TARIM VE HAYVANCILIKTA YÜKSEK TEKNOLOJİYE YÖNELMELİYİZ

Dünya Gazetesi Yazarları Dr. Rüştü BOZKURT ve Ali Ekber YILDIRIM tarafından sunumu yapılan, “Tarım ve Hayvancılık ’ta Yeni Fırsatlar” konulu panel ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ali ARPASATAN’ın açılış konuşması sunuldu.

TARIM VE HAYVANCILIKTA YÜKSEK TEKNOLOJİYE YÖNELMELİYİZ

01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00 de Ramada Oteldedüzenlenmiş olan, “Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Fırsatlar” konulu panelinaçılış konuşmasını yapan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı AliARPASATAN, “Değerli misafirler; Sıcak geçen bir yazın ardından ekonomiyönetimi Eylül ayında Yeni Ekonomik Program adı altında dengelenme diyetanımladığı ekonomi de kontrollü yavaşlama programını devreye aldı. Şimdi tümöncü göstergeler üçüncü çeyrekte yüksek enflasyonla birlikte 2009 krizinden buyana en zayıf büyümenin yaşanacağına işaret etmektedir. Sonbahar adetakonkordato mevsimi gibi üzerimize çöktü” açıklamalarında bulundu.

 

Arpasatan şu şekilde konuşmaya devam etti: “Doludizginyükselen enflasyon, ekonominin köklü yapısal sorunlarının hem bir parçası hemde bir sonucudur. Yüksek cari açıktan aşırı borçlanmaya, eğitim sistemindenadalet sistemine kadar birçok alanda yıllardır izlenen yanlış politikaların birürünüdür. Bu nedenle, enflasyon günahını üstüne yıkacak suçlular aramayı vesorunun gerçek kaynaklarını inkar etmeyi bırakıp işe politika yanlışlarınıkabul ederek başlamak gerekmektedir.

 Bundan önceki krizlerden, sanayimizin üretimkabiliyeti ve ihracatla çıktığımızı hatırlatmak isterim. Ülke olarak sonyıllarda borç, tüketim ve inşaat ile büyüdük. Bizim bu modeli tamamendeğiştirerek ihracat, tasarruf ve üretim ile büyümemiz gerekmektedir. Artıkyapmamız gereken, tarımsal üretimin yanı sıra sanayi üretiminde de orta yüksekteknolojiye yönelmektir.

 Bugün itibarı ile finansal dengelenme var gibi amareel sektörün dengeleri oturmuş değildir. Faizler maalesef yüksek seyrinikorumaktadır ve kredi büyüme hızı özel bankalarda eksi yüzde 13 düzeyineulaşmıştır. Borç alacak zincirinde kırılmalar yaşanmaktadır”

 

Arpasatan, İmalat sanayini korumak ve geliştirmekistiyorsak 3 maddeyi geliştirmeliyiz

 

1) Özel sektöre yeterli düzeyde ve uygun maliyette tazekredi verilmeli

2) KOBİ’lerin verimsizlik hastalığı ve teknolojiyetersizliği sorununu çözmeli

3) Küresel imalat sanayinden aldığımız payı artırmalı veihracatımızın içindeki orta yüksek teknolojili ürünleri çoğaltmalıyız”açıklamalarında bulundu.

 

Tarım ve hayvancılık ’tada önemli sorunlar yaşandığınıbelirten Arpasatan “Ülkemiz de mera hayvancılığı sona ererken Türkiye Dünyanınikinci, Avrupa’nın en büyük sığır ithalatçısı oldu. İthal edilen sadece canlıhayvan ve kırmızı et değil, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği verilerine göre2017 de 12 milyon 138 bin ton yem hammaddesi ithal edilmiştir. Bunun için 3milyar 739 milyon dolar ödenmiştir. Fabrika yemi için bu kadar döviz ödenirkenkaba yemde ise 5 milyon tonluk açık vardır. Mera alanları hızla daralmaktaçünkü işgal edilmektedir. Bu tablo Tarım ve Orman Bakanlığı 2017 sayıştaydenetim raporunda yer almıştır. Raporda ayrıca devletin Anayasa’nın45.maddesine göre meraları korumak zorunda olduğu fakat meralarda kaçakyapılaşmanın ve mera dışı amaçlarla kullanılması suretiyle işgale uğradığıbelirtilmiştir. Özetle; Sayıştay kaba yem sorununa çözüm bulunması vehayvancılığın geliştirilmesi için mera alanlarının işgalden kurtarılmasını veamaç dışı kullanılmasının önlemesini istemektedir” ifadelerini kullandı.

 

Tarımda verimliliğin ön plana çıktığı günümüzdealışılagelmiş geleneksel üretim tekniklerinin terk edilerek, çağdaş üretimtekniklerine uygun araçların kullanılması çiftçilerin tek çözümüdür diyenArpatutan şu şekilde konuşarak sözlerini tamamladı: “Akıllı tarım, ancakbiyolojik inovasyonla desteklenen tarımsal mekanizasyona geçilmesi ilemümkündür. Ülkemiz gençlerinin tarıma olan ilgisin artırmak, tarımsal üretim veyatırımı öğrenmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençleretarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla eğitimler düzenlemekgerekmektedir. Tarım teknolojisi startup’ları için uygun ekosistemi yaratmakzorundayız.

 

Gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi çiftçimize mazot, gübreve tohum desteği sağlanmalı, ürün başına verilen destekleme primlerininarttırılması gerekmektedir. Yüksek katma değeri göz önüne alındığında,destekleme priminde pamuğa pozitif ayırımcılık yapmak da şarttır.”

 

Daha sonra sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen DünyaGazetesi Yazarı Ali Ekber YILDIRIM ise özetle; “Ülkemiz genelinde tarım vehayvancılıkla ilgili neler yapıldığını ve yapılmakta olduğunu anlatarak,çiftçiye yalnızca parasal destek vermenin olumsuzlukları gideremeyeceğini,verimsizliğin toprak analizinden başlayarak meteorolojik verilere kadar heraşamadaki verilerin incelenmesinin önemli olduğunu, üretimdeki daralmanınsebeplerinin geniş kapsamlı araştırılarak çiftçilerle paylaşılması gerektiğinibelirterek gelişmiş ülkelerin nasıl çalıştığı konusunda üreticilerinbilinçlendirilmesinin şart olduğunu “ söyledi.

 

Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü BOZKURT ise sunumundaözetle; “Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişerek uluslar arası düzeyderekabet edebilmesinin temel faktörünün gelişen teknolojiyi kullanmaktangeçtiğini, bunun içinde endüstri 4.0 hatta 5G bilimsel çalışmalarının bu alanakaydırılması gerektiğini, bu çalışmalardan yeterince istifade edemediğimiz takdirdegelecek yıllarda ülkemizi tarımsal alanda çok kötü sonuçlarınbeklediğini“ belirtti.      

 

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 11:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15