA KÜÇÜK BİR SANAYİ SİTESİ

''İnşallah orayı da çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımızadağıtımını yapacağız. Kılılı’da da küçük bir sanayi sitesi yapıyoruz. Orada dabiber ve baharat üreticilerinin palazlama yeri olacak. Şehirdeki küçük biberüreticilerimiz için yapıyoruz. Orada 100 dönümle başladık, ilerleyen zamanlardadaha da büyüteceğiz. Orası palazlama evresi olacak. Kırsal kalkına ve Tarımsaldesteklerle oraya konuşlanacak işletmelerimiz daha da büyüyecekler. Beninanıyorum, Kahramanmaraş yakın zamanda Türk tarımında söz sahibi olduğu enönemli aktörlerden biri haline gelecek.”

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraşçitçisinin yaptığı önemli çalışmalardan övgü dolu sözler ile bahsetti. KAFUMFuar Merkezinde dördüncüsü gerçekleştirilen Tarım Fuarında bir açıklama yapanKahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan: “İlimizde toprağın, emeğin alın terininmahsulü olan tarımsal çıktıların ve tecrübelerin paylaşılması yönünde bu fuarınçok anlamlı ve önemli olduğunu söylemek istiyorum.  Kahramanmaraş deyince emek akla geliyor.Toprak alın teri akla geliyor. Bütün gelişimimizin başlangıcı sermayebirikimimizin çoğunu tarımsal faaliyetler oluşturuyor. Bugün ki sanayimiziçiftçimin emeği ve alın teri oluşturuyor” dedi

TARIMDA YERİ ÖNEMLİ

Kahramanmaraş’ın çiftçisi hem Kahramanmaraş’a hem civarillerimize örnek çiftçiler olarak Türk tarımına önemli katkılar verdiğini ifadeetmek istiyorum” diyen Vali Özkan şöyle konuştu: “Bu vesile ile bütün butecrübelerin ilimizde paylaşılıyor olması Türk tarımının Anadolu’nun dört biryanından gelen çitçilerimiz tarımsal alanda üretim yapan ARGE geliştiren makineöğreten bitkisel üretim yapan hayvansal üretim yapan kırsal kalkınmanınaktörleri olan çitçilerimizin ve herkesin emeğine sağlık.  Türk tarımına baktığınız zaman özellikle sonyıllara da kronik sorunlar diyebileceğimiz alanlarda parlamentomuz çok önemliçalışmalar yapmıştır. Başta verimli toprakların küçük parçalar halinde olmasıtarımın çok önemli kronik sorunlarında birisi. Bunların önüne geçmek için mirashukukunda belli düzenlemeler yaptık. Toplaştırmayla ilgili çok önemli kurumsalve genel düzenleyici işlemler yapıldı. Bunun uygulamalarını görüyoruz. 

ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDA BİR SEFERBERLİK HALİNDEDESTEKLEME FAALİYETİ VAR

Kırsal kalkınma kurumlarımız ajanslarımız vasıtasıylabakanlığımızın il müdürlüğümüzün çalışmalarıyla çiftçilerimizin hükümet olarakhep yanındayız. Bu yönüyle özellikle ARGE faaliyetleri bilgi teknolojileri vebilgi teknolojileri ve bunların tarım alanlarına aktarılması bu fuarlar aslındakurumlarımızın tarımsal aktörlerimizin firmalarımızın bu tecrübe paylaşımınınönemli olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle desteklerle ilgili sosyal yardım olmanın ötesinde ıslah argekırsal dönüşümü sağlayan kırsal kalkınmayı sağlayan desteklere yönelmemizinzamanı gelmiştir. Tarım bakanlığımızın bu anmada çok yüksek desteklersağlamakta. Rekabet gücümüzden biri de tarımsal alanlarımızın çok temiz olmasıbunların korunması ve kullanması konusunda çok özenli olmalıyız. Reçeteli ilaçsatımı da tarımı korumamız anlamında çok önemli bir husus. Uygulamalarına hepbirlikte dikkat etmemiz gerekmektedir. Doğal topraklar ve doğal üretim bizim uluslararası anlamda rekabetgücümüzü arttırmaktadır. Bu vesile ile ilimize gelen tarım severlerinemektarları çiftçileri ARGE ye bitkisel üretime hayvansal üretime kırsalkalkınmaya katkı sunan sizlere teşekkür ediyorum.'' ifadeleri ile sözlerinitamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesiminegeçilirken, daha sonra stantlar gezildi ve program sona erdi.

HABER-FOTO: ÖMERFARUK SALMAN

 

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 10:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15